NÁRODNÍ ONKOLOGICKÝ PROGRAM
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 

Potravinové doplňky u onkologických pacientů

Používání potravinových doplňků vede k zhoršené adherenci k protinádorové léčbě a snižuje přežití nemocných s vyléčitelnými fázemi zhoubných nemocí [1].


Většina onkologů musí ve svých ordinacích znovu a znovu sahat až na dno své pokory. Mnoho nemocných a jejich blízkých nám totiž dává opakovaně najevo, že ne standardní protinádorová léčba, podložená objektivní evidencí, ale tisíce, které investují do podpůrných potravinových doplňků, jsou důvodem stabilizace, zlepšení nebo vyléčení jejich malignity. Hlavní příčinou je jistě masivní reklama na tyto produkty, která pomíjí nedostatek doložitelných objektivních údajů o účinnosti nabízených doplňků, na jedné straně, a na druhé straně také zákaz reklamy na standardní protinádorovou terapii. Dalším důvodem je pro laika komplikovaná, málo srozumitelná a nejistá léčebná strategie zhoubných nádorů, kterou raději nahrazuje jednoduchými reklamními vysvětleními mechanismu účinku a sliby o nepochybném úspěchu léčby. Významnou roli hraje i snaha nemocných a jejich blízkých aktivně se zapojit do procesu léčby a nečekat se založenýma rukama, jestli ta oficiální, často nepříjemná terapie skutečně zabere. Někdy je ale hlavním hybatelem i zoufalství, že oficiální léčba není dost účinná.

Celý komentář doc. MUDr. Petry Tesařové, CSc. si můžete přečíst na webu Medical Tribune

Reference

  1. Johnson SB, Park HS, Gross CP, Yu JB. Complementary medicine, refusal of conventional cancer therapy, and survival among patients with curable cancers. JAMA Oncology 2018. doi: 10.1001/jamaoncol.2018.2487.

 

Klíčová slova: potravinové doplňky, zhoubné nádory, mortalita

13. 9. 2018 Medical Tribune


Zpět