NÁRODNÍ ONKOLOGICKÝ PROGRAM
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 

Studie potvrdila rizika i přínosy dlouhodobé léčby tamoxifenem

Američtí výzkumníci potvrdili, že ženy, které užívají tamoxifen pro snížení rizika recidivy rakoviny prsu, mají skutečně nižší pravděpodobnost, že se u nich vyvine nejčastější typ tohoto onemocnění; hrozí jim ale údajně vyšší riziko, že je postihne agresivnější forma této nemoci.


Britská organizace Cancer Research UK však zdůraznila, že přínos užívání tamoxifenu po první diagnóze rakoviny prsu "zdaleka převažuje nad všemi potenciálními riziky".

Výše uvedené závěry vyplývají z nového výzkumu vědců z amerického Fred Hutchinson Cancer Research Centre, kteří studovali účinky tamoxifenu u 1 103 žen, které někdy v minulosti trpěly rakovinou prsu.

Tamoxifen je antagonista estrogenových receptorů (ER), který je obvykle předepisován ženám trpícím ER pozitivním karcinomem prsu. Tento lék blokuje ženské hormony estrogeny, které by jinak podporovaly další růst nádoru prsu.

Výsledky nejnovějšího výzkumu, které byly publikovány v odborném časopise Cancer Research, se opírají o předešlou studii, kterou tentýž výzkumný tým uveřejnil v roce 2001. Již tato starší studie poukazovala na možnou souvislost mezi dlouhodobým užíváním tamoxifenu a vyšším rizikem vzniku agresivnějších, ER negativních sekundárních zhoubných nádorů.

Američané srovnávali anamnézu 369 ER pozitivních pacientek s rakovinou prsu, ke kterým došlo k recidivě, se záznamy 728 pacientek, které se první skupině podobaly téměř ve všech ohledech - s tím rozdílem, že rakovina prsu se u nich podruhé již neobjevila.

Vědci zjistili, že ženy, které užívaly tamoxifen déle než 5 let, měly o 40 % nižší riziko, že v jejich druhém (tzv. "kontralaterálním") prsu vznikne ER pozitivní karcinom prsu. Zároveň však tyto ženy měly až čtyřikrát vyšší riziko vzniku sekundárního, ER negativního karcinomu - ačkoli počet žen, které touto agresivnější formou rakoviny skutečně onemocněly, byl nízký. Užívání tamoxifenu po dobu méně než pěti let nebylo spojeno s vyšším rizikem.

Dr. Christopher Li, který se podílel na obou studiích, poznamenal: "Je to značně znepokojivý výsledek, vezmeme-li v úvahu špatnou prognózu ER negativních nádorů, jejichž léčba je navíc obtížnější. Léky blokující estrogenové receptory - včetně tamoxifenu - však mají nesporný přínos v klinické praxi a vděčíme jim za výrazné zlepšení výsledků léčby rakoviny prsu."

Dr. Li ještě dodal: "Tato léčba je však spojena s určitými riziky, a jedním z nich je právě zvýšené riziko vzniku ER negativních sekundárních karcinomů. Přesto byl přínos léčby tamoxifenem opakovaně prokázán a lékaři by měli tuto hormonální terapii pacientkám s rakovinou prsu předepisovat i nadále, neboť její přínosy jasně převažují nad riziky."

Profesor Jack Cuzick, který je vedoucím Centra pro epidemiologii, matematiku a statistiku (Centre for Epidemiology, Mathematics and Statistics) na Queen Mary, University of London, výsledky výzkumu okomentoval slovy: "Existují přesvědčivé důkazy, že tamoxifen a novější, ještě účinnější léčiva podávaná v rámci hormonální terapie, zabrání daleko více recidivám, novým případům karcinomu prsu a úmrtím na nádorová onemocnění, než by mohly případně vyvolat. Na některé nádory hormonální léčba nepůsobí, proto budou velkým přínosem studie, které nám pomohou porozumět těmto mechanismům. Užívání léků blokujících estrogenové receptory u ER pozitivních nádorů prsu však i nadále zůstane hlavním způsobem léčby."

Dr. Alison Rossová z Cancer Research UK podotkla: "Ženy mohou být ujištěny, že existuje řada vědecky podložených důkazů, že přínosy užívání tamoxifenu a podobných léků poté, co u nich byla poprvé diagnostikována rakovina prsu, zdaleka převažují nad všemi potenciálními riziky. Tato nová americká studie znovu potvrdila přínos léčby tamoxifenem. Bude však potřeba uskutečnit daleko rozsáhlejší výzkum, aby se potvrdila případná souvislost mezi dlouhodobým užíváním tohoto léku a relativně vzácným výskytem agresivní formy rakoviny v druhém prsu."

Reference

  1. Li CI, Daling JR, Porter PL, Tang MT, Malone KE. Adjuvant hormonal therapy for breast cancer and risk of hormone receptor-specific subtypes of contralateral breast cancer. Cancer Research 2009; 69(17): 6865–6870. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-09-1355

Klíčová slova: tamoxifen, ER-pozitivní karcinom prsu, recidiva

27. 8. 2009 Cancer Research UK


Zpět