NÁRODNÍ ONKOLOGICKÝ PROGRAM
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 

ONKOfórum: nová sekce portálu NOP On-line.

S rozšiřováním povědomí odborné veřejnosti o projektu NOP On-line roste i počet výzkumných projektů souvisejících s onkologií, které jsou na portálu prezentovány. Z tohoto důvodu byla navržena nová sekce portálu s názvem ONKOfórum: Výzkumné a registrační projekty Národního onkologického programu.


Tato nová sekce portálu NOP On-line si klade za cíl prezentovat přehled významných registračních, výzkumných a grantových projektů týkajících se české onkologie. Prezentovány mohou být celostátní projekty a programy, lékové registry i výzkumné projekty jednotlivých center. O rozsahu prezentace a jejím zaměření rozhodují řešitelé projektu. Cílem této aktivity je komplexní komunikace datových výsledků onkologického a epidemiologického výzkumu v ČR.

Pro lepší přehlednost je možno vyhledávat projekty podle typu nebo podle diagnostické skupiny:

Vyhledávání projektů podle typu Vyhledávání projektů podle diagnostické skupiny
Projekty informační základny NOP Nádory hlavy a krku
Projekty hodnocení a monitoring výsledků kvality péče Nádory trávicí trubice a zažívacích orgánů
Projekty hodnocení zdravotnických technologií a ekonomických nákladů Nádory dýchací soustavy a nitrohrudních orgánů
Programy onkologické prevence Nádory kostí a měkkých tkání
Ostatní výzkumné projekty a programy Nádory kůže
Všechny projekty Nádory mezoteliálních a měkkých tkání
  Nádory prsu
  Nádory ženských pohlavních orgánů
  Nádory mužských pohlavních orgánů
  Nádory močové soustavy
  Nádory oka, mozku a jiných čásí CNS
  Nádory štítné žlázy a dalších žláz s vnitřní sekrecí
  Nádory nepřesně určených, sekundárních a neurčených lokalizací
  Ostatní nádory
  Nádory in situ
  Nádory nejistého nebo neznámého chování

15. 5. 2007 Administrátor


Zpět