NATIONAL CANCER CONTROL PROGRAMME
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 

Aktuality a zajímavosti z onkologie

Rubriky: Onkologický výzkum | Onkologická prevence | Česká onkologie | Vývoj projektu NOP On-line

Hledáme cesty k posílení screeningů, říkají experti ÚZIS
28. 2. 2024 zdravotnickydenik.cz | Další informace...

Zvýšení efektivity včasného záchytu nádorů je jedním z hlavních cílů Národního onkologického plánu. Na jeho plnění se mají výrazně podílet i odborníci z Národního screeningového centra, který funguje pod křídly Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Jaký je aktuální stav účasti ve screeningových programech a jaké kroky by mohly současná čísla zvýšit?

V centrech se léčí tři čtvrtiny onkologických pacientů. Kde jsou ti ostatní?
1. 2. 2024 zdravotnickydenik.cz | Další informace...

V komplexních onkologických centrech (KOC) při velkých nemocnicích se léčí tři čtvrtiny pacientů s rakovinou. Odborná společnost chce získat více informací o těch 25 procentech, kteří se léčí mimo ně, a důvodech, proč tomu tak je. ČTK to dnes řekl předseda České onkologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Igor Kiss. Podle předsedkyně spolku Hlas onkologických pacientů Petry Adámkové mají někteří na cestě k optimální léčbě problémy, například musí sami shánět lékaře specialistu nebo onkologa. Dostávají se tak k léčbě později.

Prevence onkologických onemocnění
28. 1. 2024 Česká televize | Další informace...

Blíží se únor, měsíc boje proti rakovině. V Česku lékaři ročně odhalí okolo 80 tisíc zhoubných nádorů. Vzniku a rozvoji řady nádorů však lze předcházet. Zásadní je zdravý životní styl a návštěvy preventivních prohlídek.

Marek Svoboda: Evropský plán boje proti rakovině využíváme příkladně
17. 1. 2024 zdravotnickydenik.cz | Další informace...

O tom, co se odehrává pod hlavičkou Evropského plánu boje proti rakovině, jakých je jeho deset stěžejních iniciativ, co je z nich financováno a co to přináší tuzemskému zdravotnictví, promluvil na Evropské onkologické konferenci Zdravotnického deníku ve své úvodní přednášce ředitel Masarykova onkologického ústavu Marek Svoboda. „Boj proti rakovině nemůže být izolovanou záležitostí jedné členské země. A Česká republika je v Evropském plánu boje proti rakovině velmi dobře zastoupena,“ řekl ve své přednášce.

Preventivní screeningová vyšetření
7. 1. 2024 Česká televize | Další informace...

Rozšíření preventivních programů i větší osvěta v onkologii – od nového roku se na ni víc zaměřují lékaři společně s pacientskými organizacemi. Až v 60 procentech případů by se totiž onemocnění dalo zabránit právě včasným záchytem.

Nádorová onemocnění ve starším věku
27. 10. 2015 IBA MU | Další informace...

Stárnoucí populace se stává aktuálním problémem onkologické péče v rozvinutých zemích. U starších onkologických pacientů je nezbytné přihlížet ke specifikům této populace. Dosud však neexistují standardní léčebná doporučení pro starší populaci, neboť vyšší věkové kategorie nejsou dostatečně zastoupeny v klinických studiích.

Rovnováha mezi centralizací a dostupností onkologické péče – Institut biostatistiky a analýz LF MU buduje evropský model Comprehensive Cancer Care Network
4. 5. 2015 IBA MU | Další informace...

Česká republika se stává důležitým článkem evropských aktivit zaměřených na rozvoj a hodnocení onkologické péče. Mezi ty nejprestižnější patří bezpochyby i Cancer Control Joint Action (CanCon), kde byla ČR se svým onkologickým informačním systémem vybrána jako model budování sítě komplexní onkologické péče (Comprehensive Cancer Care Network, CCCN). Koordinátor této části projektu, prof. Lucio Luzzatto z Istituto Toscano Tumori v Itálii, navštívil 24. dubna 2015 Brno, aby se seznámil nejen s dosavadními výsledky, ale i s onkologickým výzkumem a organizací péče o pacienty se zhoubnými nádory v ČR a v Jihomoravském kraji.

Nová podoba portálu NOP On-line
15. 9. 2014 Administrátor | Další informace...

Portál NOP On-line (www.onconet.cz) dostal zcela novou grafickou podobu.

Adresné zvaní občanů do programů screeningu zhoubných nádorů
15. 1. 2014 IBA MU | Další informace...

V České republice bylo v lednu 2014 zahájeno adresné zvaní občanů do programů screeningu zhoubných nádorů, konkrétně screeningu nádorů děložního hrdla a nádorů prsu u žen, a dále nádorů tlustého střeva a konečníku. Cílem je posílit stávající programy prevence a zvýšit dosud nedostatečnou účast v nich – proto jsou adresně zváni občané, kteří se těchto programů dlouhodobě neúčastní a riskují tak závažné nádorové onemocnění.

» Archiv