NÁRODNÍ ONKOLOGICKÝ PROGRAM
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 

Počet nemocných rakovinou se ztrojnásobí

Nejnovější prognóza počtu nemocných rakovinou je tak pesimistická, že překvapuje i odborníky. „Nejdřív jsem myslela, že to je překlep,“ reagovala Petra Tesařová z Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice (VFN).


Do roku 2030 má totiž vzrůst výskyt nádorových onemocnění ve světě až třikrát. S tímto odhadem přišel prezident letošní největší světové konference onkologů Richard I. Schilsky. „Samozřejmě se to může týkat i České republiky. Důvod je, že populace stárne,“ uvedl přednosta Onkologické kliniky VFN Luboš Petruželka, který se kongresu účastnil a informaci o prognóze přinesl. S tak velkým nárůstem počtu onkologických pacientů by se pojily problémy systémů zdravotní péče. „V budoucnosti lze očekávat nedostatek onkologů,“ řekl dokonce Petruželka. V České republice by sice s nedostatkem odborníků problém být neměl. Co ale budou muset politici urychleně řešit, je péče o lidi, které už nelze vyléčit. Hospice a poskytovatelé domácí péče, kteří se o nevyléčitelně nemocné starají, mají u nás podle odborníků dosud špatné podmínky. Vzhledem k tomu, že je bude potřebovat stále více lidí, hrozí jejich nedostatek. „Tu nejtěžší péči o pacienta jdoucího ke konci života obstarávají lidé, kteří jsou většinou velmi špatně oceněni a potýkají se neustále s finančními obtížemi i s podmínkami práce,“ potvrdila Tesařová.

Podle Markéty Hellerové, náměstkyně ministryně zdravotnictví pro zdravotní péči, bude v souvislosti s přibýváním onkologicky nemocných problém hlavně s penězi. „Otázka financování může být zásadní problém, protože onkologická terapie je jedna z nejnákladnějších vůbec. To je ale celosvětový problém, proto se také všechny systémy snaží o změny,“ řekla Hellerová. Poslední prognóza nárůstu onkologicky nemocných se zdá i některým odborníkům nečekaně vysoká. „Tento odhad jsem neslyšel, je to strašně moc. Ale nezpochybňuji to,“ řekl předseda České onkologické společnosti Jiří Vorlíček.

Hlavní příčinou přibývání rakoviny je a bude stárnutí populace. Svůj vliv má ale i to, že se podaří nádory diagnostikovat a léčit v časnějších stádiích, a tak se jich objeví více. Proto nemusí trojnásobný nárůst výskytu rakoviny nutně znamenat stejně vysoký nárůst úmrtí na nádorová onemocnění. S nárůstem počtu onkologicky nemocných poroste význam výzkumu v této oblasti, akutní péče, ale zároveň i paliativní péče o ty, které už medicína nedokáže vyléčit. Těm zdravotníci pomáhají zmírňovat obtíže, aby zbývající čas strávili s co nejlepší kvalitou života. Stále totiž na onkologické diagnózy umírá téměř polovina pacientů. „Na rozdíl od kardiovaskulárních chorob je u řady pacientů s rakovinou umírání pozvolné a dlouhé,“ poznamenala Petra Tesařová z onkologické kliniky VFN.

Právě proto na jejím pracovišti kladou velký důraz na propojení léčby klasické a paliativní. Onkologická klinika VFN má díky tomu ve spolupráci s onkologickým ústavem na Pleši jako jediná v České republice certifikát takzvaného integrovaného pracoviště. Letos budou certifikát po třech letech obhajovat. „Je to exkluzivita, kterou žádné jiné pracoviště v České republice nemá. Především bychom ale rádi naplňovali to, co integrované centrum znamená. Chceme podat pomocnou ruku i poskytovatelům paliativní péče v celé České republice. Hospice a domácí paliativní péče mají nelehké podmínky,“ říká Tesařová. Paliativní péče tkví nejen ve zmírňování bolesti a psychologické podpoře. Její součástí jsou třeba i chirurgické výkony či chemoterapie. V souvislosti se stárnutím populace ovšem nebude růst jen výskyt rakoviny, ale i jiných nemocí. Náměstkyně ministryně zdravotnictví Markéta Hellerová dala jako další příklad nemoci oběhové soustavy a cukrovku. „To jsou další věci, na které se musíme připravit. Poptávka po jednotlivých zdravotnických profesích se ale nebude měnit skokově, systém se na to bude připravovat postupně,“ dodala Hellerová.

6. 6. 2009 Lidové noviny


Zpět