NATIONAL CANCER CONTROL PROGRAMME
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 

Povědomí o urologických potížích je v Evropě i nadále znepokojivě nízké

Muži starší 50 let mají znepokojivě nízké povědomí o zdravotních potížích souvisejících s prostatou. Ukázaly to výsledky nového mezinárodního průzkumu [1], který si nechala vypracovat Evropská urologická asociace (EAU). Zvětšená prostata – a obtíže z toho vyplývající – se přitom vyskytuje u 40 % mužů 60letých a starších.


V rámci průzkumu, který u celkem 3 010 britských, německých a francouzských mužů starších 50 let hodnotil znalosti o prostatě, bylo zjištěno, že hlavní funkci prostaty zná asi jen čtvrtina (26 %) dotazovaných mužů.

Průzkum odhalil řadu mylných představ o zdravotních potížích souvisejících s prostatou. Například o zvětšené prostatě, která je odborně označována jako „benigní hyperplazie prostaty“, mělo správnou představu pouhých 38 % respondentů. Zdravá prostata je velká asi jako vlašský ořech a její hlavní funkcí je tvorba tekutiny, která je součástí ejakulátu a podporuje transport spermií [2, 3]. Prostata se sice s vyšším věkem pomalu zvětšuje, avšak pouze šestina (17 %) respondentů správně uvedla, že příznaky související se zvětšenou prostatou nejsou „normálním“ projevem stárnutí.

Prof. Hein Van Poppel, který sám pracuje jako urolog a zároveň se aktivně podílí na chodu Evropské urologické asociace (EAU), výsledky průzkumu okomentoval následovně: „Tyto výsledky jsou pro nás znepokojující zvláště proto, že průzkum byl zacílen na muže ve věkové skupině, u níž je nejvyšší pravděpodobnost výskytu nějakých zdravotních potíží souvisejících s prostatou: zejména se jedná o zvětšenou prostatu a zhoubné nádory prostaty. Kvůli stárnoucí populaci se incidence těchto onemocnění i jejich dopad na zdravotnictví bude ještě zvyšovat. Proto je již dnes třeba zajistit, aby muži byli lépe informováni a dostalo se jim včasné konzultace i léčby, bude-li to zapotřebí.“

Příčina zvětšené prostaty není známa. Má se však za to, že zvětšování prostaty je pravděpodobně způsobeno hormonálními změnami, ke kterým u stárnoucích mužů nevyhnutelně dochází [3]. Nejčastějšími příznaky zvětšené prostaty je náhlá potřeba močení, pocity napětí či bolesti při močení, pocit neúplného vyprázdnění močového měchýře a časté návštěvy toalety v noci. Téměř polovina mužů ve věku 50–60 let však příznaky zvětšené prostaty nezná. Příznaky mohou být někdy jen mírné, avšak čím jsou závažnější, tím výrazněji zhoršují kvalitu života. Výzkumy dokonce naznačují, že muži se středně závažnými nebo velmi závažnými příznaky mají vyšší riziko výskytu vážných kardiovaskulárních onemocnění [4, 5].

O příznacích zvětšené prostaty muži doma raději nemluví

Na dotaz, komu by se svěřili v případě potíží při močení, většina respondentů (61 %) odpověděla, že by navštívili svého praktického lékaře. Zajímavé bylo, že v Německu by se takto zachovala jen polovina (50 %) dotazovaných mužů, zatímco ve Francii a ve Velké Británii dvě třetiny (67 %, resp. 66 %). Asi čtvrtina (24 %) respondentů uvedla, že by se své příznaky snažili raději „vygooglovat“, než aby se s nimi svěřili přímo lékaři.

Pouze 13 % dotazovaných mužů uvedlo, že by se svěřili své partnerce nebo někomu jinému v rodině. Prof. Van Poppel konstatoval: „Loňský průzkum ukázal, že ženy mají o mužských zdravotních problémech lepší znalosti než samotní muži [6]. Proto bychom chtěli muže povzbudit, aby o svých urologických potížích mluvili i se svými partnerkami nebo s jinými rodinnými příslušníky a aby se neobávali navštívit specializovaného lékaře – urologa.“

Výsledky průzkumu ve zkratce

  • Hlavní funkci prostaty znalo 26 % respondentů, přičemž starší muži na tom byli se znalostmi lépe (21 % správných odpovědí ve věkové skupině 50–55 let, 35 % správných odpovědí u mužů 70letých a starších).
  • Šestina (17 %) respondentů správně uvedla, že příznaky související se zvětšenou prostatou nejsou „normálním“ projevem stárnutí.
  • Pokud by měli s někým probrat příznaky zvětšené prostaty, většina respondentů (61 %) by dala přednost svému praktickému lékaři. Čtvrtina respondentů (24 %) by se snažila své příznaky „vygooglovat“ a pouze 13 % dotazovaných mužů by se svěřilo své partnerce nebo někomu jinému v rodině.

References

  1. Nový průzkum si nechala vypracovat Evropská urologická asociace (EAU) u příležitosti každoročního Urologického týdne (Urology Week), který letos připadl na 23.–27. září. V rámci průzkumu, který byl prováděn ve Francii, v Německu, a ve Velké Británii, bylo dotazováno více než 3 000 respondentů z řad veřejnosti a jeho cílem bylo zhodnotit znalosti o prostatě. Průzkum byl finančně podpořen vzdělávacím grantem od společnosti Boston Scientific a uskutečnila jej britská agentura Censuswide. Podrobný rozpis celkového počtu 3 010 respondentů po jednotlivých zemích: Francie 1 003, Německo 1 005, Velká Británie 1 002. Průzkum se uskutečnil v květnu a v červnu 2019.
  2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
  3. https://patients.uroweb.org/
  4. https://uroweb.org/guideline/
  5. https://www.europeanurology.com/
  6. Jedná se o průzkum Evropské urologické asociace (EAU) z roku 2018.

Výsledky průzkumu – infografika

Informace na níže uvedených slajdech jsou k dispozici pouze v původní podobě, tzn. v angličtině.

Co je benigní hyperplazie prostaty (BHP)?
Co je benigní hyperplazie prostaty (BHP)?
Benigní hyperplazie prostaty (BHP) / nezhoubné zvětšení prostaty
Benigní hyperplazie prostaty (BHP) / nezhoubné zvětšení prostaty
Jaká je hlavní funkce prostaty?
Jaká je hlavní funkce prostaty?
Příznaky BHP by neměly být součástí procesu stárnutí
Příznaky BHP by neměly být součástí procesu stárnutí
Příznaky související s BHP
Příznaky související s BHP
Léčba BHP
Léčba BHP
Muži se zdráhají mluvit o příznacích BHP
Muži se zdráhají mluvit o příznacích BHP

Klíčová slova: potíže související s prostatou, zhoubné nádory prostaty, zvětšená prostata, funkce prostaty, Evropská urologická asociace, Urologický týden

23. 9. 2019 Tisková zpráva Evropské urologické asociace (EAU)


Zpět