NÁRODNÍ ONKOLOGICKÝ PROGRAM
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 

Vegetariáni mají nižší riziko vzniku rakoviny než ti, kdo jedí maso

Vegetariáni mají o 12 % nižší riziko vzniku rakoviny než ti, kdo jedí maso. Tvrdí to nová studie, která byla dnes publikována v odborném časopise British Journal and Cancer.


Oxfordští vědci z britské organizace Cancer Research UK ve své více než 12leté studii sledovali přes 61 000 lidí, kteří buď jedli nebo nejedli maso. Během této doby bylo 3 350 účastníků studie diagnostikováno s nádorovým onemocněním.

Výzkumníci zjistili, že riziko onemocnění rakovinou žaludku, močového měchýře a krve* bylo u vegeteariánů nižší než u lidí, kteří jedli maso. Nejvýraznější rozdíl byl zaznamenán u zhoubných nádorů krve, tzn. leukémie, mnohočetného myelomu a non-Hodgkinova lymfomu. Riziko onemocnění některou z těchto chorob bylo u vegetariánů o 45 % nižší než u lidí, kteří jedli maso.

Studii řídil profesor Tim Key z Epidemiologického oddělení Oxfordské univerzity (Epidemiology Unit at Oxford University), který její závěry shrnul takto: "V naší rozsáhlé studii, která se zabývala rizikem vzniku nádorového onemocnění u vegetariánů, jsme zjistili, že tito lidé mají nižší pravděpodobnost vzniku některých typů rakoviny než lidé, kteří jedí maso. Vegetariáni mají zejména nižší riziko vzniku zhoubných nádorů krve, mezi které se řadí leukémie a non-Hodgkinův lymfom. Bude však potřeba dalšího výzkumu, abychom mohli potvrdit naše výsledky a objasnit důvody, proč tomu tak je."

Studie se zabývala 20 různými typy rakoviny. Rozdílné riziko vzniku nádorového onemocnění mezi vegetariány a "ne-vegetariány" nezáviselo na ostatních faktorech životního stylu (např. kouření, pití alkoholu či obezita), které ovlivňují riziko vzniku zhoubného nádoru.

Sara Hiomová z Cancer Research UK doplnila: "Tato zajímavá studie je dalším střípkem do mozaiky, která dokazuje, že naše riziko vzniku rakoviny je do jisté míry ovlivněno naší stravou. Je známo, že nadměrná konzumace červeného masa a masných výrobků zvyšuje riziko vzniku rakoviny žaludku. Vztahy mezi výživou a rizikem vzniku rakoviny jsou však velmi komplikované a budeme potřebovat ještě řadu dalších studií, abychom zjistili, jak velkou roli hraje výživa a které konkrétní výživové faktory jsou pro vznik nádorového onemocnění nejvýznamnější. Poměrně nízký počet vegetariánů v této studii, kteří onemocněli rakovinou, znovu potvrzuje radu Cancer Research UK, aby lidé jedli zdravou, vyváženou stravu bohatou na vlákninu, ovoce a zeleninu, a aby naopak omezili množství konzumované soli, nasycených tuků, červeného masa a masných výrobků. Je celkem pochopitelné, že složení naší stravy může souviset se zhoubnými nádory trávicího systému, ale souvislost mezi stravou a leukémií, non-Hodgkinovým lymfomem a mnohočetným myelomem je poměrně překvapivá. Bude ještě potřeba dalšího výzkumu, aby vědci mohli objasnit mechanismy ukrývající se za těmito souvislostmi."

Poznámky:

*Mezi rakovinu (zhoubné nádory) krve se řadí non-Hodgkinův lymfom, mnohočetný myelom a leukémie.

**Výsledky zahrnují i údaje ze dvou předcházejících studií (Oxford Vegetarian Study a EPIC-Oxford).

1. 7. 2009 Tisková zpráva Cancer Research UK


Zpět