NÁRODNÍ ONKOLOGICKÝ PROGRAM
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 
národní onkologický program ČR Přehled publikací

Vybrané publikace týkající se onkologické péče v ČR

Výsledky Národního onkologického programu ČR jsou prezentovány mezinárodní i české odborné veřejnosti především prostřednictvím odborných publikací, zejména článků v lékařských časopisech a knih. Jak ukazuje následující přehled, jednotlivé součásti NOP přinášejí řadu zajímavých výstupů v oblasti epidemiologie a predikcí populační zátěže, účinnosti a bezpečnosti nákladné léčby i screeningu zhoubných nádorů. Uvedené publikace rovněž ukazují, že kvalita dat o české onkologické péči je plně srovnatelná s nejvyspělejšími zeměmi a informační základna NOP, zejména Národní onkologický registr ČR, klinické registry nákladné péče a registry screeningových vyšetření, umožňují velmi důvěryhodnou prezentaci výsledků NOP v zahraničí.

Hodnocení epidemiologie a populační zátěže


Czech Cancer Care in Numbers 2008–2009

Dušek L. et al. Czech Cancer Care in Numbers 2008–2009. Praha: Grada Publishing, 2010. 496 s.

 

Petera J, Dušek L, Sirák I, Soumarová R, Jarkovský J. Cancer in the elderly in the Czech Republic. European Journal of Cancer Care 2015; 24(2): 163–178. otevřený přístup

Pavlík T, Májek O, Büchler T, Vyzula R, Petera J, Ryska M, Ryška A, Cibula D, Babjuk M, Abrahámová J, Vorlíček J, Mužík J, Dušek L. Trends in stage-specific population-based survival of cancer patients in the Czech Republic in the period 2000-2008. Cancer Epidemiology 2014, 38(1): 28-34.

otevřený přístup

Pavlík T, Májek O, Mužík J, Koptíková J, Slavíček L, Fínek J, Feltl D, Vyzula R, Dušek L. Estimating the number of colorectal cancer patients treated with anti-tumour therapy in 2015: the analysis of the Czech National Cancer Registry. BMC Public Health 2012; 12: 117.

placený článek

Lukáš J, Drábek J, Lukáš D, Dušek L, Gatěk J. The epidemiology of thyroid cancer in the Czech Republic in comparison with other countries. Biomedical Papers 2013; 157(3): 266-275.

otevřený přístup

Ondrušová M, Mužík J, Durdik S, Ondruš D. Long-term trends in the development of the epidemiology of breast cancer in the Slovak and Czech Republic with reference to applied screening and international comparisons. Neoplasma 2012; 59(1): 70-78.

otevřený přístup

Ondrušová M, Mužík J, Hunáková L, Belohorská B, Tomek D, Ondruš D, Kavcová E. Trends in the lung cancer incidence and mortality in the Slovak and Czech Republics in the contexts of an international comparison. Clinical and Translational Oncology 2012; 14(9): 659-666.

placený článek

Ondrušová M, Ondruš D, Karabinos J, Mužík J, Kliment J, Gulis G. Trends in prostate cancer incidence and mortality before and after the introduction of PSA testing in the Slovak and Czech Republics. Tumori 2011; 97(2): 149-155.

otevřený přístup

Ondrušová M, Mužík J, Hrčka R, Friedová L, Ondruš D. Do we know the cause of the highest colorectal cancer incidence, the changes in the mortality trends and the clinical stages in the Slovak and Czech Republic, the representatives of the Central European region? Neoplasma 2011; 58(4): 283-290.

placený článek

Ondrušová M, Ondruš D, Mužík J, Hunáková L, Hes O, Karabinos J, Friedová L. Trends in the kidney cancer incidence and mortality in the Slovak and Czech Republics in 1980-2005 - in the context of an international comparison. Neoplasma 2011; 58(2): 165-171.

placený článek

 

Hodnocení účinnosti a bezpečnosti cílené léčby u jednotlivých diagnóz


Bencsikova B, Bortlicek Z, Halamkova J, et al. Efficacy of bevacizumab and chemotherapy in the first-line treatment of metastatic colorectal cancer: broadening KRAS-focused clinical view. BMC Gastroenterology 2015; 15: 37.

otevřený přístup

Kubáčková K, Bortlíček Z, Pikus T, et al. Bevacizumab with chemotherapy in patients with KRAS wild-type metastatic colorectal cancer: Czech registry data. Future Oncology 2015; 11(2): 225–232.

otevřený přístup

Fiala O, Pešek M, Fínek J, et al. High serum level of C-reactive protein is associated with worse outcome of patients with advanced-stage NSCLC treated with erlotinib. Tumor Biology 2015 [Epub ahead of print]

placený článek

Fiala O, Pešek M, Fínek J, et al. Statins augment efficacy of EGFR-TKIs in patients with advanced-stage non-small cell lung cancer harbouring KRAS mutation. Tumour Biology 2015 [Epub ahead of print]

placený článek

Poprach A, Bortlíček Z, Melichar B, Lakomý R, Svoboda M, Kiss I, Zemanová M, Fiala O, Kubáčková K, Coufal O, Pavlík T, Dušek L, Vyzula R, Buchler T. Efficacy of sunitinib in patients with metastatic or unresectable renal cell carcinoma and renal insufficiency. European Journal of Cancer 2015; 51(4): 507–513.

placený článek

Büchler T, Pavlík T, Melichar B, Bortlíček Z, Ušiaková Z, Dušek L, Kiss I, Kohoutek M, Benešová V, Vyzula R, Abrahámová J, Obermannová R. Bevacizumab with 5-fluorouracil, leucovorin, and oxaliplatin versus bevacizumab with capecitabine and oxaliplatin for metastatic colorectal carcinoma: results of a large registry-based cohort analysis. BMC Cancer 2014; 14: 323.

otevřený přístup

 

Kiss I, Bortlíček Z, Melichar B, Poprach A, Halámková J, Vyzula R, Dušek L, Büchler T. Efficacy and toxicity of bevacizumab on combination with chemotherapy in different lines of treatment for metastatic colorectal carcinoma. Anticancer Research 2014; 34(2): 949-954.

placený článek

Slavíček L, Pavlík T, Tomášek J, Bortlíček Z, Büchler T, Melichar B, Vyzula R, Prausová J, Fínek J, Májek O, Dušek L. Efficacy and safety of bevacizumab in elderly patients with metastatic colorectal cancer: results from the Czech population-based registry. BMC Gastroenterology 2014; 14: 53.

otevřený přístup

Büchler T, Bortlíček Z, Poprach A, Kubáčková K, Kiss I, Zemanová M, Fiala O, Dušek L, Vyzula R, Melichar B. Efficacy of everolimus in second- and third-line therapy for metastatic renal cell carcinoma: A registry-based analysis. Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations 2014, Mar 11 [Epub ahead of print]

placený článek

Poprach A, Pavlík T, Melichar B, Kubáčková K, Bortlíček Z, Svoboda M, Lakomý R, Vyzula R, Kiss I, Dušek L, Büchler T. Clinical and laboratory prognostic factors in patients with metastatic renal cell carcinoma treated with sunitinib and sorafenib after progression on cytokines. Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations 2014; 32(4): 488-495.

placený článek

Fiala O, Pešek M, Fínek J, Krejčí J, Havel L, Hrnčiarik M, Salajka F, Bortlíček Z, Benešová L, Minárik M. Erlotinib in the treatment of advanced squamous cell NSCLC. Neoplasma 2013, 60 (6): 676-682

placený článek

Fiala O, Pešek M, Fínek J, Krejčí J, Říčař J, Bortlíček Z, Benešová L, Minárik M. Skin rash as useful marker of erlotinib efficacy in NSCLC and its impact on clinical practice. Neoplasma 2013, 60 (1): 26-32

placený článek

Büchler T, Pavlík T, Bortlíček Z, Poprach A, Vyzula R, Abrahámová J, Melichar B. Objective response and time to progression on sequential treatment with sunitinib and sorafenib in metastatic renal cell carcinoma. Medical Oncology 2012; 29(5): 3321-3324.

placený článek

Poprach A, Bortlíček Z, Büchler T, Melichar B, Lakomý R, Vyzula R, Brabec P, Svoboda M, Dušek L, Gregor J. Patients with advanced and metastatic renal cell carcinoma treated with targeted therapy in the Czech Republic: twenty cancer centres, six agents, one database. Medical Oncology 2012; 29(5): 3314-3320.

placený článek

Poprach A, Pavlík T, Melichar B, Puzanov I, Dušek L, Bortlíček Z, Vyzula R, Abrahámová J, Büchler T. Skin toxicity and efficacy of sunitinib and sorafenib in metastatic renal cell carcinoma: a national registry-based study. Annals of Oncology 2012; 23(12): 3137-3143.

otevřený přístup

Büchler T, Klapka R, Melichar B, Brabec P, Dušek L, Vyzula R, Abrahámová J. Sunitinib followed by sorafenib or vice versa for metastatic renal cell carcinoma--data from the Czech registry. Annals of Oncology 2012, 23(2): 395–401.

otevřený přístup

Brabec P, Šufliarsky J, Linke Z, Plank L, Mrhalová M, Pavlík T, Klimeš D, Gregor J. A whole population study of gastrointestinal stromal tumors in the Czech Republic and Slovakia. Neoplasma 2009; 56(5): 459-464

placený článek

 

Programy screeningu zhoubných nádorů


Dušek, L., Májek, O. a kol. Informační základna a stav screeningových programů zhoubných nádorů v České republice. Klinická onkologie 2014, 27(Suppl. 2). 136 s. ISSN 0862-495X.  

Májek O, Daneš J, Zavoral M, Dvořák V, Seifert B, Dušková J, Skovajsová M, Suchánek Š, Beková A, Malík T, Klimeš D, Blaha M, Pavlík T, Gregor J, Mužík J, Dušek L. Stav screeningových programů zhoubných nádorů v České republice a metodika adresného zvaní občanů ( PDF soubor, 447 kB). Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6504-8.

otevřený přístup

Zavoral M, Suchánek Š, Májek O, Frič P, Mináriková P, Minárik M, Seifert B, Dušek L. Colorectal cancer screening: 20 years of development and recent progress. World Journal of Gastroenterology 2014; 20(14): 3825-3834.

otevřený přístup

Suchánek S, Májek O, Vojtěchová G, Mináriková P, Rotnáglová B, Seifert B, Minárik M, Kožený P, Dušek L, Zavoral M. Colorectal cancer prevention in the Czech Republic: time trends in performance indicators and current situation after 10 years of screening. European Journal of Cancer Prevention 2014; 23(1): 18-26.

placený článek

Májek O, Daneš J, Skovajsová M, Bartoňková H, Burešová L, Klimeš D, Brabec P, Kožený P, Dušek L. Breast cancer screening in the Czech Republic: time trends in performance indicators during the first seven years of the organised programme. BMC Public Health 2011; 11: 288.

otevřený přístup

Tachezy R, Šmahelová J, Kašpírková J, Saláková M. Human papillomavirus type-specific prevalence in the cervical cancer screening population of Czech women. PLoS One 2013; 8(11): e79156.

otevřený přístup

Hamšíková E, Ludvíková V, Stašíková J, Tachezy R. Cross-sectional study on the prevalence of HPV antibodies in the general population of the Czech Republic. Sexually Transmitted Infections 2013; 89(2): 133-137.

otevřený přístup

Tachezy R, Šmahelová J, Saláková M, Arbyn M, Rob L, Škapa P, Jirásek T, Hamšíková E. Human papillomavirus genotype distribution in Czech women and men with diseases etiologically linked to HPV. PLoS One 2011; 6(7): e21913.

otevřený přístup

 

Podrobnější seznamy publikací na téma „onkologické screeningové programy v ČR“: