NATIONAL CANCER CONTROL PROGRAMME
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 

Jak získá pacient specializovanou péči KOC?

Jste onkologický pacient a nevíte, jak se dostat do specializované péče komplexního onkologického centra (KOC)?


V první fázi je potřeba popsat své potíže praktickému lékaři, který pacienta vyšetří a pošle ke specialistovi. Podle typu potíží jím může být například chirurg, internista, gastroenterolog, gynekolog, urolog apod. Nebudou-li příznaky posouzeny praktickým lékařem jako závažné a nebude-li pacient i přes přetrvávající problémy lékařem patřičně vyšetřen, musí vyhledat odborníka jiným způsobem. Odborná vyšetření mohou odhalit zhoubný nádor.

Důležité je, aby pacient nebo jeho blízcí komunikovali s ošetřujícím lékařem, vyhledali si základní informace o daném onemocnění a domluvili se s nejblíže dostupným onkologem, zda onemocnění bude léčit sám nebo zda chce pacienta odeslat do KOC.

Pokud je pacientovo onemocnění vhodné pro nasazení biologické léčby, měl by být do KOC odeslán vždy. Po konzultaci v KOC se pacient vrací zpět do péče okresního onkologa a centrum pouze kontroluje průběh biologické léčby nebo KOC nemocného převezme do své péče. Důležité je, aby se každý člověk sám staral o své zdraví, vyhledával si správné informace, radil se s ošetřujícím lékařem a ověřoval si informace z více zdrojů.

 

12. 5. 2009  Právo


Zpět