NÁRODNÍ ONKOLOGICKÝ PROGRAM
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 

Činí se už kroky ke vzniku Národního onkologického programu ČR?

Česká onkologická společnost ČLS JEP přijala již v roce 2003 Národní onkologický program, stanovila priority a podle nich postupuje. Následovat by měl vznik Národního onkologického programu ČR s časováním a finančním zajištěním, za který by přijala zodpovědnost vláda.


O vzniku Národního onkologického programu ČR hovořili redaktoři Medical Tribune s MUDr. Alenou Šteflovou, Ph.D., MPH, náměstkyní ministra zdravotnictví, a doc. MUDr. Janou Prausovou, Ph.D., MBA, přednostkou Onkologické kliniky 2. LF UK a FN v Motole a předsedkyní ČOS ČLS JEP.

Celý rozhovor na webu tribune.cz

Klíčová slova: Národní onkologický program ČR, onkologická léčba, komplexní onkologická centra

24. 2. 2020 Medical Tribune


Zpět