NÁRODNÍ ONKOLOGICKÝ PROGRAM
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 

Prokázaná souvislost mezi užíváním hormonální substituční terapie a rakovinou vaječníků

Rozsáhlá dánská studie znovu potvrdila, že ženy, které užívají - nebo někdy užívaly - hormonální substituční terapii (HST)*, mají vyšší riziko vzniku rakoviny vaječníků než ženy, které HST nikdy neužívaly.


Souvislost mezi HST a rakovinou vaječníků naznačily již některé předchozí studie. Výsledky nového výzkumu, které byly publikovány v odborném časopise Journal of the American Medical Association (JAMA), tuto souvislost znovu potvrdily.

Výzkumníci z kodaňské univerzity zjistili, že uživatelky HST mají opravdu vyšší riziko vzniku rakoviny vaječníků, a to bez ohledu na dobu, po jakou léčbu užívaly, typ léčby, množství přijatých estrogenů nebo způsob podávání medikamentů. Studie ale zároveň potvrdila, že po vysazení léčby toto zvýšené riziko začíná znovu klesat.

Vědci analyzovali údaje o všech dánských ženách ve věku 50-79 let za období 1995-2005, ve kterých se zaměřili na informace o vydaných lékařských předpisech na HST a o výskytu rakoviny vaječníků.

Do analýzy bylo zahrnuto celkem 909 946 žen, u kterých nikdy předtím nebyl diagnostikován hormonálně senzitivní zhoubný nádor (tzn. nádor citlivý k působení hormonů), a které nikdy předtím nepodstoupily chirurgické odstranění jednoho či obou vaječníků.

22 % účastnic studie někdy předtím užívalo HST, 63 % ji naopak nikdy neužívalo. Ženy, které užívaly HST, měly podle výsledků této studie o 38 % vyšší riziko, že onemocní rakovinou vaječníků, než ženy, které HST nikdy neužívaly.

Vědci si také povšimli, že riziko vzniku rakoviny vaječníků u žen, které užívaly HST delší dobu, nebylo nijak výrazně vyšší než riziko žen, které ji užívaly jen krátce. Spočítali také, že na každých 8 300 žen, které každoročně berou HST, se vyskytne o jeden případ rakoviny vaječníků navíc, než kdyby tyto ženy terapii neužívaly.

"Jedná-li se skutečně o příčinnou souvislost, pak užívání hormonů za průměrných 8 let sledování vyvolalo v Dánsku zhruba 140 případů rakoviny vaječníků navíc, to znamená 5 % případů v naší studii," napsali autoři. Výzkumníci také poznamenali, že ženy by měly být obeznámeny s tímto mírně zvýšeným rizikem vzniku nádorového onemocnění, aby se mohly zodpovědně rozhodnout, zda budou nebo nebudou užívat HST.

Reference

Morch, L., Lokkegaard, E., Andreasen, A., Kruger-Kjaer, S., & Lidegaard, O. (2009). Hormone Therapy and Ovarian Cancer JAMA: The Journal of the American Medical Association, 302 (3), 298-305 DOI: 10.1001/jama.2009.1052

Poznámky překladatele:

* Hormonální substituční terapie (HST) se někdy označuje také zkratkou HRT (z anglického hormone replacement therapy).

16. 7. 2009 Cancer Research UK


Zpět