NATIONAL CANCER CONTROL PROGRAMME
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 

Komplexní onkologické centrum

Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Olomouc

Identifikační údaje

Oficiální název KOC: Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Olomouc
Vedoucí centra: prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
Název ZZ: Fakultní nemocnice Olomouc
Vedoucí ZZ: doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
Město: Olomouc

 

Zapojená zdravotnická zařízení, kliniky a oddělení včetně kontaktních údajů:
Název kliniky/oddělení: Onkologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
Adresa: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc-Nová Ulice
Telefon: +420 588 444 295
e-mail: bohuslav.melichar@fnol.cz

Název kliniky/oddělení: Hematoonkologické centrum, Fakultní nemocnice Olomouc
Přednosta/vedoucí: doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
Adresa: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc-Nová Ulice
Telefon: +420 588 444 305
e-mail: tomas.papajik@fnol.cz

Název kliniky/oddělení: Dětská klinika, Fakultní nemocnice Olomouc
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Adresa: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc-Nová Ulice
Telefon: +420 588 444 403
e-mail: vladimir.mihal@fnol.cz

Název kliniky/oddělení: Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, Fakultní nemocnice Olomouc
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
Adresa: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc-Nová Ulice
Telefon: +420 588 443 560
e-mail: vitezslav.kolek@fnol.cz

Název kliniky/oddělení: I. chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.
Adresa: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc-Nová Ulice
Telefon: +420 588 443 300
e-mail: cestmir.neoral@fnol.cz

Název kliniky/oddělení: II. chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Petr Bachleda, CSc.
Adresa: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc-Nová Ulice
Telefon: +420 588 442 400
e-mail: petr.bachleda@fnol.cz

Název kliniky/oddělení: Porodnicko-gynekologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.
Adresa: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc-Nová Ulice
Telefon: +420 588 444 103
e-mail: radovan.pilka@fnol.cz

Název kliniky/oddělení: Klinika otolaryngologická (ORL), Fakultní nemocnice Olomouc
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Ivo Stárek, CSc.
Adresa: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc-Nová Ulice
Telefon: +420 585 854 186
e-mail: stareki@fnol.cz

Název kliniky/oddělení: Neurochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc
Přednosta/vedoucí: doc. MUDr. Miroslav Vaverka, CSc.
Adresa: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc-Nová Ulice
Telefon: +420 588 443 451
e-mail: miroslav.vaverka@fnol.cz

Název kliniky/oddělení: I. interní klinika, Fakultní nemocnice Olomouc
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA
Adresa: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc-Nová Ulice
Telefon: +420 588 443 201
e-mail: milos.taborsky@fnol.cz

Název kliniky/oddělení: II. interní klinika, Fakultní nemocnice Olomouc
Přednosta/vedoucí: doc. MUDr. Vlastimil Procházka, Ph.D.
Adresa: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc-Nová Ulice
Telefon: +420 588 442 726
e-mail: vlastimil.prochazka@fnol.cz

Název kliniky/oddělení: Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Fakultní nemocnice Olomouc
Přednosta/vedoucí: MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D.
Adresa: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc-Nová Ulice
Telefon: +420 588 444 551
e-mail: peter.tvrdy@fnol.cz

Název kliniky/oddělení: Urologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc
Přednosta/vedoucí: doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.
Adresa: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc-Nová Ulice
Telefon: +420 588 443 472
e-mail: studentv@fnol.cz

Název kliniky/oddělení: Ústav klinické a molekulární patologie, Fakultní nemocnice Olomouc
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.
Adresa: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc-Nová Ulice
Telefon: +420 585 632 451
e-mail: kolarz@tunw.upol.cz

Název kliniky/oddělení: Radiologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Adresa: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
Telefon: +420 588 443 480
e-mail: herman@fnol.cz

Název kliniky/oddělení: Klinika chorob kožních a pohlavních, Fakultní nemocnice Olomouc
Přednosta/vedoucí: odb. as. MUDr. Martin Tichý, Ph.D.
Adresa: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc-Nová Ulice
Telefon: +420 588 444 530
e-mail: tichy.martin.jun@fnol.cz

Název kliniky/oddělení: Oddělení klinické biochemie, Fakultní nemocnice Olomouc
Přednosta/vedoucí: prof. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D.
Adresa: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc-Nová Ulice
Telefon: +420 588 444 231
e-mail: tomas.adam@fnol.cz

Název kliniky/oddělení: Klinika nukleární medicíny, Fakultní nemocnice Olomouc
Přednosta/vedoucí: doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D.
Adresa: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc-Nová Ulice
Telefon: +420 588 444 262
e-mail: pavel.koranda@fnol.cz

Název kliniky/oddělení: Ortopedická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
Adresa: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc-Nová Ulice
Telefon: +420 588 443 607
e-mail: jiri.gallo@fnol.cz

Název kliniky/oddělení: Oční klinika, Fakultní nemocnice Olomouc
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO
Adresa: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc-Nová Ulice
Telefon: +420 588 444 202
e-mail: rehakj@fnol.cz

Název kliniky/oddělení: Onkologická ambulance, Nemocnice Šumperk, a.s.
Přednosta/vedoucí: MUDr. Karel Vepřek
Adresa: Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk
Telefon: +420 583 333 021
e-mail: karel.veprek@nemocnicesumperk.cz

Název kliniky/oddělení: Oddělení radiační onkologie, AGEL Středomoravská nemocniční, a.s. - Nemocnice Prostějov
Přednosta/vedoucí: MUDr. Vladimír Brtník
Adresa: Mathonova 291/1, 796 01 Prostějov
Telefon: +420 582 315 489
e-mail: vladimir.brtnik@npv.agel.cz

Název kliniky/oddělení: RADION - onkologická ambulance, s.r.o.
Přednosta/vedoucí: MUDr. Jarmila Kovaříková
Adresa: Kollárova 664/1, 784 01 Litovel
Telefon: +420 585 341 552
e-mail: radion-onkologickaambulance@seznam.cz

Název kliniky/oddělení: RADION - onkologická ambulance, s.r.o.
Přednosta/vedoucí: MUDr. Jarmila Kovaříková
Adresa: Nemocniční č.p. 270, 783 91 Uničov
Telefon: +420 585 051 613
e-mail: radion-onkologickaambulance@seznam.cz

Název kliniky/oddělení: RADION - onkologická ambulance, s.r.o.
Přednosta/vedoucí: MUDr. Jarmila Kovaříková
Adresa: tř. Svobody 1067/32, 779 00 Olomouc
Telefon: +420 585 341 137
e-mail: radion-onkologickaambulance@seznam.cz

Název kliniky/oddělení: RADION - onkologická ambulance, s.r.o.
Přednosta/vedoucí: MUDr. Jarmila Kovaříková
Adresa: Horní náměstí 61/13, 785 01 Šternberk
Telefon: +420 585 341 137
e-mail: radion-onkologickaambulance@seznam.cz

Název kliniky/oddělení: RADION - onkologická ambulance, s.r.o.
Přednosta/vedoucí: MUDr. Jarmila Kovaříková
Adresa: Jívavská 1435/20, 785 01 Šternberk
Telefon: +420 587 800 111
e-mail: radion-onkologickaambulance@seznam.cz

Název kliniky/oddělení: Klinická onkologie, SPEA Olomouc, s.r.o.
Přednosta/vedoucí: MUDr. Jana Halámková
Adresa: nám. Národních hrdinů 2, 771 11 Olomouc
Telefon: +420 585 505 422

Název kliniky/oddělení: MAMMACENTRUM Olomouc, s.r.o.
Přednosta/vedoucí: MUDr. Dana Houserková, Ph.D.
Adresa: Nezvalova 987/1, 779 00 Olomouc
Telefon: +420 585 204 386
e-mail: mammacentrumolomouc@seznam.cz

Název kliniky/oddělení: EUC Mamocentrum Olomouc
Přednosta/vedoucí: MUDr. Lucie Hallamová
Adresa: Na Šibeníku 914/1, 779 00 Olomouc
Telefon: +420 588 000 389
e-mail: mamo.olomouc@eucklinika.cz


Autorizace údajů: 12. 9. 2014, MUDr. Karel Ćwiertka, Ph.D.

Základní charakteristika

Lůžka a ambulance:
Celkový počet dostupných lůžek pro onkologické pacienty:   81 
Celkový počet onkologických ambulancí:  10 


Přístrojové vybavení:
Spirální CT

Spirální CT: ANO/YES
počet přístrojů:  2 

  MRI

MRI: ANO/YES
počet přístrojů:  2 


PET

PET: ANO/YES
počet přístrojů:  1 

  Mamograf

Mamograf klasický ANO/YES
počet přístrojů:  1 


Mamograf digitální

Mamograf digitální: ANO/YES
počet přístrojů:  1 

  Rektální endosonograf

Rektální endosonograf: ANO/YES
počet přístrojů:  1 

Další vybavení:

  • Lineární urychlovač – 2 energie, počet přístrojů: 2
  • Lineární urychlovač – 1 energie, počet přístrojů: 1
  • Rentgenový ozařovač, počet přístrojů: 1
  • Chirurgický robot Da Vinci S HD


Autorizace údajů: 12. 9. 2014, MUDr. Karel Ćwiertka, Ph.D.

Smluvní vztahy se ZP

Uzavřené smluvní vztahy s plátci zdravotní péče:
111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna ČRANO/YES
201 - Vojenská zdravotní pojišťovna ČRANO/YES
205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovnaANO/YES
207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictvíANO/YES
209 - Zaměstnanecká pojišťovna ŠkodaANO/YES
211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČRANO/YES
213 - Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovnaANO/YES


Autorizace údajů: 12. 9. 2014, MUDr. Karel Ćwiertka, Ph.D.

Nemocniční a managerské informační systémy (NIS a MIS)

NIS
Centrum používá pro vedení dokumentace diagnosticko léčebného procesu onkologických pacientů plně elektronický Nemocniční Informační Systém (NIS): ANO/YES
Identifikace NIS:   NIS Medea, verze 3.41.A.01.56cz 
Dodavatel NIS:  Stapro s.r.o. 


NOR
Centrem používaný NIS umožňuje parametrický sběr onkologických dat, a to minimálně v rozsahu hlášení novotvaru do NOR: NE/NO


Které z následujících údajů centrum parametricky zaznamenává v rámci svého NIS a které z těchto údajů jsou pro vedení centra pohodlně dostupné:
Údaj Údaj parametricky zaznamenáván
v NIS
Údaj pohodlně dostupný
pro vedení centra
Celkové počty diagnostikovaných a/nebo léčených pacientů ANO/YES ANO/YES
Počty diagnostikovaných a/nebo léčených pacientů podle jednotlivých diagnóz ANO/YES ANO/YES
Staging v době diagnózy (TNM, kl. stádium, aj.) NE/NO NE/NO
Výsledky histopatologických vyšetření (pTNM, grade aj.) NE/NO ANO/YES
Výsledky laboratorních vyšetření ANO/YES ANO/YES
Výsledky zobrazovacích vyšetření NE/NO ANO/YES
Záznamy o protinádorové farmakoterapii (režimy, přípravky, dávky aj.) ANO/YES ANO/YES
Záznamy o provedené radioterapii ANO/YES ANO/YES
Záznamy o nežádoucích příhodách a účincích léků NE/NO NE/NO


MIS
Centrum používá managerský informační systém (MIS): NE/NO


Telemedicína
Centrum disponuje bezfilmovými technologiemi a nástroji pro telemedicínu: ANO/YES
Identifikace NIS :   PACS 
Dodavatel NIS:  AGFA IMPAX 


Care
Centrum disponuje informačním systémem kontrolujícím přípravu protinádorové farmakoterapie: ANO/YES
Systém umožňuje centrální přípravu léků:  ANO/YES
Systém umožňuje elektronické objednávání farmakoterapie:  ANO/YES


Autorizace údajů: 12. 9. 2014, MUDr. Karel Ćwiertka, Ph.D.

Dokumentace a hodnocení kvality péče

Docs
Dokumentace diagnosticko léčebného procesu onkologických pacientů je vedena:

 V existujícím NIS s převahou textových záznamů nad parametrickými 


Stav dokumentace diagnosticko léčebného procesu onkologických pacientů:
Docs

Ucelená dokumentace o onkologicky nemocném, včetně nálezů zobrazovacích vyšetření ve filmové nebo digitální podobě a archivovaný histologický materiál je bez problémů dostupná: ANO/YES


Docs

Informované souhlasy onkologicky nemocných s léčbou jsou archivovány a dostupné: ANO/YES


Docs

Dokumentace o jednotlivých etapách onkologické léčby, tedy operační protokoly, záznamy o radioterapii a chemoterapii podle specifických oborových standardů je řádně vedena a bez problémů dostupná: ANO/YES


Centrum má zájem na vyhodnocování výsledků své onkologické diagnostiky a léčby formou sebeevaluace a lokálních programů kontroly kvality péče v případě dostupnosti vhodné metodiky: ANO/YES


Centrum má zájem o elektronickou verzi parametrické dokumentace onkologického pacienta: ANO/YES

Z důvodu:  právě pořizuje nový NIS, ve kterém vzniká prostor pro implementaci 


V centru jsou zavedené doporučené postupy (standardy) onkologické diagnostiky a léčby: ANO/YES

Centrum používá již vytvořené standardy:

NCCN, doporučení ČOS, národní radiologické standardy pro radiologii, nukleární medicínu, radioterapii 

Centrum používá vlastní standardy:

ano 


Centrum má vlastní systém sledování diagnosticko-léčebných standardů: NE/NO


Autorizace údajů: 12. 9. 2014, MUDr. Karel Ćwiertka, Ph.D.

Klinická hodnocení a zavádění nových postupů

Centrum má k dispozici lokální etickou komisi: ANO/YES
Centrum je ochotné a má kapacitu podílet se na nových multi-centrických klinických hodnoceních a klinických registrech: ANO/YES


Počet klinických hodnocení (probíhajících v souladu se Správnou klinickou praxí), ve kterých je centrum aktuálně zapojeno:
Fáze I:

Celkový počet:  2 
Počet mezinárodních projektů:  2 
Fáze II:

Celkový počet:  9 
Počet mezinárodních projektů:  9 
Fáze III: 

Celkový počet:  21 
Počet mezinárodních projektů:  21 
Fáze IV: 

Celkový počet:  0 
Počet mezinárodních projektů:  0 


Centrum je zapojeno do českých nebo mezinárodních klinických registrů:

(mimo NOR, např. projekty z oblasti genetiky aj.) ANO/YES

Název projektu Identifikace organizátorů projektu Diagnóza registrovaných pacientů Centrum se na registru aktivně podílí od roku
Breast IBA MU C50 2004
Corect IBA MU C18-C20 2004
Renis IBA MU C64 2008
reGISTer IBA MU GIST 2008


Centrum se aktivně podílí na preventivních programech:

Primární prevence:

Bronchogenní karcinom - poradna pro odvykání kouření při klinice TRN

Sekundární prevence:

Mammografický screening, screening kolorektálního karcinomu, poradna pro pigmentové névy při kožní klinice


Centrum organizuje vlastní projekty minimálně národního významu v těchto oblastech:
Diagnostika:  patologie:
radiodiagnostika:
nukleární medicína: 
ANO/YES
ANO/YES
ANO/YES
Léčba: chemoterapie:
radioterapie:
biologická léčba:
ANO/YES
ANO/YES
ANO/YES

Genomika a proteomika: ANO/YES
Farmakogenetika: NE/NO


Autorizace údajů: 12. 9. 2014, MUDr. Karel Ćwiertka, Ph.D.