NÁRODNÍ ONKOLOGICKÝ PROGRAM
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 

Používání mobilního telefonu údajně nezpůsobuje mozkové nádory

V severských zemích nebyl zaznamenán nárůst incidence mozkových nádorů v letech, které následovaly bezprostředně po zavedení mobilních telefonů. Vyplývá to z nově publikované studie.

Výzkumníci z kodaňského Ústavu epidemiologie nádorů (Institute of Cancer Epidemiology) analyzovali hodnoty roční incidence dvou nejčastěji se vyskytujících typů rakoviny mozku (gliomu a meningiomu) u lidí starších 20 let v Dánsku, Finsku, Norsku a Švédsku.

Bylo zjištěno, že v letech 1974–2003 byl některý z těchto nádorů diagnostikován u 59 984 mužů a žen z celkového počtu 16 milionů obyvatel.

Používání mobilních telefonů se v těchto zemích lavinovitě rozšířilo v polovině 90. let. V letech 1998–2003 však nedošlo ke vzestupu incidence rakoviny mozku, jak by se dalo očekávat, pokud by přístroje zvyšovaly riziko tohoto onemocnění po pěti až deseti letech užívání.

Závěry této studie byly publikovány v odborném časopise Journal of the National Cancer Institute a shodují se s výsledky ostatních studií, které poukazují na to, že používání mobilních telefonů nezvyšuje riziko vzniku mozkových nádorů v krátkodobém či střednědobém horizontu.

Autoři však nezapomněli připomenout, že z této studie nelze vyvodit dlouhodobé účinky pravidelného užívání mobilního telefonu. Analýza také nebrala v potaz, jak intenzivně jednotliví účastníci studie svůj mobilní telefon používají.

Výzkumníci dále konstatovali: „Vzhledem k vysoké prevalenci expozice mobilním telefonům v analyzované populaci i po celém světě je nezbytné, aby časové trendy incidence mozkových nádorů byly sledovány dlouhodobě.“

Dr Alison Rossová z britské organizace Cancer Research UK k výsledkům studie podotkla: „Vědecký výzkum opakovaně ukázal, že používání mobilů po dobu kratší než deset let nezvyšuje riziko mozkových nádorů – a tato rozsáhlá studie tento závěr znovu potvrdila. Mozkový nádor se však vyvíjí velmi dlouho, proto bude potřeba sledovat incidenci tohoto onemocnění v dlouhodobém horizontu, abychom se dozvěděli, zda mobilní telefony opravdu nepředstavují žádné zdravotní riziko.“

Reference

  1. Deltour, I., Johansen, C., Auvinen, A., Feychting, M., Klaeboe, L., & Schuz, J. (2009). Time Trends in Brain Tumor Incidence Rates in Denmark, Finland, Norway, and Sweden, 1974-2003 JNCI Journal of the National Cancer Institute DOI: 10.1093/jnci/djp415

4. 12. 2009 Cancer Research UK


Zpět