NATIONAL CANCER CONTROL PROGRAMME
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 

Adresné zvaní občanů do programů screeningu zhoubných nádorů

V České republice bylo v lednu 2014 zahájeno adresné zvaní občanů do programů screeningu zhoubných nádorů, konkrétně screeningu nádorů děložního hrdla a nádorů prsu u žen, a dále nádorů tlustého střeva a konečníku. Cílem je posílit stávající programy prevence a zvýšit dosud nedostatečnou účast v nich – proto jsou adresně zváni občané, kteří se těchto programů dlouhodobě neúčastní a riskují tak závažné nádorové onemocnění.


Program adresného zvaní je koordinován Ministerstvem zdravotnictví ČR ve spolupráci s plátci zdravotní péče a s odbornými lékařskými společnostmi. Své klienty (pojištěnce) zvou k prevenci zdravotní pojišťovny, které také hradí veškerá potřebná vyšetření. Každý ze tří screeningových programů však má svá specifika, co se týče objednání ke konkrétnímu specialistovi:

Preventivní vyšetření tlustého střeva a konečníku

K endoskopickému vyšetření tlustého střeva a konečníku (muži i ženy) je potřeba donést žádanku od praktického lékaře či gynekologa. Vyšetřovací alternativou je test okultního krvácení do stolice, který obdržíte u svého praktického lékaře či gynekologa.

Preventivní vyšetření prsu

K mamografickému vyšetření prsu (pouze ženy) je potřeba donést žádanku od praktického lékaře či gynekologa.

Preventivní vyšetření děložního hrdla

K preventivnímu vyšetření děložního hrdla se ženy mohou objednat přímo ke svému ošetřujícímu gynekologovi.

 

Co je podstatou screeningu vybraných skupin nádorů a pro koho je screening určen?

Nejlepší formou prevence jsou samozřejmě opatření zabraňující samotnému vzniku nádorových onemocnění, mezi která patří především zdravý životní styl. Pokud však již nádorové onemocnění vznikne, pak je nezbytné zajistit jeho co nejčasnější záchyt. Včas diagnostikovaná onemocnění jsou s vysokou pravděpodobností dobře léčitelná. Toto pravidlo platí obecně pro všechny typy nádorů, u vybraných diagnóz je ale možnost včasného záchytu natolik účinná a bezpečná, že je možné nabídnout občanům preventivní screeningové vyšetření. Jde o nádory děložního hrdla a nádory prsu u žen, a dále o nádory tlustého střeva a konečníku.

Screeningový program Cílová populace Screeningová metoda
Program screeningu nádorů prsu ženy ve věku od 45 let mamografické vyšetření jednou za dva roky
Program screeningu nádorů tlustého střeva a konečníku muži a ženy ve věku od 50 let 50-54 let věku – test na skryté (okultní) krvácení do stolice jednou ročně
od 55 let věku – test na skryté krvácení do stolice jednou za dva roky NEBO screeningová kolonoskopie jednou za 10 let
Program screeningu nádorů děložního hrdla všechny dospělé ženy (pozvání od 25 let) vyšetření stěru z děložního hrdla jednou ročně při gynekologické preventivní prohlídce

 

Proč potřebuje screening adresné zvaní občanů?

Screeningové programy umožňují výrazně snížit úmrtnost na uvedená nádorová onemocnění. Prvořadým předpokladem jejich úspěchu je však dostatečná účast občanů v ohrožených věkových skupinách. Aby se informace o rizicích nádorových onemocnění a o přínosu screeningu dostala ke všem občanům, jsou ve vyspělých zemích ke screeningu obvykle pravidelně zváni. V ČR bohužel doposud tento postup nebyl zaveden, což se nepochybně podílí na nižší účasti občanů na screeningu.

Proč právě Česká republika potřebuje posílení prevence nádorových onemocnění?

ČR bohužel patří mezi onkologicky nejvíce zatížené státy světa; ročně je v naší zemi nově diagnostikováno více než 77 000 onkologických onemocnění a téměř 28 000 pacientů na tato onemocnění umírá. Počty nemocných nadto stále rostou, mimo jiné také v důsledku stárnutí české populace. Ke konci roku 2013 žilo ČR více než 450 000 občanů, kteří mají osobní zkušenost s nějakým typem nádoru. Tato alarmující čísla jsou sama o sobě obhajobou potřeby účinné prevence nádorových onemocnění. Následující tabulka shrnuje epidemiologické charakteristiky vybraných nádorových onemocnění v ČR.

    Rok 2000 Rok 2010 Predikce pro rok 2014
Zhoubné novotvary celkem (C00-C97) incidence
mortalita
58 410
28 539
77 035
27 834
-
-
ZN hrdla děložního (C53) incidence
mortalita
1 052
363
994
342
1 022 (861; 1 181)
-
ZN prsu (C50) u žen incidence
mortalita
5 004
1 939
6 498
1 655
7 313 (6 578; 8 049)
-
ZN tlustého střeva a konečníku (C18-C20) incidence
mortalita
7 484
4 336
8 136
3 810
8 743 (7 987; 9 504)
-

 

Kde se dozvíte více informací o konkrétním screeningovém programu?

Navštivte jeden z níže uvedených specializovaných portálů, kde se dozvíte všechny potřebné informace o prevenci konkrétního nádorového onemocnění.

Programy screeningu nádorových onemocnění v České republice

navštivte mamo.cz, kde se dozvíte více informací o prevenci rakoviny prsu navštivte cervix.cz, kde se dozvíte více informací o prevenci rakoviny děložního čípku navštivte kolorektum.cz, kde se dozvíte více informací o prevenci rakoviny tlustého střeva a konečníku
prevence
rakoviny prsu
prevence
rakoviny děložního hrdla
prevence
rakoviny tlustého střeva a konečníku

 

Klíčová slova: adresné zvaní, kolorektální screening, mamografický screening, cervikální screening

15. 1. 2014 IBA MU


Zpět