NÁRODNÍ ONKOLOGICKÝ PROGRAM
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 

Evropská unie by měla více podporovat očkování proti HPV

Očkování a testy na HPV by společně mohly vymýtit rakovinu děložního čípku – ale to by EU a vlády jednotlivých zemí musely začít okamžitě jednat.


Odborník na cervikální screening potvrdil, že kdyby všechny země nyní zavedly celonárodní screeningový program zavedený na detekci lidského papilomaviru (HPV), který způsobuje karcinom děložního hrdla – a kdyby byly zároveň zavedeny plošné očkovací programy proti HPV – dalo by se toto onemocnění během příštích 50 let vymýtit.

Profesor Jack Cuzick dnes vysvětlil účastníkům největšího evropského onkologického kongresu ECCO 15 – ESMO 34, který se letos koná v Berlíně, že současné vakcíny proti HPV chrání proti dvěma rakovinotvorným kmenům HPV; brzy však budou k dispozici očkovací látky proti devíti typům tohoto viru. Kdyby se očkování zkombinovalo s HPV screeningem (který je daleko citlivější než klasické cytologické vyšetření stěru z děložního čípku), pak by nakonec v zemích, které tento program úspěšně zavedou, byla rakovina děložního čípku úplně vymýcena. To by však vyžadovalo politickou vůli a značné úsilí na národní i evropské úrovni.

„Musíme si otevřeně říci, že za všechny případy rakoviny děložního čípku je zodpovědný HPV,“ potvrdil prof. Cuzick. „Jakmile vymýtíte tento virus, rakovina už se neobjeví. Dnešní vakcíny dokážou předejít zhruba 70–75 % případů karcinomu děložního hrdla (které jsou způsobeny HPV typu 16 a 18), a zřejmě zde existuje i částečná ochrana proti kmenům, které vykazují značnou podobnost s HPV16 a HPV18 – jmenovitě 31, 45 a částečně i 33. V současné době je plánován vývoj vakcín, které budou poskytovat ochranu proti devíti typům HPV. Pokud budou tyto vakcíny spolehlivé, očkované ženy vůbec nebudou muset podstupovat screeningová vyšetření. To je náš dlouhodobý cíl: očkování a žádný screening. A zhruba po 50 letech bychom mohli konstatovat, že rakovina děložního čípku už se nevyskytuje.“

Současná vakcína chrání jen proti dvěma typům rakovinotvorných HPV, proto ženy očkované v současnosti se budou muset účastnit cervikálního screeningu po celý zbytek života.

„Screeningu se budou muset účastnit i ženy očkované v 16 letech či později, neboť vakcína neposkytuje ochranu ženám, které již byly viru vystaveny. Cervikální screening bude nezbytný i pro dívky, které byly či budou očkovány současnou vakcínou ještě před zahájením pohlavního života: v dnešní vakcíně totiž zatím nejsou obsaženy všechny typy rakovinotvorných HPV, ale screening by je před nimi měl ochránit. V dohledné budoucnosti tedy cervikální screening bude i nadále plnit svou úlohu. Měli bychom však místo klasického cytologického vyšetření z děložního čípku zavést screening na přítomnost HPV, a pak bude možné prodloužit intervaly mezi dvěma screeningovými vyšetřeními,“ vysvětlil prof. Cuzick, který je odborníkem na epidemiologii nádorů a působí v Londýně jako vedoucí oddělení v Centru epidemiologie, matematiky a statistiky při Wolfsonově ústavu preventivního lékařství (Centre for Epidemiology, Mathematics and Statistics, Wolfson Institute of Preventive Medicine).

Při cytologickém vyšetření stěru z děložního čípku se hledají prekancerózní změny buněk. Tato metoda je založena na subjektivním hodnocení osob, které vzorky stěru hodnotí pomocí mikroskopu, a existuje zde tedy možnost selhání lidského faktoru. Prof. Cuzick se domnívá, že počet takových chyb poroste s tím, jak se bude snižovat podíl stěrů s prekancerózními změnami v důsledku stále rostoucího počtu očkovaných žen. Naopak HPV test je téměř úplně automatizován a je navržen tak, aby byl ve stěru detekován HPV. Odpadá tak nutnost vizuálního vyšetření, riziko selhání lidského faktoru je proto daleko nižší.

Prof. Cuzick prohlásil, že jednotlivé země by měly přecházet k HPV screeningu už teď. „Existují přesvědčivé důkazy, že HPV screening je daleko efektivnější než klasické cytologické vyšetření, při kterém bývá přehlédnuta třetina až polovina všech lézí vysokého stupně (HG lézí). Dnes máme k dispozici hned několik komerčních HPV testů a většina těchto testů vykazuje u HG lézí senzitivitu (podíl správně pozitivních výsledků) kolem 95 %, zatímco cytologie se pohybuje někde mezi 50–70 %. Celý screeningový program by tak výrazně zeštíhlel, neboť intervaly by nebyly tak časté: při negativním výsledku HPV testu by totiž stačilo, aby žena podstoupila další screeningové vyšetření po 5–7 letech.“

Prof. Cuzick však upozornil, že iniciativu v diskusi nad zaváděním screeningových a očkovacích programů by měly převzít vlády jednotlivých zemí, resp. Evropské unie, a nikoli farmaceutické společnosti. „Evropská komise a Evropský parlament – společně s vládami členských zemí – by měly účinněji prosazovat testování na HPV. Jedna z nejužitečnějších věcí, které by Evropská unie mohla udělat, je poskytnout prostor pro šíření znalostí o HPV jak lékařům, tak široké veřejnosti. Mohla by uspořádat velké sympozium, na kterém by bylo diskutováno testování na HPV, očkování a nejúčinnější strategie pro prosazení tohoto programu v jednotlivých členských zemích.“

„Zejména v případě vakcín je mnoho lidí přesvědčeno, že informace o HPV šíří především farmaceutické společnosti – a není divu, že lidé jsou vůči edukačním programům farmaceutických firem poněkud skeptičtí. Podle mého názoru by tedy bylo velmi vhodné, aby se této úlohy ujala samotná EU bez podpory farmaceutických gigantů, a vybudovala tak zcela legitimní fórum.“

Současné HPV testy jsou sice dražší než klasické cytologické vyšetření, ale prof. Cuzick tvrdí, že s vyšším objemem testů by ceny šly dolů. Vlády by dokonce v dlouhodobém horizontu mohly ušetřit, neboť HPV test je přesnější a intervaly mezi screeningovými vyšetřeními by se mohly prodloužit.

Závěrem svého vystoupení prof. Cuzick dodal: „Podle našeho názoru by se HPV testy měly u mladších žen provádět každých pět let, počínaje věkem 25–30 let. Jakmile žena dosáhne 50 let a výsledek testu bude negativní, zřejmě by stačilo screeningové vyšetření v 8letém intervalu. Zavedením výše zmíněného programu tedy můžeme hodně získat – ať už díky lepší ochraně, nebo díky méně častým vyšetřením: obojí ušetří čas i peníze. Jistě by bylo velkým přínosem pro celou společnost, kdyby ženy nemusely chodit na vyšetření tak často a zároveň by byly lépe chráněny proti rakovině děložního čípku.“

Klíčová slova: lidský papilomavirus, rakovina děložního čípku, HPV vakcína, Papanicolaoův test

24. 9. 2009 ecancermedicalscience


Zpět