NÁRODNÍ ONKOLOGICKÝ PROGRAM
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 

Tobacco Atlas varuje před dopady kouření na zdraví lidí a světovou ekonomiku.

Nejnovější vydání "tabákového atlasu" (Tobacco Atlas) odhaluje, jak velkou daň si celosvětově vybírá kouření, a zdůrazňuje negativní dopad kuřáctví na zdraví lidí i na ekonomiku.


Ve třetím vydání Tobacco Atlas, které společně vydaly World Lung Foundation a American Cancer Society, je zdůrazněno, že kouření tabáku si v roce 2010 vyžádá šest milionů obětí na životech, z nichž 72 % bude v zemích s nízkými a středními příjmy.

Podle této zprávy, která je dostupná také on-line na TobaccoAtlas.org, více než 80 % úmrtí v zemích s nízkými a středními příjmy nějak souvisí s kouřením tabáku.

TobaccoAtlas.org

Zhruba čtvrtina kuřáků umírá v nejproduktivnějším věku; ztráta jejich finančních příjmů tak postihuje nejen jejich rodiny, ale i širší komunitu. Většinu ostatních kuřáků trápí vážné zdravotní problémy.

Tobacco Atlas také zdůrazňuje, že předčasná úmrtí, nižší produktivita, špatně vynaložené prostředky a neefektivní zdanění mají negativní dopad na ekonomiku příslušné země. Autoři zprávy odhadují, že kvůli tabáku se každoročně z globální ekonomiky ztrácí 500 miliard dolarů.

Ve zprávě se uvádí, že vlády jednotlivých zemí promeškávají svou příležitost k protikuřácké prevenci, pokud nedostatečně tvrdě zasahují proti pašování cigaret: ty jsou přitom v celosvětovém měřítku nejčastěji pašovaným zbožím.

Tobacco Atlas dále poukazuje na to, že tabákový průmysl odklonil svou pozornost od zemí s účinnou zdravotnickou osvětou k chudším zemím, kde osvěta příliš nefunguje.

Typickým příkladem je Bangladéš, kde více než deset milionů lidí by mohlo být ušetřeno podvýživy, kdyby průměrná domácnost nakupovala potraviny za peníze, které nyní utrácí za tabák.

Dr. John Seffrin, výkonný ředitel American Cancer Society, potvrdil, že tato publikace má "zásadní význam" pro pochopení ničivých účinků tabáku na zdraví lidí, a tabakismus označil za "globální epidemii, které však lze ze všech onemocnění nejsnáze předcházet".

"Tento zdroj informací může pomoci zastáncům nekuřáctví v každé zemi získat potřebné infomace, aby mohli účinně bojovat proti tabakismu ve své společnosti i v celosvětovém měřítku," dodal Dr. Seffrin. "Informace v Tobacco Atlas lze použít k vybudování účinnější zdravotnické osvěty, která sníží spotřebu tabáku, pomůže lidem žít zdravěji, a ve svém důsledku zachrání miliony lidských životů."

10. 3. 2009 Cancer Research UK


Zpět