NÁRODNÍ ONKOLOGICKÝ PROGRAM
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 

Větší informovanost pomůže prevenci karcinomu jater.

Při vyslovení slova rakovina nám obvykle naskočí husí kůže. Vnímáme ji jako cosi fatálního, neléčitelného. Přitom existuje řada prostředků, jak snižovat její riziko, jak nádory léčit, nebo alespoň prodloužit a zlepšit život nemocného. Nejdůležitější je prevence, která ale není účinná, pokud problém podléhá informačnímu vakuu. To je bohužel například případ karcinomu jater.


Karcinom jater je na našem území relativně novým pojmem. Rakovinu totiž máme spojenu s jinými orgány, například s plícemi či střevy. Karcinom jater je navíc zrádný svými takřka nulovými výraznými projevy. »Příznaky jsou velmi plíživé a nejednoznačné. Často se jedná o nevysvětlitelný úbytek váhy a snížení chuti k jídlu. Mohou se vyskytnout tlaky v nadbřišku nebo neurčité zažívací obtíže. Takzvané varovné příznaky ale nejsou přesvědčivé. To vede k tomu, že je onemocnění zachyceno v pozdějších stádiích, kdy už může být pozdě,« upozorňuje prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., onkolog VFN v Praze. Existuje ale řada rizikových faktorů, kterých se můžeme vyvarovat. Určitou roli hraje dědičnost. Samozřejmostí je dodržování zdravého životního stylu bez nadbytečné konzumace alkoholu a kouření. Je důležité vyvarovat se především destilátů, které podporují vznik cirhózy jater. Pacienti s touto nemocí totiž mají zvýšené riziko vzniku karcinomu jater.

Nejvyšší výskyt tohoto onemocnění je v Asii a subsaharské Africe. Důvodem je mimo jiné nízká míra očkování. Na našem území je problémem hepatitida typu C, vyskytující se především u rizikových skupin, jako jsou narkomani. Nemocní žloutenkou typu C mají výrazně vyšší riziko vzniku karcinomu jater. Tuzemský každoroční příbytek nemocných karcinomem jater je relativně nízký, prognóza do budoucna ale není příznivá. »Každý rok je diagnostikováno 60 000 nových onemocnění. Primárních nádorů jater je kolem 800. Ač je číslo relativně nízké, pomalu se navyšuje. V roce 2015 a později se dá očekávat, že onemocnění bude víc než 1000 ročně,« říká prof. MUDr. Luboš Petruželka.

Zásadní role prevence

Odborníci zdůrazňují zásadní roli prevence. Je důležité lidi motivovat, aby chodili na preventivní prohlídky. »U drogově závislých se jedná o celosvětový problém. Prevence je nezajímá. Nejsou motivovaní a my je nemůžeme nutit. Kdo ale je v rizikové skupině, a zároveň není alkoholik ani závislý, ten se bojí o své zdraví. Takový člověk motivaci má. Obecným problémem je i nízká informovanost o této problematice,« přiznává PhDr. Laura Janáčková. Naději vidí v osvětě a celkové vyšší informovanosti o problematice karcinomu jater u veřejnosti.

ČR a rakovina v číslech

S určitou nadsázkou lze říci, že tak či onak se s nádorovým onemocněním v průběhu svého života setkáme všichni bez výjimky. S prodlužující se délkou lidského života paradoxně narůstá i pravděpodobnost, že nás postihne zhoubný nádor. Statistika hovoří jasně: každý třetí obyvatel ČR onemocní rakovinou a každý čtvrtý na ni zemře.

  • Každoročně onemocní v České republice rakovinou přes 66 000 lidí.
  • Každých 8 minut přibude nový onkologický pacient.
  • Každý rok zemře v České republice na rakovinu přes 29 000 lidí, což znamená, že každý den této zákeřné nemoci podlehne 80 lidí.
  • Každých 20 minut tedy umírá v naší zemi jeden člověk na rakovinu.
  • Česká republika dlouhodobě obsazuje první místo v Evropě v četnosti výskytu rakoviny tlustého střeva.
  • V počtu onkologicky nemocných zaujímáme přední místa v Evropě.
  • V posledním desetiletí nejrychleji roste počet nádorů plic (především u žen), a nádorů tlustého střeva a konečníku. Zvyšuje se i výskyt nádorů prsu, kůže, ledvin, močového měchýře a štítné žlázy. U mužů zaznamenáváme vyšší výskyt nádorů jater, prostaty, varlat a mnohočetného myelomu, u žen pak roste počet nádorů vaječníků.
  • Nejčastějším zhoubným onemocněním u mužů je karcinom plic. V roce 2003 onemocnělo 4600 mužů; výrazně však přibylo i karcinomů tlustého střeva, konečníku a prostaty. Snižuje se naopak výskyt karcinomu žaludku.
  • Nejčastějším zhoubným onemocněním u žen je karcinom prsu. V roce 2003 nově onemocnělo přes 6000 žen; zarážející je výrazný nárůst nových případů karcinomu plic, povzbuzující je naopak pokles výskytu karcinomu žaludku a nezvyšující se nálezy karcinomu děložního čípku (důvodem jsou především zdokonalené preventivní prohlídky).

Čísla a fakta týkající se onkologicky nemocných lidí v ČR nejsou radostná a nikdo z nás si nemůže o sobě dovolit říct, že se ho onkologické onemocnění netýká. Výskyt nádorových onemocnění, počet každoročně nově se objevujících případů a především počet osob na nádory umírajících je totiž tak velký, že postiženého najdeme prakticky v každé širší rodině.

Pozn. red.: Bližší informace o výskytu nádorových onemocnění v České republice najdete na webovém portálu www.svod.cz.

5. 3. 2009 Hospodářské noviny


Zpět