NATIONAL CANCER CONTROL PROGRAMME
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 

Komplexní onkologické centrum

Komplexní onkologické centrum Nemocnice Nový Jičín, a.s.

Identifikační údaje

Oficiální název KOC: Komplexní onkologické centrum Nemocnice Nový Jičín, a.s.
Vedoucí centra: doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.
Název ZZ: Nemocnice Nový Jičín a.s.
Vedoucí ZZ: MUDr. Pavel Bartoš, Ph.D., MMED
Město: Nový Jičín

 

Zapojená zdravotnická zařízení, kliniky a oddělení včetně kontaktních údajů:
Název kliniky/oddělení: Oddělení radioterapie a onkologie, Nemocnice AGEL Nový Jičín, a.s.
Přednosta/vedoucí: MUDr. Petr Beneš, Ph.D.
Adresa: Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín
Telefon: +420 556 416 180
e-mail: petr.benes@nnj.agel.cz

Název kliniky/oddělení: Oddělení radiologie a zobrazovacích metod, Nemocnice AGEL Nový Jičín, a.s.
Přednosta/vedoucí: MUDr. Marek Velkoborský
Adresa: Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín
Telefon: +420 556 773 502
e-mail: marek.velkoborsky@nnj.agel.cz

Název kliniky/oddělení: Gastroenterologická ambulance, Nemocnice AGEL Nový Jičín, a.s.
Přednosta/vedoucí: MUDr. Martin Merenda
Adresa: Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín
Telefon: +420 556 773 237
e-mail: martin.merenda@nnj.agel.cz

Název kliniky/oddělení: Chirurgické oddělení, Nemocnice AGEL Nový Jičín, a.s.
Přednosta/vedoucí: prim. MUDr. Matěj Škrovina, Ph.D.
Adresa: Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín
Telefon: +420 556 773 523
e-mail: matej.skrovina@nnj.agel.cz

Název kliniky/oddělení: Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice AGEL Nový Jičín, a.s.
Přednosta/vedoucí: MUDr. Pavel Bartoš, Ph.D., MMED
Adresa: Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín
Telefon: +420 556 773 530
e-mail: pavel.bartos@nnj.agel.cz

Název kliniky/oddělení: Urologické oddělení, Nemocnice AGEL Nový Jičín, a.s.
Přednosta/vedoucí: prim. MUDr. Miroslav Štursa
Adresa: Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín
Telefon: +420 556 773 716
e-mail: miroslav.stursa@nnj.agel.cz

Název kliniky/oddělení: Plicní oddělení, Nemocnice AGEL Nový Jičín, a.s.
Přednosta/vedoucí: prim. MUDr. Gustáv Ondrejka
Adresa: Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín
Telefon: +420 556 773 720
e-mail: gustav.ondrejka@nnj.agel.cz

Název kliniky/oddělení: Kožní oddělení, Nemocnice AGEL Nový Jičín, a.s.
Přednosta/vedoucí: prim. MUDr. Marie Selerová, Ph.D.
Adresa: Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín
Telefon: +420 556 773 533
e-mail: marie.selerova@nnj.agel.cz

Název kliniky/oddělení: Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku, Nemocnice AGEL Nový Jičín, a.s.
Přednosta/vedoucí: prim. MUDr. Jakub Syrovátka
Adresa: Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín
Telefon: +420 556 773 210
e-mail: jakub.syrovatka@nnj.agel.cz

Název kliniky/oddělení: Oddělení nukleární medicíny (PET centrum), Nemocnice AGEL Nový Jičín, a.s.
Přednosta/vedoucí: prim. MUDr. Andrea Bronczková
Adresa: Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín
Telefon: +420 556 773 277
e-mail: andrea.bronczkova@radioterapie.cz

Název kliniky/oddělení: Onkologická ambulance Karviná (areál Karvinsko-hornické nemocnice a.s., budova CPM – 4. poschodí)
Přednosta/vedoucí: MUDr. Marie Vaňková
Adresa: Zakladatelská 975/22, 735 06 Karviná, Nové Město
Telefon: +420 596 380 650
e-mail: marie.vankova@radioterapie.cz

Název kliniky/oddělení: Onkologická ambulance Ostrava-Vítkovice (areál Vítkovické nemocnice a.s., budova J – 2. poschodí)
Přednosta/vedoucí: MUDr. Jaromír Richter
Adresa: Zalužanského 1192/15, 703 00 Ostrava-Vítkovice
Telefon: +420 595 633 396
e-mail: jaromir.richter@radioterapie.cz


Autorizace údajů: 21. 5. 2014, doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA

Základní charakteristika

Lůžka a ambulance:
Celkový počet dostupných lůžek pro onkologické pacienty:   40 
Celkový počet onkologických ambulancí:  15 


Přístrojové vybavení:
Spirální CT

Spirální CT: ANO/YES
počet přístrojů:  1 

  MRI

MRI: ANO/YES
počet přístrojů:  1 


PET

PET: ANO/YES
počet přístrojů:  1 

  Mamograf

Mamograf klasický ANO/YES
počet přístrojů:  1 


Mamograf digitální

Mamograf digitální: NE/NO
Plánováno zakoupení:  - 

  Rektální endosonograf

Rektální endosonograf: ANO/YES
počet přístrojů:  1 

Další vybavení:

terapeutický rentgen


Autorizace údajů: 21. 5. 2014, doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA

Smluvní vztahy se ZP

Uzavřené smluvní vztahy s plátci zdravotní péče:
111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna ČRANO/YES
201 - Vojenská zdravotní pojišťovna ČRANO/YES
205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovnaANO/YES
207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictvíANO/YES
209 - Zaměstnanecká pojišťovna ŠkodaANO/YES
211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČRANO/YES
213 - Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovnaANO/YES


Autorizace údajů: 21. 5. 2014, doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA

Nemocniční a managerské informační systémy (NIS a MIS)

NIS
Centrum používá pro vedení dokumentace diagnosticko léčebného procesu onkologických pacientů plně elektronický Nemocniční Informační Systém (NIS): ANO/YES
Identifikace NIS:   IKIS® 
Dodavatel NIS:  Skupina AGEL 


NOR
Centrem používaný NIS umožňuje parametrický sběr onkologických dat, a to minimálně v rozsahu hlášení novotvaru do NOR: ANO/YES
Parametrizace pouze v rozsahu hlášenky NOR:  ANO/YES
Parametrizace obsahuje záznamy nad rámec hlášenky NOR: NE/NO


Které z následujících údajů centrum parametricky zaznamenává v rámci svého NIS a které z těchto údajů jsou pro vedení centra pohodlně dostupné:
Údaj Údaj parametricky zaznamenáván
v NIS
Údaj pohodlně dostupný
pro vedení centra
Celkové počty diagnostikovaných a/nebo léčených pacientů ANO/YES  - 
Počty diagnostikovaných a/nebo léčených pacientů podle jednotlivých diagnóz ANO/YES  - 
Staging v době diagnózy (TNM, kl. stádium, aj.) NE/NO  - 
Výsledky histopatologických vyšetření (pTNM, grade aj.) ANO/YES  - 
Výsledky laboratorních vyšetření ANO/YES  - 
Výsledky zobrazovacích vyšetření NE/NO  - 
Záznamy o protinádorové farmakoterapii (režimy, přípravky, dávky aj.) ANO/YES  - 
Záznamy o provedené radioterapii ANO/YES  - 
Záznamy o nežádoucích příhodách a účincích léků NE/NO  - 


MIS
Centrum používá managerský informační systém (MIS): NE/NO


Telemedicína
Centrum disponuje bezfilmovými technologiemi a nástroji pro telemedicínu: ANO/YES
Identifikace NIS :   ePACS 
Dodavatel NIS:  OR CZ 


Care
Centrum disponuje informačním systémem kontrolujícím přípravu protinádorové farmakoterapie: ANO/YES
Systém umožňuje centrální přípravu léků:  ANO/YES
Systém umožňuje elektronické objednávání farmakoterapie:  NE/NO


Autorizace údajů: 21. 5. 2014, doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA

Dokumentace a hodnocení kvality péče

Docs
Dokumentace diagnosticko léčebného procesu onkologických pacientů je vedena:

 V existujícím NIS s převahou textových záznamů nad parametrickými 


Stav dokumentace diagnosticko léčebného procesu onkologických pacientů:
Docs

Ucelená dokumentace o onkologicky nemocném, včetně nálezů zobrazovacích vyšetření ve filmové nebo digitální podobě a archivovaný histologický materiál je bez problémů dostupná: ANO/YES


Docs

Informované souhlasy onkologicky nemocných s léčbou jsou archivovány a dostupné: ANO/YES


Docs

Dokumentace o jednotlivých etapách onkologické léčby, tedy operační protokoly, záznamy o radioterapii a chemoterapii podle specifických oborových standardů je řádně vedena a bez problémů dostupná: ANO/YES


Centrum má zájem na vyhodnocování výsledků své onkologické diagnostiky a léčby formou sebeevaluace a lokálních programů kontroly kvality péče v případě dostupnosti vhodné metodiky: ANO/YES


Centrum má zájem o elektronickou verzi parametrické dokumentace onkologického pacienta: ANO/YES

Z důvodu:  přebudovává stávající systém sběru dat v NIS 


V centru jsou zavedené doporučené postupy (standardy) onkologické diagnostiky a léčby: ANO/YES


Centrum má vlastní systém sledování diagnosticko-léčebných standardů: NE/NO


Autorizace údajů: 21. 5. 2014, doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA

Klinická hodnocení a zavádění nových postupů

Centrum má k dispozici lokální etickou komisi: ANO/YES
Centrum je ochotné a má kapacitu podílet se na nových multi-centrických klinických hodnoceních a klinických registrech: ANO/YES


Počet klinických hodnocení (probíhajících v souladu se Správnou klinickou praxí), ve kterých je centrum aktuálně zapojeno:
Fáze I:

Celkový počet:  0 
Počet mezinárodních projektů:  0 
Fáze II:

Celkový počet:  1 
Počet mezinárodních projektů:  1 
Fáze III: 

Celkový počet:  5 
Počet mezinárodních projektů:  5 
Fáze IV: 

Celkový počet:  0 
Počet mezinárodních projektů:  0 


Centrum je zapojeno do českých nebo mezinárodních klinických registrů:

(mimo NOR, např. projekty z oblasti genetiky aj.) ANO/YES

Název projektu Identifikace organizátorů projektu Diagnóza registrovaných pacientů Centrum se na registru aktivně podílí od roku
klinické registry ČOS ČLS JEP IBA MU C18-21, C50, C56, C64 2005


Centrum se aktivně podílí na preventivních programech:

Primární prevence:

ano

Sekundární prevence:

mamografický screening, kolorektální screening


Centrum organizuje vlastní projekty minimálně národního významu v těchto oblastech:
Diagnostika:  patologie:
radiodiagnostika:
nukleární medicína: 
NE/NO
NE/NO
NE/NO
Léčba: chemoterapie:
radioterapie:
biologická léčba:
ANO/YES
ANO/YES
ANO/YES

Genomika a proteomika: NE/NO
Farmakogenetika: NE/NO


Autorizace údajů: 21. 5. 2014, doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA