NÁRODNÍ ONKOLOGICKÝ PROGRAM
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 

Vzniklo Evropské partnerství pro boj proti rakovině

Evropská komise dnes znovu potvrdila svůj dlouhodobý závazek boje proti rakovině, když schválila Evropské partnerství pro boj proti rakovině (European Partnership for Action against Cancer). Tato iniciativa se zaměří na opatření, která lze podniknout na úrovni EU, aby byla zajištěna účinnější prevence a léčba rakoviny napříč evropskými zeměmi.


Jeden ze tří Evropanů onemocní během svého života rakovinou, což v praxi znamená, že v Evropě je každoročně se zhoubným onemocněním diagnostikováno 3,2 mil. lidí. Frekvence výskytu nádorových onemocnění je v různých evropských zemích odlišná, a často se poměrně výrazně liší i vyhlídky onkologických pacientů na přežití. Záměrem Evropského partnerství pro boj proti rakovině je sdružit všechny významné organizace podílející se na onkologickém výzkumu, zjišťovat a odstraňovat nedostatky v poskytované zdravotní péči, a vzájemně se od sebe učit.

Evropské partnerství pro boj proti rakovině bude oficiálně vyhlášeno v Bruselu na podzim 2009. Evropská komise doufá, že všechny členské země EU i instituce podílející se na boji proti rakovině se k této iniciativě připojí, aby se jejich vzájemnou spoluprací podařilo v dlouhodobém horizontu snížit onkologickou zátěž v Evropě.

Evropská komisařka Androulla Vassiliouvá vysvětlila: "Iniciativa na celoevropské úrovni může přinést reálný užitek onkologickým pacientům i jejich příbuzným ve všech zemích Evropské unie. Pevně doufám, že Evropské partnerství je začátkem celoevropského hnutí, které si získá politickou podporu a kolektivní spolupráci, aby se nám podařilo významně snížit výskyt i úmrtnost nádorových onemocnění v Evropě."

Ke stažení:

  • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o boji proti rakovině: Evropské partnerství ( PDF soubor v českém znění, 243 kB)
  • Communication from the Commission to the European Parliament, the Council. the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on Action Against Cancer: European Partnership ( PDF soubor v anglickém znění, 210 kB)

Další informace (v angličtině) najdete na webu EU:

MEMO/09/293

MEMO/09/294

24. 6. 2009 Tisková zpráva Evropské komise (zkráceno)


Zpět