NÁRODNÍ ONKOLOGICKÝ PROGRAM
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 

Intenzivní pohybová aktivita může snížit riziko vzniku zhoubných nádorů

Lidé s aktivním životním stylem, kteří se pravidelně věnují intenzivnímu cvičení, mají nižší riziko úmrtí na rakovinu. Vyplynulo to z nedávné studie finských vědců.


Výzkumníci z univerzit ve finských městech Kuopio a Oulu v rámci své studie sledovali 2560 mužů ve věku 42-61 let, u kterých nikdy předtím nebylo diagnostikováno nádorové onemocnění. Po dobu 12 měsíců byla u těchto mužů zaznamenávána míra fyzické aktivity a pak byli účastníci studie dlouhodobě sledováni (průměrná doba sledování činila 16 let).

Během tohoto období zemřelo 181 účastníků studie na rakovinu, přičemž nejčastějším typem onemocnění byly zhoubné nádory trávicího traktu (zejm. rakovina jícnu, žaludku a tlustého střeva), následovány rakovinou plic, karcinomem prostaty, nádory na mozku a lymfomy.

Vědci přepočítali různé typy cvičení na jednotky spotřeby kyslíku, a došli k těmto hodnotám: pěší chůze – 4,2 jednotky; jogging – 10,1 jednotky; plavání – 5,4 jednotky; práce na zahradě – 4,3 jednotky; jízda na kole – 5,1 jednotky. Potom analyzovali míru fyzické aktivity u každého muže. Účastníci studie vykazovali průměrnou intenzitu cvičení 4,5 jednotky po dobu 462 minut týdně.

Bylo zjištěno, že muži, kteří cvičili mírně až intenzivně (tzn. měli více než 5,2 jednotky) alespoň 30 minut denně, měli zhruba poloviční riziko vzniku nádorového onemocnění než ti, kteří tolik necvičili. Z analýzy také vyplynulo, že zvýšení fyzické aktivity o 1,2 jednotky souvisí se snížením rizika úmrtí na rakovinu, zejména na rakovinu plic a trávicího traktu.

Finové výsledky svého výzkumu publikovali v odborném časopise British Journal of Sports Medicine, kde na závěr uvedli: "Má-li se projevit prospěšný efekt cvičení znatelným snížením úmrtnosti na rakovinu, pak by intenzita volnočasových tělesných aktivit měla být alespoň mírná."

Jessica Harrisová z britské organizace Cancer Research UK dodala: "Je dobře známo, že tělesné cvičení snižuje riziko vzniku rakoviny prsu a tlustého střeva. Tato studie znovu potvrzuje, že aktivní životní styl může opravdu snížit riziko úmrtí na toto onemocnění. Cancer Research UK proto doporučuje, aby se lidé věnovali alespoň půl hodiny nějaké tělesné aktivitě nejméně pět dní v týdnu – a čím více se budete hýbat, tím bude Vaše riziko nižší."

Reference

Laukkanen, J., Rauramaa, R., Makikallio, T., Toriola, A., & Kurl, S. (2009). Intensity of leisure-time physical activity and Cancer mortality in men British Journal of Sports Medicine DOI: 10.1136/bjsm.2008.056713

29. 7. 2009 Cancer Research UK


Zpět