NÁRODNÍ ONKOLOGICKÝ PROGRAM
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 

Posun onkologické zátěže u pacientů s HIV a AIDS žijících v USA

Během patnáctiletého období (1991–2005) se u pacientů s AIDS žijících v USA dramaticky změnil počet nádorových onemocnění i typy zhoubných nádorů. Tvrdí to autoři článku, který byl právě publikován v odborném časopise Journal of the National Cancer Institute.


Již delší dobu je známo, že HIV pozitivním lidem hrozí zvýšené riziko vzniku Kaposiho sarkomu, ne-Hodgkinova lymfomu a rakoviny děložního čípku – tzv. malignity definující AIDS. Incidence těchto nádorů u HIV-pozitivních lidí poklesla od té doby, co je k dispozici vysoce aktivní antiretrovirová terapie (zkratka HAART z anglického highly active anti-retroviral therapy), tzn. zhruba od poloviny 90. let 20. století. Lide žijícím s HIV nebo AIDS dále hrozí zvýšené riziko některých jiných typů zhoubných nádorů, například rakovina plic, řiti, jater, a Hodgkinův lymfom: tyto nádory jsou odborníky na AIDS označovány jako malignity nedefinující AIDS.

Výzkumníci z amerického National Cancer Institute (NCI) a z americké vládní agentury Centers for Disease Control and Prevention (CDC) pod vedením dr. Meredith S. Shielsové se společně pokusili odhadnout počet malignit z obou zmíněných skupin u pacientů s AIDS žijících v USA. Využili k tomu údaje z americké studie nazvané HIV/AIDS Cancer Match Study a z CDC, a hodnotili data z tří kalendářních období: 1991–1995 (před HAART), 1996-2000 (raná fáze HAART), 2001-2005 (pozdní fáze HAART).

Ve shodě s očekáváním vědci prokázali, že počet případů malignit definujících AIDS v průběhu času výrazně poklesl: v období „před HAART“ to bylo 34 587 případů, zatímco v období „pozdní fáze HAART“ bylo zaznamenáno 10 325 případů. Naopak počet případů malignit nedefinujících AIDS vzrostl trojnásobně: v období „rané fáze HAART“ to bylo 3 193 případů, zatímco v období „pozdní fáze HAART“ bylo zaznamenáno 10 059 případů. Navíc se ukázalo, že od roku 2003 tzv. „malignity definující AIDS“ tvořily méně než polovinu případů všech zhoubných nádorů u pacientů s AIDS.

Autoři studie dále zkoumali onkologickou zátěž lidí, kteří byli HIV pozitivní, ale AIDS se u nich zatím nerozvinul. S využitím údajů z 34 amerických států z období 2004–2007 zjistili, že nejčastěji diagnostikovaným zhoubným onemocnění u HIV pozitivních lidí (bez AIDS) je rakovina plic, která tvoří 20 % všech případů.

Závěry této studie vědci vysvětlují zejména stárnutím a delším přežitím pacientů s HIV/AIDS. V letech 1991–2005 se počet lidí s AIDS žijících v USA zečtyřnásobil, což je způsobeno zejména nárůstem počtu pacientů starších 40 let, kteří díky HAART žijí déle. Počet starších lidí žijících s AIDS vzrostl, proto se posunula onkologická zátěž, což představuje nový a poměrně závažný problém veřejného zdravotnictví, konstatují autoři.

„Rostoucí zátěž malignit nedefinujících AIDS poukazuje na nezbytnost prevence a časné detekce zhoubných nádorů u HIV-pozitivních lidí,“ píšou autoři ve svém článku. Vzápětí navrhují různé strategie, jak toho dosáhnout: pacienti by měli přestat kouřit (prevence rakoviny plic), měli by se pokusit snížit riziko nákazy hepatitidou B a C (prevence rakoviny jater), a plánuje se vyhodnocení účinnosti screeningových testů na anální karcinom (prevence rakoviny řiti).

Autoři studie nakonec poznamenali, že onkologická léčba musí být šitá na míru HIV-pozitivním lidem. „Jednotlivá onkologická centra se možná s mnoha HIV-pozitivními pacienty příliš často nesetkávají, proto je potřeba vytvořit multicentrická konsorcia, která pro tuto část populace vypracují specifické léčebné protokoly,“ uvedli výzkumníci v závěru svého článku.

Reference

  1. Shiels, M. S., Pfeiffer, R. M., et al. (2011). Cancer Burden in the HIV-Infected Population in the United States Journal of the National Cancer Institute DOI: 10.1093/jnci/djr076

Klíčová slova: antiretrovirová léčba, vysoce aktivní antiretrovirová terapie (HAART), HIV/AIDS, onkologická zátěž, malignity definující AIDS, malignity nedefinující AIDS

11. 4. 2011 Tisková zpráva amerického Národního onkologického ústavu (National Cancer Institute)


Zpět