NÁRODNÍ ONKOLOGICKÝ PROGRAM
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 

Graficky znázorněné vztahy mezi onkologickými pracovišti.

Na základě několikaměsíčního průzkumu se řešitelskému týmu projektu NOP On-line podařilo vypracovat přehledné diagramy, které znázorňují spletité vztahy mezi komplexními onkologickými centry (KOC) a ostatními onkologickými pracovišti (spolupracující nemocnice, akreditovaná mamografická pracoviště, léčebny dlouhodobě nemocných a hospice).


Počet zdravotnických zařízení v ČR, které se podílejí na péči o onkologického pacienta, již přesáhl 350, proto bylo nezbytné rozdělit tyto diagramy podle jednotlivých krajů ČR, aby byla zachována přehlednost.

Pro všechny regiony obecně platí, že tmavočerveně vyznačené komplexní onkologické centrum (KOC) v daném zahrnuje jedno nebo více zdravotnických zařízení (fakultní nemocnice, specializovaná onkologická centra atd.), která jsou znázorněna zelenou barvou. Tato "zelená" zdravotnická zařízení mohou dále spolupracovat s dalšími nemocnicemi a ústavy, které jsou znázorněny žlutou barvou. V některých krajích se dále vyskytují pracoviště vyznačená oranžovou barvou, která spolupracují se "žlutými" pracovišti. V některých krajích – zdaleka ne ve všech – se dále nacházejí i světlečerveně vyznačená hematoonkologická centra (HOC) a růžově vyznačená dětská onkologická centra (DOC).

Kromě výše zmíněných zdravotnických zařízení naleznete v diagramech modře vyznačené rámečky, které odpovídají akreditovaným mamografickým centrům, a také fialově znázorněné léčebny dlouhodobě nemocných a hospice. Pracoviště těchto typů většinou volně spolupracují s KOC/KOS daného kraje.

Oranžovorůžově podbarvené "bubliny" podávají přehled o poskytovaném typu onkologické péče.

Schematické znázornění vztahů mezi onkologickými pracovišti (obecný příklad):

31. 1. 2008 Administrátor


Zpět