NÁRODNÍ ONKOLOGICKÝ PROGRAM
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 

Projekt za 1,2 mil. eur má zlepšit v Evropě komunikaci na téma onkologie

Dnešním dnem (pondělí 20. července 2009) byla zahájena nová celoevropská iniciativa na podporu prevence a léčby rakoviny i celkové péče o onkologické pacienty, která se soustředí na zlepšení komunikace v oblasti onkologie. Projekt je prezentován na novém webovém portálu www.eurocancercoms.eu a zapojit se do něj budou moci všichni, kdo se zajímají o nádorová onemocnění – od vědců a lékařů až po pacienty.


Projekt Eurocancercoms je iniciativou Evropského onkologického institutu v Miláně a záštitu nad ním převzaly European CanCer Organisation (ECCO) a ecancermedicalscience (on-line odborný časopis s otevřeným přístupem). Na projekt byl přidělen grant ve výši 1,2 mil. eur ze 7. rámcového programu Evropské komise. Cílem projektu je vybudovat jednotnou a efektivní síť pro komunikaci na onkologická témata napříč Evropou, a nově spuštěný portál bude hrát v tomto ambiciózním úkolu významnou roli.

Eurocancercoms: nový projekt usilující o zlepšení komunikace a šíření informací o onkologické problematice napříč Evropou

Prof. Alexander M.M. Eggermont, který je předsedou ECCO, vysvětlil: "V Evropě pociťujeme naléhavou potřebu zlepšit jednak vzájemnou komunikaci mezi všemi, kdo pracují v oblasti onkologie, jednak komunikaci mezi těmito odborníky a pacienty. Počet onkologických pacientů v Evropě roste a navzdory kvalitnímu klinickému výzkumu máme horší výsledky léčby než USA. Délka přežití onkologických pacientů v různých evropských zemích je navíc nepřijatelně odlišná. V předchozí studii (EUROCAN+PLUS) bylo zjištěno, že jednou z hlavních příčin tohoto neúspěchu je nedostatečná vzájemná komunikace mezi poskytovateli onkologické péče. Eurocancercoms chce odstranit tento problém tím, že nabídne všechny dostupné informace "pod jednou střechou" pro celou onkologickou komunitu – od vědců až po pacienty."

Hlavním řešitelem projektu Eurocancercoms je prof. Umberto Verones, vědecký ředitel Evropského onkologického institutu v Miláně. Spoluřešiteli projektu jsou prof. Eggermont a prof. Gordon McVie (zakládající redaktor ecancermedical science), a projektovým manažerem je Richard Sullivan, který působí jako profesor na King's Health Partners Integrated Cancer Centre na prestižní britské King's College London.

Eurocancercoms se zaměří na problémy s komunikací a šířením onkologických informací napříč Evropou, pokusí se identifikovat překážky a navrhnout řešení. Tohoto cíle chce dosáhnout zejména:

  • prozkoumáním toku informací mezi vědci působícími v základním výzkumu a zdravotnickými pracovníky,
  • vyhodnocením způsobu, jakým jsou výsledky onkologického výzkumu šířeny, a odhalením překážek, které brání šíření těchto informací,
  • vybudováním snadno prohledatelných databází klinických studií a léčebných standardů, které budou dostupné každému, koho se týká onkologická péče - včetně pacientů,
  • využitím moderních technologií, zejména internetu, k vytvoření onkologické komunity, která bude vzájemně propojovat pracovníky ve zdravotnictví a onkologické pacienty,
  • definovat strategii, jak co nejúčinněji šířit výsledky onkologického výzkumu napříč Evropou.

Prof Sullivan podotkl: "Domnívám se, že je to jedinečná příležitost pro evropský onkologický výzkum. Budeme schopni zjistit, s jakými problémy se potýká komunikace v oblasti onkologie, a následně navrhnout nové způsoby, jak dostat potřebné informace ke zdravotnickým pracovníkům i k pacientům. Je to historicky poprvé, co se obrovské skupiny lidí zainteresovaných v onkologické péči v celé Evropě daly dohromady, aby zlepšily vzájemnou komunikaci. Není pochyb o tom, že internet dnes používají lidé všech věkových kategorií a sociálních skupin, včetně odborníků na onkologii. Musíme lépe uchopit možnosti komunikace 21. století, a to především elektronickou komunikaci. Tak například nejrozšířenějším způsobem komunikace s pacienty je klasické rozmísťování letáků do čekáren lékařů. Jenže pacienti už si tyto letáky neberou: raději si sednou k internetu a hledají informace na webu, často na specializovaných portálech tzv. sociálních sítí (social networking sites). Chování lidí se mění a naše budoucnost spočívá právě v elektronických informačních zdrojích. Žijeme a pracujeme v odlišném světě než kdysi, a náš způsob práce se tomu musí přizpůsobit."

Prof. Sullivan na závěr doplnil: "Eurocancercoms bude stavět na silných evropských základech, které spočívají v již existujících sítích onkologických pracovišť, informačních portálech s onkologickou tematikou a podobně. Evropa je velmi různorodá, ale my budeme schopni tyto různé zdroje informací vzájemně propojit, a v tom je právě Eurocancercoms unikátní. Je to opravdu ambiciózní projekt, ale nepouštěli bychom se do něj, kdybychom nebyli přesvědčeni, že to opravdu dokážeme."

Poznámky:

  • ECCO – the European CanCer Organisation – byla založena proto, aby obhajovala práva všech onkologických pacientů v Evropě na nejlepší možnou léčbu a péči a prosazovala vzájemnou interakci všech organizací působících v oblasti onkologického výzkumu, výuky, léčby a péče na evropské úrovni. Více informací najdete na http://www.ecco-org.eu.
  • ecancermedicalscience je odborný časopis s otevřeným přístupem, který byl založen Evropským onkologickým institutem v Miláně (www.ieo.it). Více informací najdete na www.ecancermedicalscience.com.

Bližší informace Vám podá:

Emma Masonová, koordinátorka vztahů s médii
Tel: +44 (0)1376 563090
Mobil: +44 (0)7711 296 986

20. 7. 2009 Tisková zpráva ECCO


Zpět