NÁRODNÍ ONKOLOGICKÝ PROGRAM
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 

PREVENTIO a Europa UOMO CZ: On-line projekty na podporu prevence rakoviny prostaty

V rámci boje proti rakovině prostaty a prevenci této zhoubné nemoci si pozornost určitě zaslouží dva projekty, které mají mnohé společné cíle - PREVENTIO a Europa UOMO CZ. Oba se zaměřují na informovanost české laické i odborné veřejnosti i pacientů s tímto onemocněním, a tím i na zlepšení včasného záchytu a léčby.


PREVENTIO - včasný záchyt karcinomu prostaty u informovaného muže

Projekt PREVENTIO: včasný záchyt karcinomu prostaty u informovaného muže

Projekt Preventio si mezi své hlavní cíle klade především:

 • snížení morbidity a mortality,
 • snížení nákladů na léčbu pokročilých stádií onemocnění prostaty.

Projekt má za sebou již poměrně dlouhou dobu existence. Již více než 7 let probíhají na mnoha úrovních nejrůznější snahy o jeho popularizaci, nyní především mezi odbornou veřejností. V současné době probíhají další aktivity, mezi těmi nejvýznamnějšími je možné jmenovat:

 • sympozia pro odbornou veřejnost,
 • vydávání tiskovin pro odbornou a laickou veřejnost,
 • další PR aktivity.

Pacienti mají na webu projektu Preventio k dispozici aktuální informace a ke stažení řadu informačních materiálů a letáků o nejčastějších urologických problémech - nejen tedy o rakovině prostaty samotné, ale i o erektilních a sexuálních dysfunkcích či o benigní hyperplazii prostaty. Urologům a praktickým lékařům webový portál Preventio.cz vytváří prostor pro orientaci v aktuálním dění především v oblasti prevence a léčby karcinomu prostaty a benigní hyperplazie prostaty. Stranou nezůstává ani problém ED a inkontinence. Servis dále zahrnuje nejenom informace o akreditovaných sympoziích a dalších plánovaných iniciativách, ale jeho součástí je nabídka praktických pomůcek (literatura, měřítka PSA atd…).

Europa UOMO CZ

Projekt Europa UOMO CZ: Česká odnož Evropské koalice proti rakovině prostaty

Občanské sdružení Europa UOMO CZ je od roku 2008 českou odnoží Evropské koalice proti rakovině prostaty Europa UOMO. Tato koalice zahrnuje již 24 zemí a je podporována European Association of Urology a Evropským parlamentem. Předsedou české organizace ja pan prof. MUDr. D. Pacík, CSc. z Fakultní nemocnice Brno.

Aktivity koalice se zaměřují na co nejširší informovanost veřejnosti o závažnosti rakoviny prostaty, o možnostech a přístupu k optimální léčbě a zlepšení kvality života pacientů a jejich blízkých. Svou různorodou činností chce česká součást koalice pomáhat postiženým pacientům a jejich blízkým nalézat odpovědi na mnohé otázky, které se vynoří v okamžiku, kdy se pacient (a následně i jeho blízcí) náhle dozví neblahou diagnózu.

Rozvoj aktivit Europa UOMO je založen na třech pravidlech:

 1. Prioritou je trvalá podpora zájmů pacienta, zaměřená na kvalitu života spočívající na solidaritě a vzájemném respektu.
 2. Poskytování informací za účelem šíření osvěty/poučení pro muže na základě prokázaných poznatků vyplývajících z celostní péče soustředěné na pacienta.
 3. Spolupráce s profesionálními organizacemi za účelem podpory optimální lékařské péče.

Europa UOMO CZ vychází při realizaci vlastních aktivit z pravidel koalice. Ve spolupráci s aktivními členy občanského sdružení, zejména s jejich dobrovolnými svépomocnými skupinami, se zaměřuje:

 • na podporu pacientů s rakovinou prostaty a jejich blízkých,
 • na zabezpečování informačních a vzdělávacích shromáždění s účastí odborné veřejnosti,
 • na zpřístupnění a stálý provoz informačního servisu prostřednictvím webu Europa UOMO, otevřeného pro laickou i odbornou veřejnost,
 • na rozšiřování veřejného povědomí o závažnosti onemocnění rakovinou prostaty, o možnostech léčby a kvalitě života s touto nemocí.

Webový portál proto obsahuje nejen aktuální informace a řadu odborných i popularizačních publikací, ale i virtuální poradnu, diskuzní fórum či foto- a videogalerii.

22. 8. 2009 Zdroj: preventio.cz, europauomo.cz


Zpět