NÁRODNÍ ONKOLOGICKÝ PROGRAM
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 

Evropané méně umírají na rakovinu, Česko zaostává

Úmrtnost na rakovinu v Evropě klesá. Srovnání období 1990-1994 a 2000-2004 odhalilo pokles o devět procent mezi muži a o osm procent mezi ženami. Česká republika však ze srovnání nevychází vůbec dobře. Patří jí druhé místo v počtu úmrtí mužů a třetí v úmrtnosti žen.


Statistické údaje o výskytu rakoviny v 34 evropských zemích zveřejnil odborný časopis Annals of Oncology. Podle lékařů přispěl ke snížení úmrtnosti na rakovinu především zodpovědnější postoj ke kouření tabáku, jehož omezování výrazně zmenšuje počet obětí rakoviny plic, a také dokonalejší léčebné metody i efektivnější preventivní vyšetření umožňující rozpoznání rakoviny v brzkém stadiu, hlavně v případě rakoviny děložního čípku a prsu.

Autoři výzkumu však varují, že mezi jednotlivými zeměmi Evropské unie jsou stále velké rozdíly a že v zemích se stoupající spotřebou alkoholu a tabáku počet obětí rakoviny plic, úst, hltanu a jícnu nadále roste.

Úmrtnost na rakovinu (počet úmrtí na 100 tisíc mužů, resp. žen) - pět nejhorších evropských zemí

  muži ženy
Maďarsko 255 132
Česká republika 216 121
Polsko 210 111
Dánsko 176 141
Slovensko 213 103

Ve srovnání dopadly nejlépe Albánie, Finsko, Bulharsko, Švýcarsko a Švédsko. Autoři studie nicméně upozorňují, že údaje především pro Albánii je třeba brát s rezervou. Malý počet úmrtí je v jejím případě pravděpodobně částečně způsoben nedostatečnou diagnostikou.

Podle předsedy České onkologické společnosti profesora Jiřího Vorlíčka mají kampaně proti kouření v tuzemsku oproti západní Evropě několikaleté zpoždění; projevuje se to hlavně na rakovině plic. Zatímco v České republice na ni zemře 52 mužů ze 100 tisíc a 13 žen za 100 tisíc ročně, průměr EU je pouze 44 mužů a 11 žen. Nejhorší statistika opět přišla z Maďarska: rakovina plic tam má ročně na svědomí 79 úmrtí na 100 tisíc mužů a 22 na 100 tisíc žen.

V ČR obecně počet nádorů stále stoupá, ale nepřibývá lidí, kteří by na nádory zemřeli. "Velmi důležité je, aby nádor byl rozpoznán včas. V tomto smyslu je ČR velmi úspěšná v případě rakoviny prsu, kterou díky screeningovému mamografickému programu poznáváme stále častěji," říká Vorlíček. Počet žen s rakovinou prsu sice stoupá, ale počet úmrtí na rakovinu prsu klesá. V České republice na ni zemře 19 žen ze 100 tisíc ročně, průměr EU je 18 úmrtí, v nejhorším Dánsku 26 úmrtí.

"Další omezení konzumace tabáku je prioritou pro kontrolu šíření rakoviny v Evropě," konstatovala jedna z autorek studie, Italka Cristina Bosettiová. Za další významná preventivní opatření označila snížení spotřeby alkoholu, zkvalitnění výživy, řešení problému obezity a častější screening společně s lékařským pokrokem v oblasti léčitelných nádorů.

30. 11. 2009 Týden.cz


Zpět