NÁRODNÍ ONKOLOGICKÝ PROGRAM
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 

Nová koncepce organizace péče je pro českou onkologii nezbytná

Zajištění české onkologické péče do značné míry závisí na tom, jak zvládneme organizaci péče o stále narůstající počty pacientů. Pozitivní zprávou je, že česká onkologie dlouhodobě významně prodlužuje přežití onkologických pacientů. Avšak cenou za tento úspěch je další nárůst počtu nemocných, kterým je nutné zajistit péči.


Požadovaný objem péče nepůjde do budoucna zajistit bez intenzivní spolupráce poskytovatelů zdravotních služeb, nejen nemocnic mezi sebou, ale i nemocnic a primárních poskytovatelů, zejména praktických lékařů. Bude také třeba posílit vzdělávání českých lékařů – onkologů, neboť bez kvalitního personálu bude rostoucí zátěž populace nezvládnutelná. Potřebná opatření jsou již navržena, tím zásadním je nová Koncepce onkologické péče ČR, jejímž cílem je posílit nosnou strategii Národního onkologického programu ČR: „Správná léčba správnému pacientovi ve správný čas a na správném místě“.

„Pokrok v medicíně má dva aspekty, na jedné straně se začínáme méně bát kardiovaskulárních onemocnění, protože i infarkt myokardu se již daří velmi dobře léčit, na druhé straně se tito pacienti, kteří dříve umírali na onemocnění srdečně cévní nebo mozková, dožívají onkologických diagnóz. Tam, kde se i tato onemocnění daří léčit dochází vzhledem k prodlužujícímu se věku k duplicitám nebo triplicitám nádorových onemocnění a situace se stává velmi složitou,“ uvedla prof. MUDr. Věry Adámkové, CSc., předsedkyně parlamentního Výboru pro zdravotnictví.

Celý článek na webu Medical Tribune

Klíčová slova: onkologická péče, Česká republika

14. 7. 2018 Medical Tribune


Zpět