NATIONAL CANCER CONTROL PROGRAMME
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 

Aktuality a zajímavosti z onkologie

Rubriky: Onkologický výzkum | Onkologická prevence | Česká onkologie | Vývoj projektu NOP On-line

Mortalita nádorů klesá. Svědomitěji na screeningy docházejí ženy
10. 5. 2023 zdravotnickydenik.cz | Další informace...

Když nemusím, tak nejdu – takové je stále přesvědčení řady lidí, kteří vynechávají preventivní prohlídky, zaměřené na včasné odhalení případných nádorů. Přitom jejich záchyt v raném stadiu je klíčový k úspěšnému vyléčení. O výsledcích screeningových programů zhoubných nádorů na nedávné konferenci PREVON hovořil epidemiolog a specialista na preventivní programy Národního screeningového centra Ondřej Májek.

Onkologický profil ČR: Úmrtnost máme stále vyšší, než je průměr EU
15. 3. 2023 tribune.cz | Další informace...

Evropská komise (EK) spolu s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) představila v rámci Evropského registru nerovností v boji proti nádorovým onemocněním onkologické profily všech členských států Evropské unie, Norska a Islandu.

Česko a rakovina: Skvělému zdravotnictví to kazí nezodpovědní občané
9. 3. 2023 tydenikhrot.cz | Další informace...

Až příliš mnoho Čechů zbytečně umírá na rakovinu. Zhoubnému onemocnění by se přitom často dalo předejít už jen lepší životosprávou. Ta u nás ale patří k nejhorším v Evropě.

Čechy drtí rakovina. Někdy úplně zbytečně
20. 2. 2023 tydenikhrot.cz | Další informace...

Pochvala pro zdravotníky a vůbec celý zdravotnický systém, který v Česku s ohledem na vynaložené náklady patří k těm efektivnějším v Evropské unii. Ale zdvižený prst pro nezodpovědné občany, kteří svým chováním a neúctou k vlastnímu zdraví nejen zatěžují veřejné zdravotní pojištění, ale zejména riskují to nejdůležitější – vlastní životy. To je krátké shrnutí ze souborné zprávy ke stavu onkologické péče u nás, kterou na začátku února vydaly Evropská komise a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Projekt ONKOfit zlepšuje život onkologickým pacientům
13. 2. 2023 zdravotnickydenik.cz | Další informace...

Masarykův onkologický ústav ve spolupráci s Fakultou sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně vytvořil edukační servis pro onkologické pacienty a jejich rodinné příslušníky. Cílem webového portálu ONKOfit je zkvalitnění života pacientů s rakovinou, kteří mnohdy procházejí velmi náročnou léčbou. Fyzická aktivita před zahájením léčby, během ní i po jejím ukončení pomáhá tělu úspěšně zvládnout náročný proces léčby, ale i zotavování po nemoci. Neméně důležitá je psychická pohoda, která významně přispívá ke zlepšení zdraví a kvality života.

„Nemám problémy a nikdo mě nezval.“ Češi zanedbávají klíčovou péči o zdraví
9. 2. 2023 seznamzpravy.cz | Další informace...

Preventivní prohlídky, které dokáží podchytit zhoubné nemoci, navštěvuje pravidelně a ve správný čas jen asi polovina Čechů. Řada lidí si neuvědomuje ani jejich význam.

Nádorová onemocnění ve starším věku
27. 10. 2015 IBA MU | Další informace...

Stárnoucí populace se stává aktuálním problémem onkologické péče v rozvinutých zemích. U starších onkologických pacientů je nezbytné přihlížet ke specifikům této populace. Dosud však neexistují standardní léčebná doporučení pro starší populaci, neboť vyšší věkové kategorie nejsou dostatečně zastoupeny v klinických studiích.

Rovnováha mezi centralizací a dostupností onkologické péče – Institut biostatistiky a analýz LF MU buduje evropský model Comprehensive Cancer Care Network
4. 5. 2015 IBA MU | Další informace...

Česká republika se stává důležitým článkem evropských aktivit zaměřených na rozvoj a hodnocení onkologické péče. Mezi ty nejprestižnější patří bezpochyby i Cancer Control Joint Action (CanCon), kde byla ČR se svým onkologickým informačním systémem vybrána jako model budování sítě komplexní onkologické péče (Comprehensive Cancer Care Network, CCCN). Koordinátor této části projektu, prof. Lucio Luzzatto z Istituto Toscano Tumori v Itálii, navštívil 24. dubna 2015 Brno, aby se seznámil nejen s dosavadními výsledky, ale i s onkologickým výzkumem a organizací péče o pacienty se zhoubnými nádory v ČR a v Jihomoravském kraji.

Nová podoba portálu NOP On-line
15. 9. 2014 Administrátor | Další informace...

Portál NOP On-line (www.onconet.cz) dostal zcela novou grafickou podobu.

Adresné zvaní občanů do programů screeningu zhoubných nádorů
15. 1. 2014 IBA MU | Další informace...

V České republice bylo v lednu 2014 zahájeno adresné zvaní občanů do programů screeningu zhoubných nádorů, konkrétně screeningu nádorů děložního hrdla a nádorů prsu u žen, a dále nádorů tlustého střeva a konečníku. Cílem je posílit stávající programy prevence a zvýšit dosud nedostatečnou účast v nich – proto jsou adresně zváni občané, kteří se těchto programů dlouhodobě neúčastní a riskují tak závažné nádorové onemocnění.

» Archiv