NATIONAL CANCER CONTROL PROGRAMME
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 

Komplexní onkologické centrum

Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje

Identifikační údaje

Oficiální název KOC: Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje
Vedoucí centra: prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.
Název ZZ: Nemocnice Pardubického kraje, a.s. (Pardubická nemocnice) + Multiscan, s.r.o.
Vedoucí ZZ: MUDr. Tomáš Gottvald, MHA
Město: Pardubice

 

Zapojená zdravotnická zařízení, kliniky a oddělení včetně kontaktních údajů:
Název kliniky/oddělení: Oddělení klinické a radiační onkologie – lůžková část, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Pardubická nemocnice
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.
Adresa: Kyjevská 44, 530 03 Pardubice
Telefon: +420 466 019 511
e-mail: karel.odrazka@nempk.cz

Název kliniky/oddělení: Chirurgická klinika, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Pardubická nemocnice
Přednosta/vedoucí: MUDr. Lukáš Sákra, Ph.D.
Adresa: Kyjevská 44, 530 03 Pardubice
Telefon: +420 466 012 888
e-mail: lukas.sakra@nempk.cz

Název kliniky/oddělení: Interní klinika, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Pardubická nemocnice
Přednosta/vedoucí: MUDr. Petr Vojtíšek, CSc.
Adresa: Kyjevská 44, 530 03 Pardubice
Telefon: +420 466 014 224
e-mail: petr.vojtisek@nempk.cz

Název kliniky/oddělení: Plicní oddělení, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Pardubická nemocnice
Přednosta/vedoucí: MUDr. Renata Králová
Adresa: Kyjevská 44, 530 03 Pardubice
Telefon: +420 466 014 503
e-mail: renata.kralova@nempk.cz

Název kliniky/oddělení: Urologické oddělení, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Pardubická nemocnice
Přednosta/vedoucí: MUDr. Abdulbaset Hafuda
Adresa: Kyjevská 44, 530 03 Pardubice
Telefon: +420 466 012 605
e-mail: abdulbaset.hafuda@nempk.cz

Název kliniky/oddělení: Porodnicko-gynekologické oddělení, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Pardubická nemocnice
Přednosta/vedoucí: doc. MUDr. Milan Košťál, CSc.
Adresa: Kyjevská 44, 530 03 Pardubice
Telefon: +420 466 015 531
e-mail: milan.kostal@nempk.cz

Název kliniky/oddělení: Neurologická klinika, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Pardubická nemocnice
Přednosta/vedoucí: MUDr. Petr Geier
Adresa: Kyjevská 44, 530 03 Pardubice
Telefon: +420 466 014 726
e-mail: petr.geier@nempk.cz

Název kliniky/oddělení: Neurochirurgické oddělení, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Pardubická nemocnice
Přednosta/vedoucí: MUDr. Tomáš Brož
Adresa: Kyjevská 44, 530 03 Pardubice
Telefon: +420 466 012 903
e-mail: tomas.broz@nempk.cz

Název kliniky/oddělení: Kožní oddělení, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Pardubická nemocnice
Přednosta/vedoucí: MUDr. David Stuchlík
Adresa: Kyjevská 44, 530 03 Pardubice
Telefon: +420 466 014 405
e-mail: david.stuchlik@nempk.cz

Název kliniky/oddělení: Geriatrické oddělení, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Pardubická nemocnice
Přednosta/vedoucí: MUDr. Ivo Bureš
Adresa: Kyjevská 44, 530 03 Pardubice
Telefon: +420 466 019 104
e-mail: ivo.bures@nempk.cz

Název kliniky/oddělení: Ortopedické oddělení, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Pardubická nemocnice
Přednosta/vedoucí: MUDr. Petr Hoza
Adresa: Kyjevská 44, 530 03 Pardubice
Telefon: +420 466 012 410
e-mail: petr.hoza@nempk.cz

Název kliniky/oddělení: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku – Ušní, nosní, krční oddělení (ORL), Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Pardubická nemocnice
Přednosta/vedoucí: MUDr. Jan Vodička, Ph.D.
Adresa: Kyjevská 44, 530 03 Pardubice
Telefon: +420 466 015 306
e-mail: jan.vodicka@nempk.cz

Název kliniky/oddělení: Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO), Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Pardubická nemocnice
Přednosta/vedoucí: MUDr. Jiří Pařízek
Adresa: Kyjevská 44, 530 03 Pardubice
Telefon: +420 466 012 520
e-mail: jiri.parizek@nempk.cz

Název kliniky/oddělení: Oddělení klinické hematologie, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Pardubická nemocnice
Přednosta/vedoucí: MUDr. Olga Erbenová
Adresa: Kyjevská 44, 530 03 Pardubice
Telefon: +420 466 014 811
e-mail: olga.erbenova@nempk.cz

Název kliniky/oddělení: Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie (stomatochirurgie), Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Pardubická nemocnice
Přednosta/vedoucí: MUDr. Aleš Vrbacký
Adresa: Kyjevská 44, 530 03 Pardubice
Telefon: +420 466 015 202
e-mail: ales.vrbacky@nempk.cz

Název kliniky/oddělení: Oční oddělení, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Pardubická nemocnice
Přednosta/vedoucí: doc. MUDr. Jan Novák, CSc., FEBO
Adresa: Kyjevská 44, 530 03 Pardubice
Telefon: +420 466 015 113
e-mail: jan.novak@nempk.cz

Název kliniky/oddělení: Centrum primární péče – Domácí ošetřovatelská péče, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Pardubická nemocnice
Přednosta/vedoucí: Mgr. Iva Svobodová
Adresa: Kyjevská 44, 530 03 Pardubice
Telefon: +420 466 019 413
e-mail: iva.svobodova@nempk.cz

Název kliniky/oddělení: Nutriční a dietologické oddělení, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Pardubická nemocnice
Přednosta/vedoucí: MUDr. Zuzana Kala Grofová
Adresa: Kyjevská 44, 530 03 Pardubice
Telefon: +420 466 011 603
e-mail: zuzana.grofova@nempk.cz

Název kliniky/oddělení: Patologicko-anatomické oddělení, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Pardubická nemocnice
Přednosta/vedoucí: MUDr. Mária Hácová
Adresa: Kyjevská 44, 530 03 Pardubice
Telefon: +420 466 013 401
e-mail: maria.hacova@nempk.cz

Název kliniky/oddělení: Radiodiagnostické oddělení, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Pardubická nemocnice
Přednosta/vedoucí: MUDr. Leoš Ungermann, Ph.D.
Adresa: Kyjevská 44, 530 03 Pardubice
Telefon: +420 466 013 306
e-mail: leos.ungermann@nempk.cz

Název kliniky/oddělení: Oddělení radiační onkologie, Multiscan, s.r.o.
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.
Adresa: Kyjevská 44, 530 03 Pardubice
Telefon: +420 466 019 511
e-mail: odrazka@multiscan.cz

Název kliniky/oddělení: Ambulance klinické onkologie Pardubice, Multiscan, s.r.o.
Přednosta/vedoucí: MUDr. Dana Dvořáková
Adresa: Kyjevská 44, 530 03 Pardubice
Telefon: +420 466 016 400
e-mail: dvorakova.dana@multiscan.cz

Název kliniky/oddělení: Ambulance klinické onkologie Chrudim, Multiscan, s.r.o.
Přednosta/vedoucí: MUDr. Dana Dvořáková
Adresa: Václavská 570, 537 27 Chrudim
Telefon: +420 469 653 336
e-mail: dvorakova.dana@multiscan.cz

Název kliniky/oddělení: Ambulance klinické onkologie Svitavy, Multiscan, s.r.o.
Přednosta/vedoucí: MUDr. Dana Dvořáková
Adresa: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
Telefon: +420 461 569 275
e-mail: dvorakova.dana@multiscan.cz

Název kliniky/oddělení: Ambulance klinické onkologie Ústí nad Orlicí, Multiscan, s.r.o.
Přednosta/vedoucí: MUDr. Dana Dvořáková
Adresa: Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí
Telefon: +420 465 710 411
e-mail: dvorakova.dana@multiscan.cz

Název kliniky/oddělení: Radiologické centrum Pardubice, Multiscan, s.r.o.
Přednosta/vedoucí: MUDr. Petra Jiříčková
Adresa: Kyjevská 44, 530 03 Pardubice
Telefon: +420 466 007 611
e-mail: jirickova@multiscan.cz


Autorizace údajů: 21. 5. 2020, Lenka Ježková

Základní charakteristika

Lůžka a ambulance:
Celkový počet dostupných lůžek pro onkologické pacienty:   46 
Celkový počet onkologických ambulancí:  11 


Přístrojové vybavení:
Spirální CT

Spirální CT: ANO/YES
počet přístrojů:  3 

  MRI

MRI: ANO/YES
počet přístrojů:  4 


PET

PET: NE/NO
Plánováno zakoupení: ANO/YES
rok zakoupení:  2020 
počet plánovaných přístrojů:  1 

  Mamograf

Mamograf klasický NE/NO
Plánováno zakoupení: NE/NO


Mamograf digitální

Mamograf digitální: ANO/YES
počet přístrojů:  1 

  Rektální endosonograf

Rektální endosonograf: ANO/YES
počet přístrojů:  1 

Další vybavení:

  • dva lineární urychlovače s vybavením pro radioterapii s modulovanou intenzitou a obrazem naváděnou radioterapii VARIAN TrueBeam
  • CT simulátor Siemens Somatom Definition AS
  • plánovací systém Eclipse
  • BRT - GAMMAMED PLUS
  • terapeutický rentgenový ozařovač WOLF – Medizintechnik T-200


Autorizace údajů: 21. 5. 2020, Lenka Ježková

Smluvní vztahy se ZP

Uzavřené smluvní vztahy s plátci zdravotní péče:
111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna ČRANO/YES
201 - Vojenská zdravotní pojišťovna ČRANO/YES
205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovnaANO/YES
207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictvíANO/YES
209 - Zaměstnanecká pojišťovna ŠkodaANO/YES
211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČRANO/YES
213 - Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovnaANO/YES


Autorizace údajů: 21. 5. 2020, Lenka Ježková

Nemocniční a managerské informační systémy (NIS a MIS)

NIS
Centrum používá pro vedení dokumentace diagnosticko léčebného procesu onkologických pacientů plně elektronický Nemocniční Informační Systém (NIS): ANO/YES
Identifikace NIS:   MEDEA, MEDORO 
Dodavatel NIS:  STAPRO s.r.o., MEDORO s.r.o. 


NOR
Centrem používaný NIS umožňuje parametrický sběr onkologických dat, a to minimálně v rozsahu hlášení novotvaru do NOR: ANO/YES
Parametrizace pouze v rozsahu hlášenky NOR:  NE/NO
Parametrizace obsahuje záznamy nad rámec hlášenky NOR: ANO/YES


Které z následujících údajů centrum parametricky zaznamenává v rámci svého NIS a které z těchto údajů jsou pro vedení centra pohodlně dostupné:
Údaj Údaj parametricky zaznamenáván
v NIS
Údaj pohodlně dostupný
pro vedení centra
Celkové počty diagnostikovaných a/nebo léčených pacientů ANO/YES ANO/YES
Počty diagnostikovaných a/nebo léčených pacientů podle jednotlivých diagnóz ANO/YES ANO/YES
Staging v době diagnózy (TNM, kl. stádium, aj.) ANO/YES ANO/YES
Výsledky histopatologických vyšetření (pTNM, grade aj.) ANO/YES ANO/YES
Výsledky laboratorních vyšetření ANO/YES ANO/YES
Výsledky zobrazovacích vyšetření ANO/YES ANO/YES
Záznamy o protinádorové farmakoterapii (režimy, přípravky, dávky aj.) ANO/YES ANO/YES
Záznamy o provedené radioterapii ANO/YES ANO/YES
Záznamy o nežádoucích příhodách a účincích léků ANO/YES ANO/YES


MIS
Centrum používá managerský informační systém (MIS): ANO/YES
Identifikace MIS:   IOS - M2 
Dodavatel MIS:  MEDORO s.r.o. 
Délka používání
(v měsících):
 130 


Telemedicína
Centrum disponuje bezfilmovými technologiemi a nástroji pro telemedicínu: ANO/YES
Identifikace NIS :   MEDEA, DICOMPASS 
Dodavatel NIS:  STAPRO, MEDORO 


Care
Centrum disponuje informačním systémem kontrolujícím přípravu protinádorové farmakoterapie: ANO/YES
Systém umožňuje centrální přípravu léků:  ANO/YES
Systém umožňuje elektronické objednávání farmakoterapie:  NE/NO


Autorizace údajů: 21. 5. 2020, Lenka Ježková

Dokumentace a hodnocení kvality péče

Docs
Dokumentace diagnosticko léčebného procesu onkologických pacientů je vedena:

 V existujícím Nemocničním Informačním Systému (NIS) s převahou parametrických záznamů nad textovými 


Stav dokumentace diagnosticko léčebného procesu onkologických pacientů:
Docs

Ucelená dokumentace o onkologicky nemocném, včetně nálezů zobrazovacích vyšetření ve filmové nebo digitální podobě a archivovaný histologický materiál je bez problémů dostupná: ANO/YES


Docs

Informované souhlasy onkologicky nemocných s léčbou jsou archivovány a dostupné: ANO/YES


Docs

Dokumentace o jednotlivých etapách onkologické léčby, tedy operační protokoly, záznamy o radioterapii a chemoterapii podle specifických oborových standardů je řádně vedena a bez problémů dostupná: ANO/YES


Centrum má zájem na vyhodnocování výsledků své onkologické diagnostiky a léčby formou sebeevaluace a lokálních programů kontroly kvality péče v případě dostupnosti vhodné metodiky: ANO/YES


Centrum má zájem o elektronickou verzi parametrické dokumentace onkologického pacienta: ANO/YES

Z důvodu:  přebudovává stávající systém sběru dat v NIS 


V centru jsou zavedené doporučené postupy (standardy) onkologické diagnostiky a léčby: ANO/YES

Centrum používá již vytvořené standardy:

doporučení ČOS, standardizované chemoterapeutické režimy 


Centrum má vlastní systém sledování diagnosticko-léčebných standardů: ANO/YES

Forma:

vizity, vnitřní audity


Autorizace údajů: 21. 5. 2020, Lenka Ježková

Klinická hodnocení a zavádění nových postupů

Centrum má k dispozici lokální etickou komisi: ANO/YES
Centrum je ochotné a má kapacitu podílet se na nových multi-centrických klinických hodnoceních a klinických registrech: ANO/YES


Počet klinických hodnocení (probíhajících v souladu se Správnou klinickou praxí), ve kterých je centrum aktuálně zapojeno:
Fáze I:

Celkový počet:  0 
Počet mezinárodních projektů:  0 
Fáze II:

Celkový počet:  0 
Počet mezinárodních projektů:  0 
Fáze III: 

Celkový počet:  15 
Počet mezinárodních projektů:  15 
Fáze IV: 

Celkový počet:  0 
Počet mezinárodních projektů:  0 


Centrum je zapojeno do českých nebo mezinárodních klinických registrů:

(mimo NOR, např. projekty z oblasti genetiky aj.) ANO/YES

Název projektu Identifikace organizátorů projektu Diagnóza registrovaných pacientů Centrum se na registru aktivně podílí od roku
registry biologické léčby IBA MU (Brno)


Centrum se aktivně podílí na preventivních programech:

Primární prevence:  - 

Sekundární prevence:

screening karcinomu prsu, screening karcinomu tlustého střeva, screening karcinomu hrdla děložního


Centrum organizuje vlastní projekty minimálně národního významu v těchto oblastech:
Diagnostika:  patologie:
radiodiagnostika:
nukleární medicína: 
NE/NO
NE/NO
NE/NO
Léčba: chemoterapie:
radioterapie:
biologická léčba:
NE/NO
ANO/YES
NE/NO

Genomika a proteomika: NE/NO
Farmakogenetika: NE/NO


Autorizace údajů: 21. 5. 2020, Lenka Ježková