Vážení kolegové a návštěvníci!

Vítáme Vás na oficiálních stránkách Národního onkologického programu (NOP) České republiky, realizovaných v rámci projektu „NOP On-line“.

Hlavním cílem tohoto informačního portálu je poskytovat centralizované a odborně garantované informace o naplňování Národního onkologického programu v naší zemi. Na těchto stránkách naleznete mj. přehlednou a ucelenou prezentaci sítě onkologických center s podrobnými informacemi o každém pracovišti.

Dlouhodobým cílem tohoto informačního portálu je stát se ústředním informačním zdrojem, který bude propojovat významné celostátní informační a datové onkologické zdroje a tyto zpřístupňovat veřejnosti v České republice i v zahraničí. Zvláštní pozornost bude věnována populačním epidemiologických datům (Národní onkologický registr), běžícím a připravovaným programům onkologické prevence (monitoring rizikových faktorů, screeningové programy) a významným multicentrickým projektům a klinickým studiím.

Tento informační portál je určen především pro jednotlivá Komplexní onkologická centra (KOC). Věříme však, že užitečné informace zde naleznou i ostatní zdravotnická zařízení, pacienti s nádorovým onemocněním, jejich příbuzní a blízcí, ale i široká veřejnost odborná i laická.

Tento projekt vznikl na základě schválení a pod garancí Výboru České onkologické společnosti (ČOS). Projekt je řízen odbornou radou složenou z čelních představitelů všech zapojených center, členů Výboru ČOS a významných expertů pracujících v dané oblasti. Garančním pracovištěm odpovědným za vývoj tohoto informačního portálu je Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Generálním partnerem projektu NOP On-line je společnost Astra Zeneca.

Věříme, že se Vám tento informační portál bude líbit. V případě jakýchkoli námětů na jeho budoucí rozvoj nás prosím kontaktujte.

Za řešitelský tým projektu NOP On-line

prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
doc. RNDr. Ladislav Dušek, Dr.

...

O projektuDetailní prezentace center
česky | english | mapa webu
ISSN 1802-887X