NÁRODNÍ ONKOLOGICKÝ PROGRAM
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 

Komplexní onkologická centra mají zájem o individuální internetové prezentace.

Standardizované prezentace komplexních onkologických center (KOC) a komplexních onkologických skupin (KOS) obsahují podstatné informace o těchto zdravotnických zařízeních (ZZ), které jsou přehledně uspořádány v jednotném stylu a umožňují tak snadné vzájemné srovnávání.


Jednotlivá komplexní onkologická centra (KOC) a skupiny (KOS) však brzy projevily zájem o individuální internetové prezentace, jejichž grafická podoba i informační obsah by byly šity „na míru“ přesně podle potřeb těchto center. Řešitelský tým NOP On-line již zrealizoval několik prezentací tohoto typu:

KOC FN Brno http://www.onconet.cz/onkologie.fnbrno
KOC Nemocnice Chomutov http://www.onconet.cz/onkologie.chomutov
KOC Nemocnice Jihlava s kooperativní skupinou Vysočina http://www.onconet.cz/onkologie.jihlava
KOC Krajská nemocnice Liberec http://www.onconet.cz/onkologie.liberec
KOC FN Královské Vinohrady Praha http://www.onconet.cz/onkologie.fnkv

 

1. 5. 2007 Administrátor


Zpět