NÁRODNÍ ONKOLOGICKÝ PROGRAM
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 

Interaktivní mapa zdravotnických zařízení podílejících se na péči o onkologického pacienta.

Komplexní onkologická centra (KOC) a komplexní onkologické skupiny (KOS) představují jen zlomek zdravotnických zařízení, která se podílejí na péči o onkologické pacienty.


Tento typ zdravotní péče poskytují i další nemocnice a polikliniky, akreditovaná mamografická centra a v neposlední řadě i léčebny dlouhodobě nemocných a hospice, které poskytují podpůrnou a paliativní léčbu. Kromě standardizovaných prezentací KOC/KOS byla proto vyvinuta interaktivní mapa zdravotnických zařízení podílejících se na péči o onkologického pacienta, která bere v potaz všechna zmíněná zdravotnická zařízení na celém území České republiky.

Vzhledem k vysokému počtu těchto pracovišť je potřeba hledat požadovanou informaci na úrovni zvoleného kraje (dostupný ze schematické mapy ČR). Orientaci uživatele dále usnadňují podrobnější mapy s hierarchickým rozčleněním pracovišť podle jejich typů:

  • pracoviště tvořící součást KOC/KOS,
  • pracoviště spolupracující s KOC/KOS,
  • mamocentra,
  • LDN a hospice.

20. 4. 2007 Administrátor


Zpět