NÁRODNÍ ONKOLOGICKÝ PROGRAM
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 

Statistici: Rakoviny mužů začalo ubývat, u žen jí nadále přibývá.

Rakoviny mužů v roce 2006 poprvé od roku 1990 v Česku mírně ubylo, u žen ale statistici nadále pozorují nárůst případů. Do Národního onkologického registru ČR bylo v roce 2006 nahlášeno 71 913 případů zhoubných nádorů, z toho 36 682 u mužů a 35 231 u žen. Nejnovější údaje zveřejnil Ústav zdravotnických informací a statistiky.


Na 100.000 mužů v roce 2006 připadalo 674,4 případů rakoviny, rok předtím 689,4. Na 100.000 žen v roce 2006 bylo 499,1 případů, rok předtím 501,4. Zatímco případů zhoubných onemocnění přibývá, trend úmrtnosti je opačný, výrazněji klesá úmrtnost u mužů.

Na rakovinu v roce 2006 zemřelo 27 895 lidí, z toho 15 354 mužů a 12 541 žen. Téměř tři čtvrtiny nádorů je u mužů starších 60 let, u žen 66 procent, což je dáno tím, že některé druhy rakoviny, například prsu a některé gynekologické nádory postihují už třicetileté ženy. Do národního registru bylo v roce 2006 hlášeno také 176 případů rakoviny u dětí do 14 let, 44 dětí zemřelo.

Nejčastěji zjištěným nádorem je rakovina kůže, celkem bylo hlášeno 16 531 nádorů, to je 23 procent všech případů. Další více než třetinu nádorů představují rakovina tlustého střeva a konečníku, plic, u žen prsu a u mužů prostaty.

Rakoviny tlustého střeva a konečníku bylo 7801 případů, u mužů 4573, u žen 3228. Čtyři pětiny byly u lidí starších 60 let. U žen je zjišťována nemoc v pozdějším věku než u mužů.

Rakoviny průdušnice a plic bylo hlášeno 6188 případů, z toho 4529 u mužů a 1659 u žen. Pouze 15 procent případů bylo zjištěno v počátečním stadiu, kdy je šance na vyléčení, 42 procent bylo odhaleno v pozdním, neléčitelném stadiu. Tohoto typu rakoviny u mužů mírně ubývá, naproti tomu u žen ho je stále více s rostoucím počtem kuřaček.

Rakovina prsu byla zjištěna u 5884 žen, 71 procent v počátečních vyléčitelných stadiích. Zemřelo 1909 žen, úmrtnost na rakovinu prsu dlouhodobě klesá.

Zhoubný nádor prostaty postihl 4829 mužů, oproti roku 1990 byl výskyt 2,4 krát vyšší. Statistici to přičítají stárnutí populace. Dvě třetiny případů byly zjištěny v počátečních stadiích. Úmrtnost v posledním desetiletí stoupala, v roce 2005 a 2006 začala s lepší diagnostikou a včasným odhalováním klesat.

Výskyt

Rok  Muži Ženy Celkem
2005 36 823 34 626 71 449
2006 36 682 35 231 71 913

 

Úmrtnost

Rok Muži Ženy Celkem
2005 15 567 12 466 28 033
2006 15 354 12 541 27 895

 

2. 5. 2009 Zpravodajství ČTK


Zpět