NATIONAL CANCER CONTROL PROGRAMME
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 

Informační zázemí NOP ČR

Tato sekce portálu NOP On-line si klade za cíl prezentovat přehled významných registračních, výzkumných a grantových projektů týkajících se české onkologie. Prezentovány mohou být celostátní projekty a programy, lékové registry i výzkumné projekty jednotlivých center. O rozsahu prezentace a jejím zaměření rozhodují řešitelé projektu. Cílem této aktivity je komplexní komunikace datových výsledků onkologického a epidemiologického výzkumu v ČR.

Projekty onkologického výzkumu je možno rozdělit na několik typů:

Prezentujte zde svůj projekt!

Na adresu napište výzvu k iniciaci prezentace Vašeho projektu. Prezentovat lze projekty zcela nové (s případnou výzvou ke spolupráci) anebo i projekty běžící, či nedávno ukončené. Přihláška by měla zahrnovat následující položky:

  • Autor / autoři nebo hlavní koordinátor projektu, případně odborní garanti
  • Název projektu, případně zkrácený název nebo prezentační název
  • Cíle projektu a velmi stručná anotace
  • Kde se projekt řeší nebo bude řešit
    • Zapojené nemocnice nebo instituce, případná výzva ke spolupráci dalším centrům
  • Hlavní sledované parametry
  • Výstupy projektu (jsou-li) nebo odkaz na samostatnou prezentaci projektu