NATIONAL CANCER CONTROL PROGRAMME
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 

Hledáme cesty k posílení screeningů, říkají experti ÚZIS

Zvýšení efektivity včasného záchytu nádorů je jedním z hlavních cílů Národního onkologického plánu. Na jeho plnění se mají výrazně podílet i odborníci z Národního screeningového centra, který funguje pod křídly Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Jaký je aktuální stav účasti ve screeningových programech a jaké kroky by mohly současná čísla zvýšit?


Podle Národního screeningového centra (NSC) se pokrytí cílových skupin screeningovými programy onkologických onemocnění daří, existuje nicméně i značný prostor pro navýšení počtu vyšetřovaných. Screening karcinomu děložního hrdla v definované cílové populaci, kterou jsou ženy ve věku 25 až 59 let, dnes dosahuje více než 55 procent, od roku 2010 narostlo pokrytí zhruba o 5 procent.

Celý článek na webu zdravotnickydenik.cz

Klíčová slova: screeningové programy, onkologická prevence, zhoubné nádory

28. 2. 2024 zdravotnickydenik.cz


Zpět