NÁRODNÍ ONKOLOGICKÝ PROGRAM
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 
národní onkologický program ČR Zprávy a studie o české onkologii

Predikce počtu onkologických pacientů v roce 2015

Česká onkologická společnost ČLS JEP má každý rok k dispozici odhady počtu pacientů, kteří v daném roce podstoupí protinádorovou léčbu. Tyto predikce vypracovává Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity.


Na základě dat Národního onkologického registru ČR, demografických údajů a expertních odhadů je predikována incidence, prevalence a počet relapsů/progresí pro jednotlivé diagnózy. Z těchto údajů je pak stanoven celkový předpokládaný počet léčených pacientů se zhoubnými nádory, a to na celostátní i regionální úrovni.

9. 2. 2015


Zpět