NATIONAL CANCER CONTROL PROGRAMME
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 

Komplexní onkologické centrum

Národní onkologické centrum Brno (NOC Brno), Masarykův onkologický ústav ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno a Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně

Indikační komise a odborné týmy

Nádory hlavy a krku
Nádory zažívacího traktu
Nádory plic, mediastina a pleury
Nádory kůže, melanomy
Nádory skeletu a měkkých tkání
Nádory prsu
Nádory gynekologické
Nádory urologické
Nádory centrální nervové soustavy
Nádory endokrinní a ostatní
Nádory dětského věku
Paliativní a podpůrná léčba
Prevence nádorů
Prediktivní onkologie
Molecular tumour board

Indikační komise dětské onkologie ve FN Brno

Informace o komisi:

 • Každé úterý ve 14,30 hod. v přednáškovém sále KDR, areál Dětské nemocnice
 • Předseda: prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., KDO

Objednání:

 • Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., tel. 53223 4600,  e-mail: jsterb@fnbrno.cz
 • MUDr. Peter Múdry, Ph.D., tel.53223 4126 e-mail: pmudry@fnbrno.cz
 • MUDr. Zdeněk Pavelka – lékař odpovědný za zařazení pacientů do prezentace tel.53223 4511, e-mail: zpavelka@fnbrno.cz

 

Komise pro precizní molekulární onkologii v MOÚ – Molecular tumour board (MTB)

Informace o komisi:

 • 1× za 3 týdny, nebo i mimořádně na svolání předsedy komise, 14 hod., Švejdův pavilon, 5. patro, výuková místnost MOÚ
 • Indikační komise pro pro precizní molekulární onkologii.
 • Jedná se o multidisciplinární tým, jehož součástí je klinický onkolog, patolog, molekulární biolog, klinický genetik, farmakolog a další odborníci. Komise řeší pacienty s nádory neznámého původu a vzácnými nádory, pro které není dostatek informací o účinnosti protinádorové léčby, nebo nádory, kde diagnóza založená na molekulární klasifikaci může pomoci určit směr dalšího postupu.
 • Úkolem komise MTB je posoudit případ daného pacienta, a to až do hloubky molekulární charakterizace nádoru, která se provádí pomocí náročné genomické analýzy zahrnující stovky až tisíce genů, a navrhnout nejvhodnější způsob onkologické léčby.
 • Vedoucí komise: MUDr. Peter Grell, Ph.D.

Objednání:

 • Konziliární ambulance Kliniky komplexní onkologické péče
  • Švejdův pavilon, 2. patro
  • tel. 543 135 809

Neurochirurgická komise – společná MOÚ a Neurochirurgické kliniky FN Brno

Informace o komisi:

 • středa 13:30 hod., Masarykův pavilon, přízemí, Klinika radiační onkologie, zasedací místnost
 • Vedoucí komise: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Objednání:

 • Ambulance Kliniky komplexní onkologické péče
  • Švejdův pavilon, 2. patro
  • tel. 543 135 809
 • Klinika radiační onkologie
  • Masarykův pavilon, přízemí
  • tel. 543 131 116, 543 131 129, 543 131 130
  • e-mail KRO@mou.cz
 • Neurologická ambulance MOÚ, MUDr. Ivana Šiková
  • Masarykův pavilon, přízemí
  • tel. 543 135 813

Tým pro endokrinní nádory, nádory neznámého původu a jiné vzácné solidní malignity MOÚ

Informace o týmu:

 • Vedoucí týmu: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. (Tel. 54313 5210,5255; e-mail: tomasek@mou.cz)
 • Vedoucí diagnostického programu: MUDr. Jana Eremiášová (Tel. 54313 1310,1332; e-mail: jana.eremiasova@mou.cz)
 • Vedoucí onkologického programu týmu: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. (Tel. 54313 5210,5255; e-mail: tomasek@mou.cz)
 • Vedoucí radioterapeutického programu týmu: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. (Tel. 54313 1127, 1116; e-mail: slampa@mou.cz).
 • Vedoucí endoskopického programu: MUDr. Milana Šachlová, Ph.D. et CSc. (Tel. 54313 6205,6210; e-mail: sachlova@mou.cz)
 • Vedoucí výzkumného programu týmu: doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. (Tel. 54313 6902, 4231; e-mail: slaby@mou.cz)

Objednání:

 • Konziliární ambulance Kliniky komplexní onkologické péče, 2. poschodí, Švejdův pavilon /8.00 – 15.00 hod./, tel. 54313 5809
 • Detašovaná ambulance Kliniky komplexní onkologické péče ve FN u sv. Anny, Pekařská 52, budova A, přízemí, /8.00 – 15.00 hod./, tel. 54313 5303
 • Konziliární ambulance Kliniky radiační onkologie, přízemí, Masarykův pavilon, /8.00 – 15.00 hod./, tel. 54313 1118, 1119, případně 1115, 1129, 1130

 

Tým pro nádory adolescentů a mladých dospělých MOÚ

Informace o týmu:

 • Vedoucí týmu: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D. (Tel. 54313 2203, 2209; e-mail: lakomy@mou.cz)
 • Vedoucí programu léčby nádorů varlat /germinálních tumorů/: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D. (Tel. 54313 2203, 2209; e-mail: lakomy@mou.cz)
 • Vedoucí programu léčby sarkomů: MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, Ph.D. (Tel. 54313 6162; e-mail: dadamkova@mou.cz)
 • Vedoucí programu léčby maligního melanomu u adolescentů a mladých dospělých: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D. (Tel. 54313 2203, 2209; e-mail: lakomy@mou.cz)
 • Vedoucí programu radioterapie u dětí, adolescentů a mladých dospělých: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. (Tel. 54313 1127, 1116; e-mail: slampa@mou.cz).
 • Vedoucí programu léčby karcinomu prsu u mladých dospělých: MUDr. Katarína Petráková, Ph.D. (Tel. 54313 4000,2450; e-mail: petrakova@mou.cz)
 • Vedoucí programu ochrany reprodukce u onkologických adolescentů a mladých dospělých - ženy: MUDr. Markéta Palácová (Tel. 54313 6107, 6812; e-mail: palacova@mou.cz)
 • Vedoucí programu ochrany reprodukce u onkologických adolescentů a mladých dospělých - muži: MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D. (Tel. 54313 2216, 2412; e-mail: poprach@mou.cz)
 • Vedoucí programu rehabilitace, fyzioterapie a léčby lymfedému: MUDr. Jana Kleinová (Tel. 54313 5600, 5601; e-mail: korvasova@mou.cz)
 • Vedoucí programu psychosociální péče: PhDr. Marta Romaňáková, Ph.D. (Tel. 54313 5802,4304; e-mail: romanakova@mou.cz)

Objednání:

 • Ambulance Kliniky komplexní onkologické péče, 2. poschodí, Švejdův pavilon, /8:00-15:00/
  • A1 /Po-Pá/ – tel. 54313 6108, karcinom prsu,
  • A2 /Po-Pá/ – tel. 54313 6109, nádory varlat
  • A3 /Po-Pá/ – tel. 54313 6110, karcinom prsu
  • A6 /Po-Pá/ – tel. 54313 6132, karcinom prsu
  • A8 /Po-Pá/ – tel. 54313 6113, nádory varlat, melanom
 • Konziliární ambulance Kliniky komplexní onkologické péče, 2. poschodí, Švejdův pavilon /8.00 – 15.00 hod./, tel. 54313 5809
 • Detašovaná ambulance Kliniky komplexní onkologické péče ve FN u sv. Anny, Pekařská 52, budova A, přízemí, /8.00 – 15.00 hod./, tel. 54313 5303, sarkomy (Po, St)
 • Konziliární ambulance Kliniky radiační onkologie, přízemí, Masarykův pavilon, /8.00 – 15.00 hod./, tel. 54313 1118, 1119, případně 1115, 1129, 1130
 • Gynekologická ambulance, 2. poschodí, Švejdův pavilon, /8.00 – 15. 00 hod./
  • A1 – tel. 543 136 206
  • A2 – tel. 543 136 207

 

Tým pro nádory mozku a míchy MOÚ

Informace o týmu:

 • Vedoucí týmu: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., tel. 54313 1127, 1116, slampa@mou.cz
 • Vedoucí chirurgického programu týmu: prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA, tel. 53223 2884,2190, msmrcka@fnbrno.cz
 • Vedoucí onkologického programu týmu: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D., tel. 54313 2203,2209, lakomy@mou.cz
 • Vedoucí radioterapeutického programu týmu: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., tel. 54313 1127, 1116, slampa@mou.cz
 • Vedoucí výzkumného programu týmu: doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D., tel. 54313 6902, 4231, slaby@mou.cz

Objednání:

 • Konziliární ambulance Kliniky radiační onkologie, Masarykův pavilon, přízemí, 8:00–15:00 hod., tel. 54313 1118, 1119
 • Ambulance A–D Kliniky radiační onkologie, Masarykův pavilon, přízemí, 8:00–15:00hod., tel. 54313 1118, 1119, 1115, 1129, 1130
 • Konziliární ambulance Kliniky komplexní onkologické péče, Švejdův pavilon, 2. poschodí, 8:00–15:00, tel. 54313 5809
 • Detašovaná ambulance Kliniky komplexní onkologické péče ve FN u sv. Anny, budova A, přízemí, 8:00–15:00, tel. 54313 5303
 • Neurologická ambulance MOÚ, Masarykův pavilon, přízemí, 8:00–15:00, tel. 54313 5813
 • Ambulance Neurochirurgické kliniky FN Brno, 8:00–15:00, tel. 53223 3761
 • Ambulance Neurochirurgické kliniky FN u sv. Anny, tel 54318 2690

 

Tým pro paliativní a podpůrnou léčbu onkologických pacientů MOÚ

Informace o týmu:

 • Vedoucí týmu: MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., tel. 54313 6209,6804, oslama@mou.cz
 • Vedoucí programu paliativní péče a léčby bolesti: MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., tel. 54313 6209,6804, oslama@mou.cz
 • Vedoucí programu podpůrné léčby: MUDr. Jana Kleinová, tel. 54313 2607, 2606, minarikova@mou.cz
 • Vedoucí programu výživy: MUDr. Milana Šachlová, Ph.D. et CSc., tel.. 54313 6205,6210, sachlova@mou.cz
 • Vedoucí programu intenzivní péče: MUDr. Petr Jelínek, Ph.D., tel.. 54313 2600,2608, jelinek@mou.cz
 • Vedoucí programu rehabilitace, fyzioterapie a léčby lymfedému: MUDr. Jana Kleinová, tel. 54313 5600, 5601, korvasova@mou.cz
 • Vedoucí programu psychosociální péče: PhDr. Marta Romaňáková, Ph.D., tel.. 54313 5802,4304, romanakova@mou.cz
 • Vedoucí programu ošetřovatelské péče: PhDr. Jana Kocourková, MBA, tel.. 54313 4104, 4102, jkocourkova@mou.cz

Objednání:

 • Ambulance podpůrné a paliativní onkologie Kliniky komplexní onkologické péče, 1. poschodí, Švejdův pavilon, 8:00–15:00 hod., tel. 54313 6209
 • Ambulance léčby bolesti při Anesteziologicko-resuscitačním oddělení, 1. poschodí, Švejdův pavilon, Ordinační hodiny: PO, ÚT, ČT, PÁ od 9:00 do 14:00 hodin., tel. 54313 6213, 2607.
 • Poradna pro výživu onkologických pacientů (úsek léčebné výživy), vedle příjmové kanceláře ve 2. patře Švejdova pavilonu, PO - PÁ od 9 do 11 hodin - nutriční terapeutka Věra Andrášková, tel.: 54313 5246, po objednání.
 • Nutriční ambulance
  • MUDr. Šachlová - ordinuje v gastroenterologické ambulanci ve Švejdově pavilonu, 2. poschodí, tel. 54313 6210 nebo 6205.
  • MUDr. Kleinová - ordinuje v hematologické ambulanci ve Švejdově pavilonu, 1. poschodí, 8:00–15:00, tel. č. 54313 5808.
 • Oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny, Švejdův pavilon, 1. poschodí, ambulance 7:00–15:00, tel. 54313 5603, ambulance zajišťuje komplexní služby
 • Interní ambulance se zaměřením na terapii lymfedému, MUDr. Kleinová, Švejdův pavilon, 1. poschodí, 7:00–15:00, tel. 54313 5808
 • Úsek klinické psychologie, Švejdův pavilon, 1. poschodí, /8.00 – 15.30/, tel. 54313 5802, 6218.
 • Konziliární ambulance Kliniky komplexní onkologické péče, 2. poschodí, Švejdův pavilon, 8:00–15:00 hod., tel. 54313 5809
 • Detašovaná ambulance Kliniky komplexní onkologické péče ve FN u sv. Anny, Pekařská 52, budova A, přízemí, 8:00–15:00 hod., tel. 54313 5303
 • Konziliární ambulance Kliniky radiační onkologie, přízemí, Masarykův pavilon, 8:00–15:00 hod., tel. 54313 1118, 1119, případně 1115, 1129, 1130

Tým pro prediktivní onkologii MOÚ

Informace o týmu:

 • Vedoucí týmu: doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., tel. 54313 6902, 4231, msvoboda@mou.cz
 • Vedoucí programu klinické a molekulární genetiky: doc. MUDr. Lenka Foretová, Ph.D., tel. 54313 6900, 6907, foretova@mou.cz
 • Vedoucí programu molekulární patologie: MUDr. Pavel Fabian, Ph.D., tel. 54313 3400, fabian@mou.cz
 • Vedoucí programu plasmatických a sérových analytů: doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D., tel. 54313 6700, 4102, valik@mou.cz

Objednání:

 • Tým poskytuje konzultační služby. V případě potřeby kontaktujte jednotlivé členy týmu.

Tým pro prevenci nádorů a péči o osoby se zvýšeným rizikem vzniku nádorů MOÚ

Informace o týmu:

 • Vedoucí týmu: MUDr. Katarína Petráková, Ph.D., tel.. 54313 4000,2450, petrakova@mou.cz)
 • Vedoucí programu dispenzární péče: MUDr. Markéta Palácová, tel.. 54313 6107, 6812, palacova@mou.cz)
 • Vedoucí genetického programu: doc. MUDr. Lenka Foretová, Ph.D., tel.. 54313 6900, 6907, foretova@mou.cz)
 • Vedoucí chirurgického programu: MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D., tel.. 54313 1167,2415, coufal@mou.cz)
 • Vedoucí programu screeningu karcinomu prsu: MUDr. Helena Bartoňková, tel.. 54313 6000, 6010, bartonkova@mou.cz)
 • Vedoucí programu screeningu kolorektálního karcinomu: MUDr. M. Šachlová, Ph.D. et CSc., tel.. 54313 6205,6210, sachlova@mou.cz)
 • Vedoucí programu screeningu karcinomu hrdla děložního: MUDr. Lucie Mouková, Ph.D., tel. 54313 2306, 2323, moukova@mou.cz)
 • Vedoucí programu pro zdravou výživu: Mgr. Veronika Březková, tel. 54313 4303, veronika.brezkova@mou.cz)
 • Vedoucí programu pro odvykání kouření: Ing. Iva Hrnčiříková, tel. 54313 4303, iva.hrncirikova@mou.cz)
 • Vedoucí programu komunikace s veřejností: PhDr. Zuzana Joukalová, tel. 54313 4300, 4301, joukalova@mou.cz)

Objednání:

 • Genetická poradna (ambulance) při Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů, 2. poschodí, Švejdův pavilon. Objednávání pacientů 8:00 – 15:30:
  • k doc. MUDr. Lence Foretové, Ph.D. na telefonní číslo 54313 6907 nebo 54313 6900
  • k MUDr. Marii Navrátilové, Ph.D. na telefonní číslo 54313 6901
  • k doc. MUDr. Markovi Svobodovi, Ph.D. na telefonní číslo 54313 6911
 • Ambulance preventivní onkologie Kliniky komplexní onkologické péče, přízemí, Bakešův pavilon, preventivní programy pro samoplátce, tel. 54313 5287
 • Ambulance pro sledování osob a pacientů s vrozeným zvýšeným rizikem nádorových onemocnění
 • Ambulance preventivní onkologie Kliniky komplexní onkologické péče, středa, dr. Palácová,/8:00-15:30, tel. 54313 5287, nosičky/či mutací v BRCA genech
 • Ambulance Kliniky komplexní onkologické péče, 2. poschodí, Švejdův pavilon, 8:00–15:00
  • A1 Po-Pá – tel. 54313 6108, nosičky/či mutací v BRCA genech,
  • A3 Po-Pá – tel. 54313 6110, nosičky/či mutací v BRCA genech,
  • A5 Po-Pá - tel. 5413 6112, Lynchův syndrom a FAP
  • A6 Po-Pá – tel. 54313 6132, nosičky/či mutací v BRCA genech
  • A9 Pá – tel. 54313 6141, nosičky/či mutací v BRCA genech, Lynchův syndrom, FAP, a další syndromy
 • Gynekologická ambulance, 2. poschodí, Švejdův pavilon, 8:00–15:00 hod.
  • A1 – tel. 543 136 206
  • A2 – tel. 543 136 207

Digestivní komise MOÚ

Informace o komisi:

 • Termín a místo: čtvrtek 14 hod., Švejdův pavilon, 3. patro, posluchárna ORDG
 • Vedoucí komise: doc. MUDr. Václav Jedlička, Ph.D.

Objednání:

 • Konziliární ambulance Kliniky komplexní onkologické péče, Švejdův pavilon, 2. patro, tel. 543 135 809
 • Ambulance Kliniky radiační onkologie, Masarykův pavilon, přízemí, tel. 543 131 118, 543 131 119 (případně 543 131 115, 543 131 129, 543 131 130)
 • Chirurgické ambulance, Bakešův pavilon – tel. 543 136 203, 543 136 204

Indikační komise pro nádory hlavy a krku ve FN Brno

Informace o komisi:

 • Komise se schází na ambulanci ORL FN Brno každé pondělí ve 14,00 hodin.
 • Předseda komise: MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.

Objednání:

 

Komise pro gynekologické malignity MOÚ

Informace o komisi:

 • úterý 14 hod., Bakešův pavilon, 1. patro, Onkogynekologické ambulance 3
 • Vedoucí komise: MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.

Objednání:

 • Onkogynekologické ambulance 3
  • Švejdův pavilon, 1. patro
  • tel. 543 132 413
 • Konziliární ambulance Kliniky komplexní onkologické péče
  • Švejdův pavilon, 2. patro
  • tel. 543 135 809
 • Ambulance Kliniky radiační onkologie
  • Masarykův pavilon, přízemí
  • tel. 543 131 118, tel. 543 131 119, (případně 543 131 115, 543 131 129, 543 131 130)

Komise pro urologické nádory MOÚ

Informace o komisi:

 • úterý 14 hod., Švejdův pavilon, 1. patro, Urologická ambulance 2
 • Vedoucí komise: doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D.

Objednání:

 • Urologická ambulance 2
  • Švejdův pavilon, 1. patro
  • tel. 543 132 412
 • Urologická ambulance 1
  • Švejdův pavilon, 1. patro
  • tel. 543 132 406
 • Konziliární ambulance Kliniky komplexní onkologické péče
  • Švejdův pavilon, 2. patro
  • tel. 543 135 809
 • Ambulance Kliniky radiační onkologie
  • Masarykův pavilon, přízemí
  • tel. 543 131 118, 543 131 119 (případně 543 131 115, 543 131 129, 543 131 130)
Webový formulář

Mamární komise v MOÚ

Informace o komisi:

 • úterý a pátek 13 hod., Bakešův pavilon, 1. patro, Klinika operační onkologie, ambulance OMKOCH 1
 • Vedoucí komise: MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Objednání:

 • Konziliární ambulance Kliniky komplexní onkologické péče, 2. patro, Švejdův pavilon tel. 543 135 809
 • Konziliární ambulance Kliniky radiační onkologie, Masarykův pavilon, přízemí, tel. 543 131 118, 543 131 119 (případně 543 131 115, 543 131 129, 543 131 130)
 • Chirurgické ambulance, Bakešův pavilon, OMKOCH-1 – tel. 543 136 204, OMKOCH-2 - tel. 543 135 204

Melanomová komise MOÚ

Informace o komisi:

 • středa 13:30 hod., Bakešův pavilon, 1. patro, Klinika operační onkologie, ambulance OMKOCH 2
 • Vedoucí komise: doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.

Objednání:

 • na doporučení dermatologa
 • pouze po předchozím objednání na tel. 543 136 204, 543 135 265

Mezioborová pracovní skupina pro onemocnění plic a pohrudnice ve FN Brno

Informace o komisi:

 • Komise se schází na ambulanci Kliniky nemocí plicních a TBC ve FN Brno každé pondělí v 14, 00 hodin.
 • Předseda komise: prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Objednání:

 

Společná komise Ortopedické kliniky FN u sv. Anny a MOÚ

Informace o komisi:

 • čtvrtek (jednou za 2–3 týdny 13:30 hod., Masarykův pavilon, přízemí, Klinika radiační onkologie, knihovna
 • Vedoucí společné ortopedické komise FNUSA a MOÚ: MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D.

Objednání:

 • Detašovaná ambulance Kliniky komplexní onkologické péče ve FNUSA
  • Pekařská 52, budova A, přízemí
  • tel. 543 135 303
  • e-mail adamkova@mou.cz
 • Onkologická ambulance při Ortopedické klinice FNUSA
  • Pekařská 52, budova A, přízemí
  • tel. 543 182 723, 543182 721
  • po, út, pá: 7.30 - 15.00
 • Ambulance kliniky komplexní onkologické péče MOÚ
  • Švejdův pavilon, 2. patro
  • tel. 543 135 809
 • Ambulance Kliniky radiační onkologie MOÚ
  • Masarykův pavilon, přízemí
  • tel. 543 131 118, 543 131 119 (případně 543 131 115, 543 131 129, 543 131 130)
 • Chirurgická ambulance MOÚ
  • Švejdův pavilon, 2. patro,
  • tel. 543 136 203 (A1), tel. 543 136 204 (A2)

Indikační komise FN u sv. Anny

Informace o komisi:

 • Každou středu, ve 14.30 hod, I. chirurgická klinika, budova M1, 2. patro
 • Vedoucí komise: Prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.

Objednání:

 

Indikační komise pro nádory gastrointestinálního traktu ve FN Brno

Informace o komisi:

 • Termín a místo: pondělí 12 hod., výuková místnost RDK FN Brno
 • Předseda komise: MUDr. Lenka Ostřížková

Objednání:

 

Indikační komise pro tumory prsu ve FN Brno

Informace o komisi:

 • Každý čtvrtek od 12,30 hod. na PRM RDK, Obilní trh
 • Předseda: MUDr. Dagmar Brančíková

Objednání:

 

Indikační komise pro urologické malignity ve FN Brno

Informace o komisi:

 • Komise se koná 1x za 14 dnů ve čtvrtek od 14.00 hod. ve výukové místnosti Urologické kliniky FN Brno
 • Předseda komise: prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.

Objednání:

Indikační onkogynekologická komise ve FN Brno

Informace o komisi:

 • Středa ve 12,00 hod. na ambulanci centrální onkologické prevence na PRM- Gynekologicko-porodnické klinice, Obilní trh.,
 • Předseda komise: prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA, GPK

Objednání:

 

Komise pro měkkotkáňové sarkomy trupu MOÚ (hlava/krk, hrudník, břicho)

Informace o komisi:

 • každá sudá středa 14 hod., Masarykův pavilon, přízemí, Klinika radiační onkologie, knihovna
 • Vedoucí komise: Dagmar Adámková Krákorová

Objednání:

 • Konziliární ambulance Kliniky komplexní onkologické péče
  • Švejdův pavilon, 2. patro,
  • tel. 543 135 809
 • Chirurgické ambulance Kliniky operační onkologie
  • Bakešův pavilon
  • tel. 543 136 203
  • e-mail radim.simunek@mou.cz.
 • Ambulance Kliniky radiační onkologie
  • Masarykův pavilon, přízemí
  • tel. 543 131 115, 543 131 118, 543 131 119, 543 131 129, 543 131 130

e-mail: dadamkova@mou.cz

e-mail: radim.simunek@mou.cz

Krajská indikační onkologická komise pro nádory hlavy a krku FN u sv. Anny

Informace o komisi:

 • Zasedá každou středu ve 13.30 hod., ambulance KOCHHK FN u sv. Anny. Nemocní se dostaví cca 1–2 hod. před zasedáním komise za účelem prostudování a kompletace jejich zdravotnické dokumentace.
 • Vedoucí komise: prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.

Objednání:

 • Ambulance KOCHHK FNUSA 543182930, vedoucí ambulance KOCHHK, MUDr. Jana Chaloupková, email: sekr.kochhk@fnusa.cz
 • Ambulance KRO, tel. 543131130,1129

Tým pro nádory kůže a melanom MOÚ

Informace o týmu:

 • Vedoucí týmu: doc. MUDr. Vuk Fait, CSc. (Tel. 54313 5249, 5231; e-mail: fait@mou.cz)
 • Vedoucí chirurgického programu týmu: doc. MUDr. Vuk Fait, CSc. (Tel. 54313 5249, 5231; e-mail: fait@mou.cz)
 • Vedoucí onkologického programu týmu: MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D. (Tel. 54313 2216, 2412; e-mail: poprach@mou.cz)
 • Vedoucí radioterapeutického programu týmu: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. (Tel. 54313 1127, 1116; e-mail: slampa@mou.cz)
 • Vedoucí výzkumného programu týmu: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D. (Tel. 54313 6113, 6803; e-mail: kocak@mou.cz)

Objednání:

 • Chirurgické ambulance, 2. poschodí, Švejdův pavilon, /8.00 – 15.00 hod./
  • A1 – tel. 54313 6203
  • A2 – tel. 54313 6204
 • Konziliární ambulance Kliniky komplexní onkologické péče, 2. poschodí, Švejdův pavilon /8.00 – 15.00 hod./, tel. 54313 5809
 • Detašovaná ambulance Kliniky komplexní onkologické péče ve FN u sv. Anny, Pekařská 52, budova A, přízemí, /8.00 – 15.00 hod./, tel. 54313 5303
 • Konziliární ambulance Kliniky radiační onkologie, přízemí, Masarykův pavilon, /8.00 – 15.00 hod./, tel. 54313 1118, 1119, případně 1115, 1129, 1130

 

Hrudní komise MOÚ

Informace o komisi:

 • Termín a místo: pondělí 14 hod., Masarykův pavilon, přízemí, zasedací místnost KRO
 • Vedoucí komise: doc. MUDr. Václav Jedlička, Ph.D.

Objednání:

 • Ambulance Kliniky komplexní onkologické péče č. 4 a č. 13
 • Ambulance Kliniky radiační onkologie
  • Masarykův pavilon, přízemí
  • MUDr. Aleš Kudláček, tel. 543 131 118, tel. 543 131 119, (případně 543 131 115, 543 131 129, 543 131 130), e-mail kudlacek@mou.cz, MUDr. Radana Dymáčková, Ph.D., e-mail radana.dymackova@mou.cz
 • Chirurgická ambulance
  • Bakešův pavilon
  • doc. MUDr. Václav Jedlička, Ph.D., tel. 543 136 203, tel. 543 136 204, e-mail vaclav.jedlicka@mou.cz

Onkologická indikační komise FN u sv. Anny

Informace o komisi:

 • Termín a místo: úterý 14:30 hod, I. chirurgická klinika, budova M1, 2. patro
 • Vedoucí komise: MUDr. Adam Peštál, Ph.D.

Objednání:

 • Ambulance I. chirurgické kliniky, tel. 54318 2334, 2350, 2345
 • Ambulance onkologie FN u sv. Anny, tel. 54318 3171, sekr.1chk@fnusa.cz, sekr.ocho@fnusa.cz
 • Ambulance č. 10 Kliniky komplexní onkologické péče MOÚ, Masarykův pavilon, přízemí, MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D., tomasek@mou.cz, tel.: 543136309

 

Spondylo-onkologická komise – společná komise Ortopedické kliniky FN Brno a MOÚ

Informace o komisi:

 • čtvrtek (jednou za 2–3 týdny), 13:30 hod., Masarykův pavilon, přízemí, Klinika radiační onkologie, knihovna
 • Vedoucí komise: MUDr. Peter Grell, Ph.D.

Objednání:

 • Konziliární ambulance Kliniky komplexní onkologické péče
  • Švejdův pavilon, 2. patro
  • tel. 543 135 809
 • Ambulance Kliniky radiační onkologie
  • Masarykův pavilon, přízemí
  • tel. 543 131 118, 543 131 119 (případně 543 131 115, 543 131 129, 543 131 130)

Tým pro gynekologické nádory

Informace o týmu:

 • Vedoucí týmu: MUDr. Josef Chovanec, Ph.D. (Tel. 54313 2310, 2302; e-mail: josef.chovanec@mou.cz)
 • Vedoucí chirurgického programu týmu: MUDr. Josef Chovanec, Ph.D. (Tel. 54313 2310, 2302; e-mail: josef.chovanec@mou.cz)
 • Vedoucí onkologického programu týmu: MUDr. Mária Zvaríková (Tel. 54313 4008; e-mail: zvarikova@mou.cz)
 • Vedoucí radioterapeutického programu týmu: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. (Tel. 54313 1127, 1116; e-mail: slampa@mou.cz)
 • Vedoucí výzkumného programu týmu: MUDr. Lucie Mouková, Ph.D. (Tel. 54313 2306, 2323; e-mail: moukova@mou.cz)

Objednání:

 • Gynekologická ambulance, 2. poschodí, Švejdův pavilon, /8.00 – 15. 00 hod./
  • A1 – tel. 543 136 206
  • A2 – tel. 543 136 207
 • Konziliární ambulance Kliniky komplexní onkologické péče, 2. poschodí, Švejdův pavilon /8.00 – 15.00 hod./, tel. 54313 5809
 • Detašovaná ambulance Kliniky komplexní onkologické péče ve FN u sv. Anny, Pekařská 52, budova A, přízemí, /8.00 – 15.00 hod./, tel. 54313 5303
 • Konziliární ambulance Kliniky radiační onkologie, přízemí, Masarykův pavilon, /8.00 – 15.00 hod./, tel. 54313 1118, 1119, případně 1115, 1129, 1130

 

Tým pro nádory hlavy a krku MOÚ

Informace o týmu:

 • Vedoucí týmu: MUDr. Renata Červená (Tel. 54313 5311, 1129; E-mail: cervena@mou.cz)
 • Vedoucí chirurgického programu týmu: MUDr. Radek Pejčoch (Tel. 54313 6124, 6213; E-mail: radek.pejcoch@mou.cz)
 • Vedoucí onkologického programu týmu: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. (Tel. 54313 5210, 5255; E-mail: tomasek@mou.cz)
 • Vedoucí radioterapeutického programu týmu: MUDr. Renata Červená (Tel. 54313 5311, 1129; E-mail: cervena@mou.cz)
 • Vedoucí výzkumného programu týmu: doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D. (FN u sv. Anny) (Tel. 543 182 949; E-mail: smilek@med.muni.cz)

Objednání:

 • Konziliární ambulance Kliniky radiační onkologie, přízemí, Masarykův pavilon, 8.00 – 15.00 hod., Tel. 54313 1118, 1119, případně 1115, 1129, 1130
 • Ostatní ambulance Kliniky radiační onkologie, přízemí, Masarykův pavilon,
  • Ambulance „D“ /8.00 – 15.00 hod./, Tel. 54313 1129,
  • Ambulance „E“ /8.00 – 15.00 hod./, Tel. 54313 1130
 • Konziliární ambulance Kliniky komplexní onkologické péče, 2. poschodí, Švejdův pavilon, 8.00 – 15.00 hod., Tel. 54313 5809
 • Detašovaná ambulance Kliniky komplexní onkologické péče ve FN u sv. Anny, Pekařská 52, budova A, přízemí, /8.00 – 15.00 hod./, Tel. 54313 5303
 • Klinika otolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 52, budova A, ORL ambulance, /8.00 – 15.00 hod./, Tel.  54318 2930
 • Oddělení ORL, FN Brno, pracoviště Bohunice, výšková budova, /8.00 – 15.00 hod./
  • ORL ambulance, Tel. 53223 2429
  • Akutní konzilia, Tel. 53223 2896

 

Tým pro nádory prsu MOÚ

Informace o týmu:

 • Vedoucí týmu: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. (Tel. 54313 6800, 2450; e-mail: vyzula@mou.cz)
 • Vedoucí chirurgického programu týmu: doc. MUDr. Vuk Fait, CSc. (Tel. 54313 5249, 5231; e-mail: fait@mou.cz)
 • Vedoucí onkologického programu týmu: MUDr. Katarína Petráková, Ph.D. (Tel. 54313 6800, 2450; e-mail: vyzula@mou.cz)
 • Vedoucí radioterapeutického programu týmu: MUDr. Petr Čoupek (Tel. 54313 1104, 1117; e-mail: coupek@mou.cz)
 • Vedoucí radiologického programu týmu: MUDr. Monika Schneiderová (Tel. 54313 6009,6015; e-mail: schneiderova@mou.cz)
 • Vedoucí histopatologického programu týmu: MUDr. Rudolf Nenutil, CSc. (Tel. 54313 3306; e-mail: nenutil@mou.cz)
 • Vedoucí výzkumného programu týmu: doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. (Tel. 54313 6902, 4231; e-mail: msvoboda@mou.cz)

Objednání:

 • Konziliární ambulance Kliniky komplexní onkologické péče, 2. poschodí, Švejdův pavilon /8.00 – 15.00 hod./, tel. 54313 5809
 • Detašovaná ambulance Kliniky komplexní onkologické péče ve FN u sv. Anny, Pekařská 52, budova A, přízemí, /8.00 – 15.00 hod./, tel. 54313 5303
 • Chirurgické ambulance, 2. poschodí, Švejdův pavilon, /8.00 – 15.00 hod./
  • A1 – tel. 54313 6203
  • A2 – tel. 54313 6204
    

Mamární komise:

 • Mamární komise probíhají v MOÚ, 2. poschodí Švejdův pavilon, vždy v úterý a pátek od 13:00 hod do 15.00 hod. Objednání na mamární komisi: tel.: 54313 6144, 6141, 5809
   

Mamografický screening MOÚ, 2. poschodí Švejdův pavilon

 • Objednávání k MG screeningu: tel.: 844 844 885, nebo na internetových stránkách www.mou.cz

 

Urologická indikační komise ve FN u sv. Anny

Informace o komisi:

 • Každý čtvrtek od 14 hod., prostory urologické ambulance budova M 2
 • Vedoucí komise: prim. MUDr. Petr Filipenský, Ph.D.

Objednání:

Tým pro gastrointestinální nádory MOÚ

Informace o týmu:

 • Vedoucí týmu: MUDr. Igor Kiss, Ph.D., tel. 54313 4113, 4102, kiss@mou.cz
 • Vedoucí chirurgického programu týmu: MUDr. Zdeněk Eber, tel. 54313 2500, eber@mou.cz
 • Vedoucí týmu: MUDr. Igor Kiss, Ph.D., tel. 54313 4113, 4102, kiss@mou.cz
 • Vedoucí onkologického programu týmu pro GIST: MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D., tel. 54313 6112, 6803, kocakova@mou.cz
 • Vedoucí radioterapeutického programu týmu: MUDr. Petr Pospíšil, tel. 54313 1100, 1102, ppospisil@mou.cz
 • Vedoucí endoskopického programu: MUDr. Ivo Novotný, CSc., tel. 54313 6210, 6205, ivo.novotny@mou.cz
 • Vedoucí výzkumného programu týmu: doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D., tel. 54313 6902, 4231, slaby@mou.cz

Objednání:

 • Konziliární ambulance Kliniky komplexní onkologické péče, Švejdův pavilon, 2. poschodí, 8:00–15:00 hod., tel. 54313 5809
 • Ostatní ambulance ambulance Kliniky komplexní onkologické péče, 8:00–15:00 hod.
  • A2 (MUDr. Karásek, MUDr. Lakomý), Švejdův pavilon, 2. poschodí, tel. 54313 6109
  • A5 (MUDr. Bencsíková, MUDr. Kocáková), Švejdův pavilon, 2. poschodí, tel. 54313 6112
  • A10 (MUDr. Kiss, MUDr. Tomášek), Masarykův pavilon, přízemí, tel. 54313 6309
 • Detašovaná ambulance Kliniky komplexní onkologické péče ve FN u sv. Anny, Pekařská 52, budova A, přízemí, 8:00–15:00 hod. (MUDr. Adámková Krákorová, MUDr. Slámová, MUDr. Svoboda), tel. 54313 5303
 • Konziliární ambulance Kliniky radiační onkologie, Masarykův pavilon,  přízemí, 8:00–15:00 hod., tel. 54313 1118, 1119, 1115, 1129, 1130
 • Chirurgické ambulance, Švejdův pavilon, 2. poschodí, 8:00–15:00 hod.
  • A1 – tel. 54313 6203
  • A2 – tel. 54313 6204
 • Gastroenterologická ambulance, Švejdův pavilon, 2. poschodí, (MUDr. Šachlová, MUDr. Novotný), tel. 54313 6210 (7:00–8:00 hod., 14:00–15:00 hod.), tel. 54313 6205 (8:00–14:00)
 • Digestivní endoskopie, Masarykův pavilon, 1. poschodí (nad bývalými operačními sály),  7:00–15:00 hod., tel. 54313 6205

 

Tým pro komplexní léčbu onemocnění dutiny hrudní a mezihrudí FN u sv. Anny

Informace o týmu:

Objednání:

 • Ambulance 1. Chirurgické Kliniky FN u svaté Anny, budova M1, areál FN u sv. Anny, Pekařská 53  /7.30 – 15.00 hod./
  Pondělí: prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc., tel. 54318 2345, 2350, e-mail: ivan.capov@fnusa.cz, sekr.1chk@fnusa.cz
  Úterý: MUDr. Adam Peštál, Ph.D., tel. 54318 2345, 2350, e-mail: adam.pestal@fnusa.cz
  Středa: MUDr. Zdeněk Chovanec, Ph.D., tel. 54318 2345, 2350, e-mail: zdenek.chovanec@fnusa.cz
  Čtvrtek:  MUDr. Michal Benej, tel. 54318 2345, 2350, e-mail: michal.benej@fnusa.cz
  Pátek:  MUDr. Zdeněk Chovanec, Ph.D/ MUDr. Michal Benej, tel. 54318 2345, 2350, e-mail: zdenek.chovanec@fnusa.cz, michal.benej@fnusa.cz
 • Pneumologická ambulance, budova D 3, 1.patro, areál FN u sv. Anny, Pekařská 53 /7.30 - 15.00 hod./
  Pondělí-pátek: MUDr. Jiří Vlček, tel. 54318 2973, 2983, e-mail: jiri.vlcek@fnusa.cz

 

Tým pro nádory skeletu a měkkých tkání MOÚ

Informace o týmu:

 • Vedoucí týmu: MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, Ph.D., tel. 54313 6162, dadamkova@mou.cz
 • Vedoucí chirurgického programu týmu (nádory skeletu): doc. MUDr. Pavel Janíček, CSc., tel. 543 182 716, pavel.janicek@fnusa.cz
 • Vedoucí chirurgického programu týmu (nádory měkkých tkání): MUDr. Radim Šimůnek, tel. 54313 6902, 4231, slaby@mou.cz
 • Vedoucí onkologického programu týmu: MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, Ph.D., tel. 54313 6162, dadamkova@mou.cz
 • Vedoucí radioterapeutického programu týmu: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., tel. 54313 1127, 1116, slampa@mou.cz
 • Vedoucí výzkumného programu týmu: Mgr. Jitka Berkovcová, Ph.D., tel. 54313 3405, jitka.berkovcova@mou.cz

Objednání:

 • Detašovaná ambulance Kliniky komplexní onkologické péče ve FN u sv. Anny, budova A, přízemí, 8:00–15:00 hod., tel. 54313 5303
 • Konziliární ambulance Kliniky komplexní onkologické péče, Švejdův pavilon, 2. poschodí, 8:00–15:00 hod., tel. 54313 5809
 • Konziliární ambulance Kliniky radiační onkologie, přízemí, Masarykův pavilon, 8:00–15:00 hod., tel. 54313 1118, 1119, případně 1115, 1129, 1130
 • Chirurgické ambulance MOÚ, 2. poschodí, Švejdův pavilon, 8:00–15:00 hod., A1 tel. 54313 6203, A2 tel. 54313 6204
 • Onkologická ambulance při Ortopedické klinice FN u sv. Anny, budova A, po, út, pá 7:30–15:00 hod., tel. 54318 2723, 2721.

 

Tým pro urogenitální nádory MOÚ

Informace o týmu:

 • Vedoucí týmu: doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D. (Tel. 54313 2406, 2412; e-mail: dolezel@mou.cz)
 • Vedoucí chirurgického programu týmu: doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D. (Tel. 54313 2406, 2412; e-mail: dolezel@mou.cz)
 • Vedoucí onkologického programu týmu: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D. (Tel. 54313 6113, 6803; e-mail: kocak@mou.cz)
 • Vedoucí radioterapeutického programu týmu: MUDr. Irena Čoupková (Tel. 54313 1152; e-mail: icoupkova@mou.cz)
 • Vedoucí výzkumného programu týmu: MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D. (Tel. 54313 2216, 2412; e-mail: poprach@mou.cz)

Objednání:

 • Urologické ambulance, přízemí Švejdův pavilon, /8.00 – 15. 00 hod./
  • A1 – tel. 54313 2406
  • A2 – tel. 54313 2412
 • Konziliární ambulance Kliniky komplexní onkologické péče, 2. poschodí, Švejdův pavilon /8.00 – 15.00 hod./, tel. 54313 5809
 • Detašovaná ambulance Kliniky komplexní onkologické péče ve FN u sv. Anny, Pekařská 52, budova A, přízemí, /8.00 – 15.00 hod./, tel. 54313 5303
 • Konziliární ambulance Kliniky radiační onkologie, přízemí, Masarykův pavilon, /8.00 – 15.00 hod./, tel. 54313 1118, 1119, případně 1115, 1129, 1130

Mezioborová pracovní skupina pro nádory gastrointestinálního traktu ve FN Brno

Informace o týmu:

 

Tým pro urogenitální nádory FN u sv. Anny

Informace o týmu:

Objednání:

 • Urologické ambulance, areál FN u sv. Anny, Pekařská 53, /7.00 – 15. 00 hod./ Pondělí- pátek:  Ambulance budova A2 – tel. 54318 2786, Ambulance budova M2 – tel. 54318 2787
 • Onkologická ambulance, budova C přízemí, areál FN u sv. Anny, Pekařská 53 /7.30 – 14.30 hod./,
  Úterý, pátek: prim MUDr. Jana Katolická, PhD, tel. 54318 2791, 5791 Email: jana.katolicka@fnusa.cz
  Středa: MUDr. Simona Rotnáglová, tel. 54318 2791, 5791 Email: simona.rotnaglova@fnusa.cz

Tým pro gastrointestinální nádory FN u sv. Anny

Informace o týmu:

Objednání:

 

 

Identifikační údaje

Oficiální název KOC: Národní onkologické centrum Brno (NOC Brno), Masarykův onkologický ústav ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno a Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně
Vedoucí centra: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
Název ZZ: Masarykův onkologický ústav
Vedoucí ZZ: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
Město: Brno

 

Zapojená zdravotnická zařízení, kliniky a oddělení včetně kontaktních údajů:
Název kliniky/oddělení: Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav
Přednosta/vedoucí: doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
Adresa: Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Telefon: +420 543 134 102
e-mail: kiss@mou.cz

Název kliniky/oddělení: Klinika radiační onkologie, Masarykův onkologický ústav
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.
Adresa: Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Telefon: +420 543 131 127
e-mail: slampa@mou.cz

Název kliniky/oddělení: Klinika operační onkologie, Masarykův onkologický ústav
Přednosta/vedoucí: doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.
Adresa: Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Telefon: +420 543 135 200
e-mail: fait@mou.cz

Název kliniky/oddělení: Centrální operační sály a centrální sterilizace, Klinika operační onkologie, Masarykův onkologický ústav
Přednosta/vedoucí: MUDr. Libor Němec
Adresa: Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Telefon: +420 543 132 525
e-mail: lnemec@mou.cz

Název kliniky/oddělení: Oddělení urologické onkologie, Klinika operační onkologie, Masarykův onkologický ústav
Přednosta/vedoucí: doc. MUDr. Michal Staník, Ph.D.
Adresa: Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Telefon: +420 543 132 406
e-mail: stanik@mou.cz

Název kliniky/oddělení: Oddělení gynekologické onkologie, Klinika operační onkologie, Masarykův onkologický ústav
Přednosta/vedoucí: MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.
Adresa: Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Telefon: +420 543 132 310
e-mail: josef.chovanec@mou.cz

Název kliniky/oddělení: Oddělení mamokutánní a onkoplastické chirurgie, Klinika operační onkologie, Masarykův onkologický ústav
Přednosta/vedoucí: doc. MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D.
Adresa: Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Telefon: +420 543 13 5231
e-mail: coufal@mou.cz

Název kliniky/oddělení: Oddělení chirurgické onkologie, Klinika operační onkologie, Masarykův onkologický ústav
Přednosta/vedoucí: doc. MUDr. Václav Jedlička, Ph.D.
Adresa: Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Telefon: +420 543 132 400
e-mail: vaclav.jedlicka@mou.cz

Název kliniky/oddělení: Gastroenterologické oddělení – Endoskopie, Masarykův onkologický ústav
Přednosta/vedoucí: MUDr. Milana Šachlová, Ph.D., CSc.
Adresa: Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Telefon: +420 543 136 205
e-mail: sachlova@mou.cz

Název kliniky/oddělení: Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Masarykův onkologický ústav
Přednosta/vedoucí: MUDr. Jiří Dvorský
Adresa: Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Telefon: +420 543 132 609
e-mail: jiri.dvorsky@mou.cz

Název kliniky/oddělení: Oddělení radiologie, Masarykův onkologický ústav
Přednosta/vedoucí: MUDr. Jan Křístek, Ph.D.
Adresa: Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Telefon: +420 543 136 000
e-mail: jan.kristek@mou.cz

Název kliniky/oddělení: Oddělení nukleární medicíny, Masarykův onkologický ústav
Přednosta/vedoucí: MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.
Adresa: Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Telefon: +420 543 131 300
e-mail: rehak@mou.cz

Název kliniky/oddělení: Oddělení radiologické fyziky, Masarykův onkologický ústav
Přednosta/vedoucí: Mgr. David Dvořák
Adresa: Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Telefon: +420 543 131 160
e-mail: ddvorak@mou.cz

Název kliniky/oddělení: Oddělení laboratorní medicíny, Masarykův onkologický ústav
Přednosta/vedoucí: MUDr. Zdeňka Čermáková, Ph.D.
Adresa: Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Telefon: +420 543 136 700
e-mail: zdenka.cermakova@mou.cz

Název kliniky/oddělení: Oddělení onkologické patologie, Masarykův onkologický ústav
Přednosta/vedoucí: MUDr. Pavel Fabian, Ph.D.
Adresa: Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Telefon: +420 543 133 400
e-mail: fabian@mou.cz

Název kliniky/oddělení: Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů, Masarykův onkologický ústav
Přednosta/vedoucí: doc. MUDr. Lenka Foretová, Ph.D.
Adresa: Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Telefon: +420 543 136 907
e-mail: foretova@mou.cz

Název kliniky/oddělení: Oddělení klinických hodnocení, Masarykův onkologický ústav
Přednosta/vedoucí: MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
Adresa: Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Telefon: +420 543 136 222
e-mail: demlova@mou.cz

Název kliniky/oddělení: Neurologická ambulance, Masarykův onkologický ústav
Přednosta/vedoucí: MUDr. Ivana Šiková
Adresa: Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Telefon: +420 543 135 813
e-mail: sikova@mou.cz

Název kliniky/oddělení: Ambulance podpůrné a paliativní onkologie, Masarykův onkologický ústav
Přednosta/vedoucí: MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
Adresa: Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Telefon: +420 543 136 209
e-mail: oslama@mou.cz

Název kliniky/oddělení: Interní hematologická a onkologická klinika, Fakultní nemocnice Brno
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
Adresa: Jihlavská 20, 626 00 Brno-Bohunice
Telefon: +420 532 233 642
e-mail: jmayer@fnbrno.cz

Název kliniky/oddělení: Klinika dětské onkologie, Fakultní nemocnice Brno
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
Adresa: Černopolní 9/22a, 625 00 Brno
Telefon: +420 532 234 600
e-mail: jsterb@fnbrno.cz

Název kliniky/oddělení: Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Brno
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Adresa: Jihlavská 20, 625 00 Brno-Bohunice
Telefon: +420 532 233 105
e-mail: zkala@fnbrno.cz

Název kliniky/oddělení: Neurochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Brno
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Adresa: Jihlavská 20, 625 00 Brno-Bohunice
Telefon: +420 532 232 884
e-mail: msmrcka@fnbrno.cz

Název kliniky/oddělení: Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, Fakultní nemocnice Brno
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
Adresa: Jihlavská 20, 627 00 Brno-Bohunice
Telefon: +420 532 232 504
e-mail: jskric@fnbrno.cz

Název kliniky/oddělení: Urologická klinika, Fakultní nemocnice Brno
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.
Adresa: Jihlavská 20, 630 00 Brno-Bohunice
Telefon: +420 532 233 869
e-mail: dpacik@fnbrno.cz

Název kliniky/oddělení: Onkogynekologické centrum Gynekologicko-porodnické kliniky, Fakultní nemocnice Brno
Přednosta/vedoucí: MUDr. Luboš Minář
Adresa: Obilní trh 11, 602 00 Brno
Telefon: +420 532 238 386
e-mail: lminar@fnbrno.cz

Název kliniky/oddělení: Interní gastroenterologická klinika, Fakultní nemocnice Brno
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Aleš Hep, CSc.
Adresa: Jihlavská 20, 625 00 Brno-Bohunice
Telefon: +420 532 233 500
e-mail: ahep@fnbrno.cz

Název kliniky/oddělení: Oddělení otorinolaryngologie, Fakultní nemocnice Brno
Přednosta/vedoucí: MUDr. Aleš Trnka
Adresa: Jihlavská 20, 625 00 Brno-Bohunice
Telefon: +420 532 233 097
e-mail: a.trnka@fnbrno.cz

Název kliniky/oddělení: Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Fakultní nemocnice Brno
Přednosta/vedoucí: doc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D.
Adresa: Jihlavská 20, 625 00 Brno-Bohunice
Telefon: +420 532 232 360
e-mail: obulik@fnbrno.cz

Název kliniky/oddělení: Onkologicko-chirurgické oddělení, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Přednosta/vedoucí: MUDr. Jana Katolická, Ph.D.
Adresa: Pekařská 53, 657 91 Brno
Telefon: +420 543 183 073
e-mail: jana.katolicka@fnusa.cz

Název kliniky/oddělení: 1. chirurgická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.
Adresa: Pekařská 53, 658 91 Brno
Telefon: +420 543 182 327
e-mail: ivan.capov@fnusa.cz

Název kliniky/oddělení: Neurochirurgická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Zdeněk Novák, CSc.
Adresa: Pekařská 53, 659 91 Brno
Telefon: +420 543 182 708
e-mail: zdenek.novak@fnusa.cz

Název kliniky/oddělení: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.
Adresa: Pekařská 53, 656 91 Brno
Telefon: +420 543 182 922
e-mail: rom.kostrica@fnusa.cz

Název kliniky/oddělení: Klinika zobrazovacích metod, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Přednosta/vedoucí: MUDr. Jiří Vaníček, Ph.D.
Adresa: Pekařská 53, 656 91 Brno
Telefon: +420 543 183 019
e-mail: jiri.vanicek@fnusa.cz

Název kliniky/oddělení: 1. ortopedická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Přednosta/vedoucí: doc. MUDr. Pavel Janíček, CSc.
Adresa: Pekařská 53, 656 91 Brno
Telefon: +420 543 182 716
e-mail: pavel.janicek@nusa.cz

Název kliniky/oddělení: Centrum robotické chirurgie Vysočina, Nemocnice sv. Zdislavy, a.s.
Přednosta/vedoucí: MUDr. Jaroslav Tvarůžek
Adresa: Mostiště 93, 594 01 Velké Meziříčí
Telefon: +420 566 512 311
e-mail: tvaruzek@nszmostiste.cz

Název kliniky/oddělení: Klinika komplexní onkologické péče - ambulance a stacionář, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (ambulantní provoz KKOP MOÚ)
Přednosta/vedoucí: MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, Ph.D.
Adresa: Pekařská 53, 656 91 Brno
Telefon: +420 543 135 303
e-mail: dadamkova@mou.cz

Název kliniky/oddělení: Klinika radiační onkologie, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (ambulantní provoz KKOP MOÚ)
Přednosta/vedoucí: MUDr. Renata Červená
Adresa: Pekařská 53, 656 91 Brno
Telefon: +420 543 135 311
e-mail: cervena@mou.cz


Autorizace údajů: 1. 10. 2021, Mgr. Anna Svobodová

Základní charakteristika

Lůžka a ambulance:
Celkový počet dostupných lůžek pro onkologické pacienty:   254 
Celkový počet onkologických ambulancí:  40 


Přístrojové vybavení:
Spirální CT

Spirální CT: ANO/YES
počet přístrojů:  5 

  MRI

MRI: ANO/YES
počet přístrojů:  4 


PET

PET: ANO/YES
počet přístrojů:  2 

  Mamograf

Mamograf klasický ANO/YES
počet přístrojů:  1 


Mamograf digitální

Mamograf digitální: ANO/YES
počet přístrojů:  3 

  Rektální endosonograf

Rektální endosonograf: ANO/YES
počet přístrojů:  3 

Další vybavení:

-


Autorizace údajů: 1. 10. 2021, Mgr. Anna Svobodová

Smluvní vztahy se ZP

Uzavřené smluvní vztahy s plátci zdravotní péče:
111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna ČRANO/YES
201 - Vojenská zdravotní pojišťovna ČRANO/YES
205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovnaANO/YES
207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictvíANO/YES
209 - Zaměstnanecká pojišťovna ŠkodaANO/YES
211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČRANO/YES
213 - Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovnaANO/YES


Autorizace údajů: 1. 10. 2021, Mgr. Anna Svobodová

Nemocniční a managerské informační systémy (NIS a MIS)

NIS
Centrum používá pro vedení dokumentace diagnosticko léčebného procesu onkologických pacientů plně elektronický Nemocniční Informační Systém (NIS): ANO/YES
Identifikace NIS:   NIS GreyFox tm 9.E 
Dodavatel NIS:  Medicon a.s. 


NOR
Centrem používaný NIS umožňuje parametrický sběr onkologických dat, a to minimálně v rozsahu hlášení novotvaru do NOR: NE/NO


Které z následujících údajů centrum parametricky zaznamenává v rámci svého NIS a které z těchto údajů jsou pro vedení centra pohodlně dostupné:
Údaj Údaj parametricky zaznamenáván
v NIS
Údaj pohodlně dostupný
pro vedení centra
Celkové počty diagnostikovaných a/nebo léčených pacientů ANO/YES ANO/YES
Počty diagnostikovaných a/nebo léčených pacientů podle jednotlivých diagnóz ANO/YES ANO/YES
Staging v době diagnózy (TNM, kl. stádium, aj.) ANO/YES ANO/YES
Výsledky histopatologických vyšetření (pTNM, grade aj.) ANO/YES ANO/YES
Výsledky laboratorních vyšetření NE/NO ANO/YES
Výsledky zobrazovacích vyšetření NE/NO ANO/YES
Záznamy o protinádorové farmakoterapii (režimy, přípravky, dávky aj.) ANO/YES ANO/YES
Záznamy o provedené radioterapii ANO/YES ANO/YES
Záznamy o nežádoucích příhodách a účincích léků ANO/YES ANO/YES


MIS
Centrum používá managerský informační systém (MIS): ANO/YES
Identifikace MIS:   BEE/GreyFox tm 9.E 
Dodavatel MIS:  INSIGHT STRATEGY/ CBA MU, MEDICON 
Délka používání
(v měsících):
 120 


Telemedicína
Centrum disponuje bezfilmovými technologiemi a nástroji pro telemedicínu: ANO/YES
Identifikace NIS :   PACS ICZ, PACS TatraMed SR 
Dodavatel NIS:  ICZ, TatraMed SR 


Care
Centrum disponuje informačním systémem kontrolujícím přípravu protinádorové farmakoterapie: ANO/YES
Systém umožňuje centrální přípravu léků:  ANO/YES
Systém umožňuje elektronické objednávání farmakoterapie:  ANO/YES


Autorizace údajů: 1. 10. 2021, Mgr. Anna Svobodová

Dokumentace a hodnocení kvality péče

Docs
Dokumentace diagnosticko léčebného procesu onkologických pacientů je vedena:

 V právě vznikajícím nebo významně modifikovaném NIS 


Stav dokumentace diagnosticko léčebného procesu onkologických pacientů:
Docs

Ucelená dokumentace o onkologicky nemocném, včetně nálezů zobrazovacích vyšetření ve filmové nebo digitální podobě a archivovaný histologický materiál je bez problémů dostupná: ANO/YES


Docs

Informované souhlasy onkologicky nemocných s léčbou jsou archivovány a dostupné: ANO/YES


Docs

Dokumentace o jednotlivých etapách onkologické léčby, tedy operační protokoly, záznamy o radioterapii a chemoterapii podle specifických oborových standardů je řádně vedena a bez problémů dostupná: ANO/YES


Centrum má zájem na vyhodnocování výsledků své onkologické diagnostiky a léčby formou sebeevaluace a lokálních programů kontroly kvality péče v případě dostupnosti vhodné metodiky: ANO/YES


Centrum má zájem o elektronickou verzi parametrické dokumentace onkologického pacienta: ANO/YES

Z důvodu:  přebudovává stávající systém sběru dat v NIS 


V centru jsou zavedené doporučené postupy (standardy) onkologické diagnostiky a léčby: ANO/YES

Centrum používá již vytvořené standardy:

Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění - ČOS 

Centrum používá vlastní standardy:

Diagnostika a léčba vybraných maligních nádorových onemocnění 


Centrum má vlastní systém sledování diagnosticko-léčebných standardů: NE/NO


Autorizace údajů: 1. 10. 2021, Mgr. Anna Svobodová

Klinická hodnocení a zavádění nových postupů

Centrum má k dispozici lokální etickou komisi: ANO/YES
Centrum je ochotné a má kapacitu podílet se na nových multi-centrických klinických hodnoceních a klinických registrech: ANO/YES


Počet klinických hodnocení (probíhajících v souladu se Správnou klinickou praxí), ve kterých je centrum aktuálně zapojeno:
Fáze I:

Celkový počet:  7 
Počet mezinárodních projektů:  0 
Fáze II:

Celkový počet:  24 
Počet mezinárodních projektů:  0 
Fáze III: 

Celkový počet:  61 
Počet mezinárodních projektů:  59 
Fáze IV: 

Celkový počet:  6 
Počet mezinárodních projektů:  5 


Centrum je zapojeno do českých nebo mezinárodních klinických registrů:

(mimo NOR, např. projekty z oblasti genetiky aj.) ANO/YES

Název projektu Identifikace organizátorů projektu Diagnóza registrovaných pacientů Centrum se na registru aktivně podílí od roku
RENIS II MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D. C64 2020
MELANOM MUDr. Radek Lakomý, Ph.D. C43.0 – C43.9 2020
BRESCA MUDr. Markéta Palácová C50 2021


Centrum se aktivně podílí na preventivních programech:

Primární prevence:

mamární screening, kolorektální karcinom, Típni to, Poradna zdravé výživy a životního stylu

Sekundární prevence:

mamografický screening, kolorektální karicnom, léčba melanomu, senioři


Centrum organizuje vlastní projekty minimálně národního významu v těchto oblastech:
Diagnostika:  patologie:
radiodiagnostika:
nukleární medicína: 
ANO/YES
ANO/YES
ANO/YES
Léčba: chemoterapie:
radioterapie:
biologická léčba:
ANO/YES
ANO/YES
ANO/YES

Genomika a proteomika: ANO/YES
Farmakogenetika: ANO/YES


Autorizace údajů: 1. 10. 2021, Mgr. Anna Svobodová