NATIONAL CANCER CONTROL PROGRAMME
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 

Rovnováha mezi centralizací a dostupností onkologické péče – Institut biostatistiky a analýz LF MU buduje evropský model Comprehensive Cancer Care Network

Česká republika se stává důležitým článkem evropských aktivit zaměřených na rozvoj a hodnocení onkologické péče. Mezi ty nejprestižnější patří bezpochyby i Cancer Control Joint Action (CanCon), kde byla ČR se svým onkologickým informačním systémem vybrána jako model budování sítě komplexní onkologické péče (Comprehensive Cancer Care Network, CCCN). Koordinátor této části projektu, prof. Lucio Luzzatto z Istituto Toscano Tumori v Itálii, navštívil 24. dubna 2015 Brno, aby se seznámil nejen s dosavadními výsledky, ale i s onkologickým výzkumem a organizací péče o pacienty se zhoubnými nádory v ČR a v Jihomoravském kraji.


Úvodním bodem programu prof. Luzzatta při jeho brněnské návštěvě byla návštěva Institutu biostatistiky a analýz LF MU. Setkání a několikahodinové diskuze se zúčastnili ředitel Masarykova onkologického ústavu prof. Jan Žaloudík, vedoucí Kliniky dětské onkologie LF MU a FN Brno prof. Jaroslav Štěrba, vedoucí Radiologické kliniky LF MU a FN Brno prof. Vlastimil Válek a ředitel Institutu biostatistiky a analýz LF MU doc. Ladislav Dušek. Posledně jmenovaný, který je i oficiálním zástupcem ČR v projektu CanCon, prezentoval aktuální stav prací na modelu CCCN a celostátní informační systém, který je k dispozici pro mapování a hodnocení české onkologické péče. Díky němu jsme schopni podrobně sledovat a hodnotit dostupnost péče, pohyb pacientů, výkonnost preventivních programů, kvalitu diagnostiky i výsledky léčby. A jak poznamenal i sám prof. Luzzatto, ČR patří v této oblasti mezi evropskými zeměmi ke špičce.

Odpoledne italský host navštívil Masarykův onkologický ústav. Historii, péči o pacienty i výzkum probíhající na MOÚ představili doc. Dalibor Valík a prof. Jan Žaloudík. Poté se slova ujal i prof. Luzzatto, a to s přednáškou nazvanou „Causes of cancer, the organization of cancer services, and the role of chance“. V její první části se zaměřil na organizaci onkologické péče. Uvedl, že nejlepší péče se onkologickému pacientovi dostane tam, kde zároveň probíhá i výzkum. Zároveň je nutné zejména náročnější diagnostické a léčebné postupy centralizovat na pracoviště, která s nimi mají největší zkušenosti a dostatečné zázemí, neboť opačný přístup může znamenat „ředění“ kvality péče. Cílem dobrého organizačního modelu ale musí být i dostupnost péče pro všechny pacienty včetně rovného přístupu k moderním metodám léčby. Toho však není snadné dosáhnout. Jako příklad řešení uvedl svůj mateřský Istituto Toscano Tumori, který, ač jediný celistvý ústav, sídlí ve třech italských univerzitních městech (Florencie, Pisa a Siena). Obrazně řečeno tak nestahuje pacienty do jednoho centra, ale naopak distribuuje onkologickou péči a výzkum po celém regionu. To však vyžaduje velmi pečlivé nastavení všech procesů souvisejících s cestou pacienta onkologickou péčí, standardů kvality a dalších nezbytných prvků. „Když to přeženu, nelze připustit situaci, aby chirurg pacientovi odoperoval nádor a řekl mu, ať si sám najde dobrého radioterapeuta,“ poznamenal prof. Luzzatto. Budování sítě opravdu komplexní onkologické péče je tedy složitý úkol, jehož plnění se daří evropským zemím v různé míře. Faktem ale je, že ČR patří díky Národnímu onkologickému programu a dalším aktivitám v tomto ohledu mezi ty úspěšnější.

Druhou část přednášky věnoval prof. Luzzatto příčinám vzniku nádorových onemocnění a přístupům k léčbě. Porovnal například vliv genetiky a prostředí na vznik nemocí obecně i u vybraných onkologických diagnóz, shrnul aktuální pozici různých modalit v léčbě zhoubných nádorů. V závěru svého vystoupení konstatoval, že i když je každý člověk vzhledem ke vzniku nádorového onemocnění v rukou bohyně Fortuny, existuje mnoho faktorů, které tento proces podporují, nebo mu naopak zabraňují. A prvním jmenovaným se lze v mnoha případech vyhnout, včetně kouření, které je mezi negativními vnějšími vlivy prostředí jednoznačně tím nejvážnějším.

Po následné diskuzi s pracovníky MOÚ navštívil prof. Luzzatto Středoevropský technologický institut (CEITEC). Jelikož je původním zaměřením hematolog, zajímal se při setkání s prof. Šárkou Pospíšilovou, koordinátorkou programu Molekulární medicína, především o genomický výzkum různých typů leukémií a o to, jak lze tyto poznatky přenést do klinické praxe. Rozebírali patogenezi chronické lymfocytární leukémie, zejména prognostický význam mutačního stavu imunoglobulinových genů a význam specifických B-buněčných receptorů, a v neposlední řadě i problematiku vývoje leukemických buněčných klonů a jejich monitorování v průběhu onemocnění.

Návštěva italského odborníka potvrdila, že česká onkologie je na velmi dobré cestě mezi přední evropské země. Že je však před námi ještě mnoho práce, o tom samozřejmě není třeba dlouze diskutovat.

NOP On-line: Národní onkologický program České republiky on-line

Cancer Control Joint Action (CanCon)

Portál www.onconet.cz je vyvíjen jako součást pilotního projektu sítě komplexní onkologické péče,
který je příspěvkem v České republiky do Cancer Control Joint Action (CanCon).

Prof. Luzzatto během jednání na IBA MU
Prof. Luzzatto během jednání na IBA MU
Zleva doprava: prof. Luzzatto v diskuzi s prof. Válkem, prof. Štěrbou a prof. Žaloudíkem
Zleva doprava: prof. Luzzatto v diskuzi s prof. Válkem, prof. Štěrbou a prof. Žaloudíkem
Doc. Dušek prezentuje aktuální stav řešení projektu CanCon v ČR
Doc. Dušek prezentuje aktuální stav řešení projektu CanCon v ČR
Doc. Dušek a prof. Luzzatto při návštěvě MOÚ
Doc. Dušek a prof. Luzzatto při návštěvě MOÚ
Prof. Luzzatto během své přednášky na MOÚ
Prof. Luzzatto během své přednášky na MOÚ
Zajímavou přednášku italského onkologa si nenechala ujít řada pracovníků MOÚ
Zajímavou přednášku italského onkologa si nenechala ujít řada pracovníků MOÚ
Prof. Žaloudík a prof. Luzzatto při prohlídce MOÚ
Prof. Žaloudík a prof. Luzzatto při prohlídce MOÚ
Návštěva CEITECu a diskuze s prof. Pospíšilovou
Návštěva CEITECu a diskuze s prof. Pospíšilovou

Klíčová slova: Institut biostatistiky a analýz, síť komplexní onkologické péče, Cancer Control Joint Action

4. 5. 2015 IBA MU


Zpět