NÁRODNÍ ONKOLOGICKÝ PROGRAM
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 

VZP a onkologická společnost ověřují nový model organizace péče

Počet osob, které mají zkušenost s onkologickou diagnózou, se mezi lety 2004 až 2014 zvýšil o 52 procent. Dramaticky tak přibývá počet lidí, o které je potřeba se postarat – těch je nyní 570 000.


Mortalita spojená s malignitami v posledních letech mírně klesá a přežití onkologických pacientů s pokročilým onemocněním se prodlužuje. Zároveň se incidence zhoubných nádorů zvyšuje, především v důsledku stárnutí populace. Tyto trendy mají za následek exponenciálně rostoucí prevalenci – ta ročně roste o čtyři procenta.

Jen v roce 2016 bylo v České republice nově diagnostikováno 87 000 pacientů se zhoubným novotvarem, 27 261 osob v souvislosti se solidním nádorem zemřelo. „O koncepci organizace onkologické péče mluví celý svět, všichni zoufale hledají nové modely, jak zajistit léčbu stále stoupajícího počtu onkologicky nemocných. Jinak hrozí, že se systém zadusí kvůli špatné trajektorii pacienta,“ říká doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel ÚZIS ČR.

Celý článek na webu Medical Tribune

14. 12. 2018 Medical Tribune


Zpět