NÁRODNÍ ONKOLOGICKÝ PROGRAM
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 

90 % pacientů se vyléčí z rakoviny tlustého střeva, je-li objevena včas

Ve Velké Británii byla nedávno zveřejněna statistika, ze které vyplývá, že devět z deseti pacientů se vyléčí z rakoviny tlustého střeva a konečníku, je-li onemocnění objeveno včas.


Odborníci tak našli další pádný argument, proč je důležité, aby lidé s podezřelými příznaky navštívili lékaře a nechali se vyšetřit. Účelem je diagnostikovat případné nádorové onemocnění co možná nejdříve.

Tyto nejnovější statistické výsledky platí pro Velkou Británii, kde je společně zveřejnily National Cancer Intelligence Network (NCIN) a Northern and Yorkshire Cancer Registry and Information Service (NYCRIS). Závěry vyplývající z těchto statistik však lze jistě vztáhnout na celou Evropu.

Britští lékaři se domnívají, že za tuto dobrou zprávu vděčíme především dokonalejším operačním technikám. Ředitel NYCRIS, Prof. David Forman, dodal: "Je skutečně povzbudivé, že nyní dokážeme vyléčit více pacientů s nádory tlustého střeva a konečníku, je-li jejich onemocnění diagnostikováno v časném stadiu. Z celkového pohledu však bohužel přežívá stále jen polovina pacientů s tímto onemocněním, což jen zdůrazňuje, jak důležité je rakovinu tlustého střeva a konečníku rozpoznat a začít léčit včas. Ve Velké Británii je více než 80 % případů kolorektálního karcinomu zaznamenáno u lidí starších 60 let. V prosinci 2009 bude kolorektální screening dostupný pro všechny lidi nad 60 let po celé Anglii, a budeme tak schopni zachytit změny, které by mohly být prvním příznakem rakoviny tlustého střeva a konečníku (viz Pozn. 1). Pilotní screeningové programy ukázaly, že více než polovina případů rakoviny zachycených ve screeningu jsou nádory v nejranějším stadiu. Je tedy opravdu důležité, aby se lidé účastnili screeningu, jakmile obdrží testovací balíček - může jim to zachránit život." (viz Pozn. 2)

Dr. Paul Finan je chirurg, který se specializuje na operace nádorů tlustého střeva a konečníku a zároveň je předsedou sekce NCIN, která se zabývá tímto onemocněním. Dr. Finan přidal své vysvětlení vynikajících statistických výsledků: "Z raného stadia rakoviny tlustého střeva a konečníku se dnes vyléčí daleko více lidí proto, že máme k dispozici daleko dokonalejší chirurgické metody než dříve. Jedná se zejména o méně invazivní operační techniky, pacientům je poskytována lepší péče i v průběhu operace, jako je například důmyslnější anestezie. V neposlední řadě je to i dokonalejší zdravotní péče během přijetí do nemocnice a následného zotavování po operaci."

NCIN analyzoval všechny případy rakoviny tlustého střeva a konečníku, které byly diagnostikovány v Anglii v letech 1996-2006 a procento pacientů, kteří přežili nejméně 5 let od diagnózy. Získaná čísla byla rozdělena podle čtyř fází nádorového onemocnění: Dukes A, B, C a D (viz Pozn. 3). Ve stadiu A je ve Velké Británii diagnostikováno pouze 13 % případů rakoviny tlustého střeva a konečníku (viz Pozn. 4). Je tedy nutné najít nějaký způsob, jak tento podíl zvýšit: jako nejschůdnější řešení se nabízí kolorektální screening. Zhruba 34 % případů bylo zaznamenáno do britského onkologického registru bez údaje o stadiu onemocnění (viz Pozn. 5).

Dr. Chris Carrigan, ředitel NCIN, ke statistickým výsledkům dodal: "Toto je první z mnoha zpráv, které NCIN plánuje sestavit. Některé z nich budou obsahovat detailní statistické údaje o nádorových onemocněních - například o stadiu onemocnění - které nikdy nebyly vyhodnoceny v celonárodním měřítku (viz Pozn. 6). Je známo, že většinu nádorových onemocnění lze úspěšně léčit, jsou li odhalena včas. Takové analýzy nám tedy umožní vyhodnotit, zda se daří zvyšovat podíl včas odhalených případů rakoviny. Jakmile budeme mít tyto informace, budeme moci dále zdokonalovat onkologickou péči. Budeme moci vyhodnotit, jaké typy nádorů jsou často diagnostikovány v pozdních stadiích, a budeme moci zaměřit své úsilí i případné celonárodní osvětové kampaně na tyto problémy."

Poznámky překladatele

  1. V České republice je od ledna 2009 kolorektální screening zdarma dostupný lidem již od 50 let věku.
  2. V České republice zatím neexistuje systém centrálního zvaní ke screeningu, jako je tomu ve Velké Británii: Češi jsou sami zodpovědni za svůj přístup k preventivním screeningovým programům nádorů prsu, děložního čípku a kolorektálního karcinomu.
  3. Klasifikační systém Dukes zhruba odpovídá mezinárodnímu TNM klasifikačnímu systému, který se používá i v České republice: Dukes A = Stadium I (nejméně pokročilé), ... Dukes D = Stadium IV (nejvíce pokročilé).
  4. V České republice bylo v letech 2001-2005 diagnostikováno necelých 18 % případů rakoviny tlustého střeva a konečníku ve stadiu I, které zhruba odpovídá stadiu Dukes A.
  5. V České republice je to jen asi 16 % případů za období 2001-2005.
  6. V České republice jsou detailní údaje o nádorových onemocněních již od roku 1977 uchovávány v Národním onkologickém registru a graficky znázorněné výsledky analýz jsou on-line dostupné komukoli na internetové adrese www.svod.cz. Podrobnější informace o tomto analytickém nástroji najdete například zde.

Klíčová slova: rakovina tlustého střeva a konečníku, kolorektální screening

23. 6. 2009 Tisková zpráva britské National Cancer Intelligence Network


Zpět