NATIONAL CANCER CONTROL PROGRAMME
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 

Další mezinárodní studie potvrdila prodlužující se přežití českých onkologických pacientů

V hodnotách 5letého přežití vybraných onkologických diagnóz Česká republika v posledních několika letech dohání západní Evropu a výrazně se vymyká průměru ostatních postkomunistických zemí. Svědčí o tom nejnovější výsledky z mezinárodní studie CONCORD-2.


V odborném časopise The Lancet byly publikovány [1] odhady 5letého přežití 25,7 mil. dospělých onkologických pacientů, u nichž byl v letech 1995–2009 diagnostikován jeden z deseti nejčastěji se vyskytujících typů rakoviny. K odhadům byly použity údaje o individuálních pacientech z celkem 279 onkologických registrů v 67 zemích.

Do studie se zapojila i Česká republika se svými údaji z Národního onkologického registru [2]. Z publikovaných hodnot dosahovaného 5letého přežití deseti nejčastěji se vyskytujících typů zhoubných nádorů v České republice v obdobích 1995–1999, 2000–2004 a 2005–2009 a v porovnání s několika dalšími evropskými zeměmi lze vyčíst následující:

 • Ve všech analyzovaných diagnózách došlo od roku 1995 ke zvýšení hodnoty 5letého přežití. Tento trend je pozorován ve všech vyspělých evropských zemích.
 • Pětileté přežití českých pacientů se zhoubnými nádory tlustého střeva (55 %) a konečníku (50 %) je o něco lepší než na Slovensku (50 % a 44 %) a v Polsku (50 % a 47 %). Česká republika však nedosahuje příliš dobrých výsledků ve srovnání s vyspělými středo- i západoevropskými zeměmi (Rakousko: 63 % a 62 %, Německo: 65 % a 62 %, Nizozemsko: 60 % a 62 %).
 • U zhoubných nádorů prsu u žen v České republice došlo v období 1995–2009 k významnému nárůstu 5letého přežití. Zatímco v letech 1995–1999 činila tato hodnota necelých 73 %, v období 2000–2004 vzrostla na téměř 78 % a v letech 2005–2009 až na 80 %. Česká republika tak daleko za sebou zanechala ostatní východoevropské země, kde hodnota 5letého přežití pacientek s karcinomem prsu v období 2005–2009 nedosahovala ani 75 % (Slovensko: 72 %, Polsko: 74 %).
 • Hodnota pětiletého přežití pacientek s karcinomem hrdla děložního v České republice se ve sledovaném období 1995–2009 zvýšila o několik procent (1995–1999: 61 %; 2000-2004: 62 %; 2005–2009: téměř 65 %) a přibližně odpovídá 5letému přežití v letech 2005–2009 ve vyspělých středo- a západoevropských zemích (Rakousko: 66%, Německo: 65 %, Nizozemsko: téměř 67 %). Česká republika v tomto ohledu předčila Slovensko (59 %), Polsko (53 %) i Velkou Británii (60 %).
 • V České republice se během sledovaného období výrazně zlepšilo i 5leté přežití pacientů s karcinomem prostaty: z 65 % (období 1995–1999) se tato hodnota postupně vyšplhala až na 83 % (období 2005–2009), čímž se Česká republika začíná přibližovat vyspělým západoevropským zemím (Rakousko a Německo: přibližně 91 %, Nizozemsko: 86 %, Velká Británie: 83 %) a vymyká se ostatním postkomunistickým zemím (Slovensko: 66 %, Polsko: 74 %).

Vzájemné srovnání 5letého přežití onkologických pacientů s deseti sledovanými diagnózami v České republice a v několika dalších evropských zemích (včetně všech zemí sousedících s ČR) je uvedeno v Tab. 1.

Studie CONCORD-2 potvrdila dříve publikované poznatky ze studie EUROCARE-5 [3], která hodnotila 5leté přežití onkologických pacientů v Evropě a potvrdila, že Česká republika v tomto ohledu pozitivně vybočuje z východoevropského průměru. Autoři CONCORD-2 rovněž dospěli k podobnému závěru jako Pavlík a kol. [4], tedy že se přežití českých onkologických pacientů ve všech hlavních sledovaných diagnózách během poslední dekády statisticky významně zlepšilo.

Tabulka 1: Pětileté, věkově standardizované přežití dospělých onkologických pacientů (ve věku 15–99 let), u nichž byl diagnostikován jeden z deseti nejčastěji se vyskytujících zhoubných nádorů. Srovnání České republiky s okolními zeměmi (Rakousko, Slovensko, Polsko, Německo) a dvěma západoevropskými zeměmi (Nizozemsko, Velká Británie). Zdroj: Studie CONCORD-2 [1].

  ZN žaludku ZN tlustého střeva ZN konečníku ZN jater ZN plic ZN prsu (ženy) ZN hrdla děložního ZN vaječníku ZN prostaty Leukémie (dospělí)
Česká republika*
1995-1999 16,6 (15,7-17,6) 45,3 (44,4-46,1) 38,6 (37,4-39,9) 4,7§ (3,7-5,7) 8,5§ (8,1-9,0) 72,7 (71,7-73,7) 61,3 (59,8-62,7) 32,6 (31,1-34,0) 64,6 (63,0-66,1) 42,8 (40,8-44,9)
2000-2004 21,8 (20,7-22,9) 51,4 (50,6-52,2) 46,9 (45,7-48,1) 5,5§ (4,4-6,5) 10,9 (10,4-11,4) 77,8 (77,0-78,6) 62,2 (60,7-63,8) 34,5 (33,2-35,9) 75,6 (74,4-76,9) 46,8 (45,0-48,6)
2005-2009 23,2 (22,0-24,3) 54,9 (54,1-55,7) 50,3 (49,1-51,5) 7,2§ (6,0-8,4) 12,3 (11,8-12,9) 80,0 (79,2-80,8) 64,5 (63,0-66,1) 36,6 (35,3-38,0) 83,1 (82,1-84,1) 46,1 (44,3-47,8)
Slovensko*
1995-1999 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2000-2004 20,2 (18,8-21,6) 49,7 (48,5-51,0) 43,4 (41,6-45,2) 5,1§ (3,4-6,8) 9,6§ (8,9-10,4) 74,0 (72,5-75,6) 61,6 (59,2-64,0) 34,8 (32,3-37,4) 62,6 (60,3-64,9) 41,1 (38,3-43,8)
2005-2009 19,7 (17,9-21,4) 49,9 (48,3-51,5) 44,0 (41,6-46,3) 5,3§ (3,1-7,4) 10,7§ (9,7-11,7) 72,1 (70,3-73,9) 58,8 (56,0-61,6) 33,9 (30,9-36,9) 66,0 (63,2-68,8) 37,2 (34,1-40,3)
Rakousko*
1995-1999 29,5 (28,3-30,7) 57,1 (56,0-58,1) 54,8 (53,5-56,2) 8,7 (7,5-10,0) 14,1 (13,5-14,7) 78,7 (77,8-79,5) 62,3 (60,3-64,4) 42,2 (40,7-43,8) 84,7 (83,8-85,6) 39,8 (37,7-41,9)
2000-2004 30,0 (28,7-31,3) 60,2 (59,3-61,2) 59,8 (58,5-61,1) 11,0 (9,8-12,2) 15,6 (15,0-16,3) 81,4 (80,6-82,2) 65,4 (63,3-67,4) 40,4 (38,9-42,0) 89,8 (89,1-90,5) 43,3 (41,5-45,1)
2005-2009 33,1 (31,7-34,5) 63,0 (62,1-64,0) 62,1 (60,8-63,4) 12,9 (11,6-14,3) 17,9 (17,3-18,6) 82,9 (82,1-83,7) 66,0 (63,8-68,2) 41,6 (40,0-43,2) 90,5 (89,8-91,2) 45,8 (44,1-47,6)
Německo
1995-1999 22,8 (21,5-24,2) 48,7 (47,5-49,9) 51,9 (50,7-53,1) 6,5 (4,8-8,2) 11,6 (11,0-12,2) 81,2 (80,6-81,8) 64,7 (63,3-66,0) 37,7 (36,2-39,1) 77,1 (75,6-78,5) 42,9 (40,9-44,9)
2000-2004 30,0 (29,2-30,7) 62,1 (61,6-62,7) 60,2 (59,6-60,9) 10,5 (9,0-12,0) 15,1 (14,7-15,4) 84,1 (83,7-84,4) 64,8 (63,7-65,9) 39,9 (38,9-41,0) 89,3 (88,7-89,8) 50,1 (48,9-51,3)
2005-2009 31,6 (30,8-32,3) 64,6 (64,1-65,1) 62,1 (61,5-62,7) 14,4 (12,9-16,0) 16,2 (15,8-16,5) 85,3 (84,9-85,6) 64,9 (63,9-65,9) 39,7 (38,7-40,7) 91,2 (90,7-91,6) 53,6 (52,5-54,6)
Polsko*
1995-1999 14,2 (13,2-15,1) 40,0 (38,7-41,3) 36,7 (35,3-38,2) 7,9§ (6,5-9,3) 11,4 (10,9-11,9) 66,9 (65,4-68,3) 50,0 (48,4-51,5) 30,6 (28,8-32,4) 54,3 (52,1-56,5) 44,1 (38,9-49,4)
2000-2004 15,7 (15,1-16,2) 45,7 (45,1-46,4) 42,8 (42,0-43,5) 9,2§ (8,4-10,1) 11,7 (11,4-12,0) 72,3 (71,6-72,9) 51,7 (50,9-52,6) 32,8 (31,9-33,7) 68,5 (67,6-69,4) 44,5 (40,4-48,5)
2005-2009 18,6 (18,0-19,2) 50,1 (49,5-50,7) 46,9 (46,1-47,6) 10,4§ (9,5-11,3) 13,4 (13,1-13,7) 74,1 (73,5-74,7) 53,0 (52,1-53,9) 34,3 (33,5-35,2) 74,1 (73,4-74,9) 49,0 (45,2-52,7)
Nizozemsko*
1995-1999 19,0 (18,1-19,8) 55,4 (54,7-56,1) 55,5 (54,3-56,6) 8,2 (6,7-9,8) 12,4 (12,1-12,8) 80,0 (79,4-80,6) 63,9 (62,0-65,7) 38,7 (37,5-39,9) 77,4 (76,5-78,3) 46,9 (45,4-48,3)
2000-2004 19,5 (18,6-20,4) 57,7 (57,0-58,3) 57,7 (56,7-58,8) 9,7 (8,2-11,3) 12,2 (11,9-12,6) 83,5 (83,0-84,1) 65,7 (63,8-67,6) 37,3 (36,0-38,5) 82,7 (82,0-83,4) 48,4 (47,1-49,8)
2005-2009 21,4 (20,5-22,4) 60,1 (59,5-60,7) 62,0 (61,0-63,0) 12,6 (10,8-14,3) 14,8 (14,4-15,1) 85,0 (84,5-85,5) 66,5 (64,6-68,4) 38,1 (36,8-39,3) 85,8 (85,2-86,4) 51,8 (50,5-53,1)
Velká Británie*
1995-1999 14,5 (14,1-14,9) 48,1 (47,7-48,5) 49,1 (48,6-49,7) 6,7 (6,1-7,4) 7,3 (7,2-7,5) 74,2 (73,9-74,5) 58,0 (57,1-58,8) 32,8 (32,2-33,3) 68,2 (67,7-68,7) 42,4 (41,7-43,1)
2000-2004 16,5 (16,0-16,9) 51,4 (51,1-51,8) 53,9 (53,4-54,5) 8,1 (7,5-8,7) 8,5 (8,4-8,7) 78,7 (78,4-78,9) 59,1 (58,2-60,0) 34,5 (34,0-35,0) 80,3 (80,0-80,7) 45,3 (44,6-45,9)
2005-2009 18,5 (18,0-19,0) 53,8 (53,5-54,2) 56,6 (56,1-57,1) 9,3 (8,7-9,9) 9,6 (9,4-9,8) 81,1 (80,9-81,4) 60,2 (59,3-61,1) 36,4 (35,9-37,0) 83,2 (82,9-83,5) 47,4 (46,7-48,0)

Vysvětlivky:

 • Jsou uvedeny odhady 5letého přežití, doplněné 95% intervaly spolehlivosti (v závorkách).
 • Dvě tečky (..) znamenají, že údaje nejsou k dispozici.
 • Symbol paragrafu (§) znamená, že odhad přežití je považován za méně spolehlivý.
 • Hvězdička (*) u názvu země znamená, že odhady přežití byly provedeny z údajů onkologických registrů pokrývajících celou populaci (100 %) dané země.

Reference

 1. Allemani C, Weir HK, Carreira H, et al. Global surveillance of cancer survival 1995-2009: analysis of individual data for 25 676 887 patients from 279 population-based registries in 67 countries (CONCORD-2). Lancet. 2014. doi: 10.1016/S0140-6736(14)62038-9 [Epub ahead of print]
 2. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR: Národní onkologický registr (NOR). Dostupný z WWW: http://www.uzis.cz/registry-nzis/nor
 3. De Angelis R, Sant M, Coleman MP, Francisci S, Baili P, Pierannunzio D, et al. EUROCARE-5 Working Group. Cancer survival in Europe 1999-2007 by country and age: results of EUROCARE--5-a population-based study. Lancet Oncol. 2014 Jan;15(1):23-34. doi: 10.1016/S1470-2045(13)70546-1
 4. Pavlík T, Májek O, Büchler T, Vyzula R, Petera J, Ryska M, Ryška A, Cibula D, Babjuk M, Abrahámová J, Vorlíček J, Mužík J, Dušek L. Trends in stage-specific population-based survival of cancer patients in the Czech Republic in the period 2000-2008. Cancer Epidemiol 2014; 38(1):28-34. doi: 10.1016/j.canep.2013.11.002

5. 12. 2014 IBA MU


Zpět