NÁRODNÍ ONKOLOGICKÝ PROGRAM
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 

Kolonoskopická centra nyní na onconetu.

Na začátku května 2009 byla interaktivní mapa komplexní onkologické péče rozšířena o přehled akreditovaných kolonoskopických center.


Na začátku roku 2009 zahájilo Ministerstvo zdravotnictví ČR celorepublikový screeningový program zaměřený na včasný záchyt kolorektálního karcinomu. Navazuje tak na program pro screening nádorů prsu, který v České republice úspěšně probíhá od roku 2002, a program pro screening nádorů hrdla děložního, který byl zahájen v roce 2008.

Kolorektální screening je v České republice provozován v několika desítkách akreditovaných center pro screeningovou kolonoskopii, jejichž činnost je průběžně monitorována a kontrolována podle transparentních pravidel. Akreditované centrum musí splňovat přísné "Standardy při poskytování a vykazování výkonů screeningu nádorů kolorekta v České republice", které jsou k dispozici ke stažení na informačním portálu www.kolorektum.cz.

Příklad: Rozmístění akreditovaných kolonoskopických center v Pardubickém kraji.

12. 5. 2009 Administrátor


Zpět