NATIONAL CANCER CONTROL PROGRAMME
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 

Komplexní onkologické centrum

Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Plzeň

Identifikační údaje

Oficiální název KOC: Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Plzeň
Vedoucí centra: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
Název ZZ: Fakultní nemocnice Plzeň
Vedoucí ZZ: MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
Město: Plzeň

 

Zapojená zdravotnická zařízení, kliniky a oddělení včetně kontaktních údajů:
Název kliniky/oddělení: Onkologická a radioterapeutická klinika, Fakultní nemocnice Plzeň - Lochotín
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
Adresa: alej Svobody 923/80, 323 00 Plzeň-Lochotín
Telefon: +420 377 105 500
e-mail: finek@fnplzen.cz

Název kliniky/oddělení: I. interní klinika, Fakultní nemocnice Plzeň - Lochotín
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Adresa: alej Svobody 923/80, 323 00 Plzeň, Severní Předměstí
Telefon: +420 377 103 322
e-mail: matejovic@fnplzen.cz

Název kliniky/oddělení: Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Plzeň - Lochotín
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
Adresa: alej Svobody 923/80, 323 00 Plzeň-Lochotín
Telefon: +420 377 104 270
e-mail: treska@fnplzen.cz

Název kliniky/oddělení: Gynekologicko-porodnická klinika, Fakultní nemocnice Plzeň - Lochotín
Přednosta/vedoucí: doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.
Adresa: alej Svobody 923/80, 323 00 Plzeň-Lochotín
Telefon: +420 377 105 232
e-mail: novotnyz@fnplzen.cz

Název kliniky/oddělení: Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, Fakultní nemocnice Plzeň - Lochotín
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Karel Koudela, CSc.
Adresa: alej Svobody 923/80, 323 00 Plzeň-Lochotín
Telefon: +420 377 103 942
e-mail: koudela@fnplzen.cz

Název kliniky/oddělení: Neurologická klinika, Fakultní nemocnice Plzeň - Lochotín
Přednosta/vedoucí: MUDr. Jiří Polívka, CSc.
Adresa: alej Svobody 923/80, 323 00 Plzeň-Lochotín
Telefon: +420 377 103 401
e-mail: polivka@fnplzen.cz

Název kliniky/oddělení: Oční klinika, Fakultní nemocnice Plzeň - Lochotín
Přednosta/vedoucí: doc. MUDr. Renata Říčařová, CSc., FEBO
Adresa: alej Svobody 923/80, 323 00 Plzeň-Lochotín
Telefon: +420 377 104 402
e-mail: ricarova@fnplzen.cz

Název kliniky/oddělení: Stomatologická klinika, Fakultní nemocnice Plzeň - Lochotín
Přednosta/vedoucí: doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.
Adresa: alej Svobody 923/80, 323 00 Plzeň-Lochotín
Telefon: +420 377 104 705
e-mail: zicha@fnplzen.cz

Název kliniky/oddělení: Hematologicko-onkologické oddělení, Fakultní nemocnice Plzeň - Lochotín
Přednosta/vedoucí: MUDr. Pavel Jindra, Ph.D.
Adresa: alej Svobody 923/80, 323 00 Plzeň-Lochotín
Telefon: +420 377 103 722
e-mail: jindra@fnplzen.cz

Název kliniky/oddělení: Neurochirurgické oddělení, Fakultní nemocnice Plzeň - Lochotín
Přednosta/vedoucí: doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D.
Adresa: alej Svobody 923/80, 323 00 Plzeň-Lochotín
Telefon: +420 377 104 371
e-mail: priban@fnplzen.cz

Název kliniky/oddělení: Oddělení klinické dietologie, Fakultní nemocnice Plzeň - Lochotín
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.
Adresa: alej Svobody 923/80, 323 00 Plzeň-Lochotín
Telefon: +420 377 103 516
e-mail: rusavy@fnplzen.cz

Název kliniky/oddělení: Oddělení léčebné rehabilitace, Fakultní nemocnice Plzeň - Lochotín
Přednosta/vedoucí: MUDr. Hana Hladová, Ph.D.
Adresa: alej Svobody 923/80, 323 00 Plzeň-Lochotín
Telefon: +420 377 104 201
e-mail: hladova@fnplzen.cz

Název kliniky/oddělení: Oddělení plastické chirurgie, Fakultní nemocnice Plzeň - Lochotín
Přednosta/vedoucí: MUDr. Vlastimil Bursa, Ph.D.
Adresa: alej Svobody 923/80, 323 00 Plzeň-Lochotín
Telefon: +420 377 103 637
e-mail: bursa@fnplzen.cz

Název kliniky/oddělení: Ústav klinické biochemie a hematologie, Fakultní nemocnice Plzeň - Lochotín
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
Adresa: alej Svobody 923/80, 323 00 Plzeň-Lochotín
Telefon: +420 377 104 234
e-mail: racek@fnplzen.cz

Název kliniky/oddělení: II. interní klinika, Fakultní nemocnice Plzeň - Bory
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
Adresa: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň-Bory
Telefon: +420 377 402 416
e-mail: filipovsky@fnplzen.cz

Název kliniky/oddělení: Dermatovenerologická klinika, Fakultní nemocnice Plzeň - Bory
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc.
Adresa: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň-Bory
Telefon: +420 377 402 148
e-mail: pizinger@fnplzen.cz

Název kliniky/oddělení: Klinika pneumologie a ftizeologie, Fakultní nemocnice Plzeň - Bory
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
Adresa: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň-Bory
Telefon: +420 377 402 406
e-mail: pesek@fnplzen.cz

Název kliniky/oddělení: Otorinolaryngologická klinika, Fakultní nemocnice Plzeň - Bory
Přednosta/vedoucí: doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc.
Adresa: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň-Bory
Telefon: +420 377 402 248
e-mail: slipka@fnplzen.cz

Název kliniky/oddělení: Urologická klinika, Fakultní nemocnice Plzeň - Bory
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D.
Adresa: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň-Bory
Telefon: +420 377 402 745
e-mail: horam@fnplzen.cz

Název kliniky/oddělení: Radiodiagnostické oddělení, Fakultní nemocnice Plzeň - Bory
Přednosta/vedoucí: MUDr. Miloslava Hlaváčková
Adresa: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň-Bory
Telefon: +420 377 402 200
e-mail: hlavackova@fnplzen.cz

Název kliniky/oddělení: Mamografie, Fakultní nemocnice Plzeň – Lochotín
Přednosta/vedoucí: MUDr. Miloslava Hlaváčková
Adresa: Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň-Lochotín
Telefon: +420 377 105 710
e-mail: hlavackova@fnplzen.cz

Název kliniky/oddělení: Oddělení nukleární medicíny, Fakultní nemocnice Plzeň - Bory
Přednosta/vedoucí: MUDr. Dagmar Slípková
Adresa: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň-Bory
Telefon: +420 377 402 595
e-mail: slipkova@fnplzen.cz

Název kliniky/oddělení: Chirurgické oddělení, Fakultní nemocnice Plzeň - Bory
Přednosta/vedoucí: MUDr. Václav Karnos
Adresa: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň-Bory
Telefon: +420 377 401 273
e-mail: karnosv@fnplzen.cz

Název kliniky/oddělení: Interní oddělení – Endoskopie, Fakultní nemocnice Plzeň – Bory
Přednosta/vedoucí: MUDr. Luděk Bouchner
Adresa: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň, Jižní Předměstí
Telefon: +420 377 401 558
e-mail: bouchnerl@fnplzen.cz

Název kliniky/oddělení: Šiklův ústav patologie, Fakultní nemocnice Plzeň - Bory
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Michal Michal
Adresa: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň-Bory
Telefon: +420 377 402 251
e-mail: michal@fnplzen.cz

Název kliniky/oddělení: Ústav lékařské genetiky, Fakultní nemocnice Plzeň - Bory
Přednosta/vedoucí: MUDr. Ivan Šubrt, Ph.D.
Adresa: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň-Bory
Telefon: +420 377 402 870
e-mail: subrti@fnplzen.cz


Autorizace údajů: 20. 9. 2014, doc. MUDr. Luboš Holubec (jr.), Ph.D.

Základní charakteristika

Lůžka a ambulance:
Celkový počet dostupných lůžek pro onkologické pacienty:   75 
Celkový počet onkologických ambulancí:  8 


Přístrojové vybavení:
Spirální CT

Spirální CT: ANO/YES
počet přístrojů:  4 

  MRI

MRI: ANO/YES
počet přístrojů:  2 


PET

PET: ANO/YES
počet přístrojů:  1 

  Mamograf

Mamograf klasický ANO/YES
počet přístrojů:  1 


Mamograf digitální

Mamograf digitální: ANO/YES
počet přístrojů:  2 

  Rektální endosonograf

Rektální endosonograf: ANO/YES
počet přístrojů:  3 

Další vybavení:

Radioterapeutické přístrojové vybavení Počet
lineární urychlovač 4
přístroj pro brachyterapii 1
automatický afterloadingový systém 1
plánovací systém 3
C rameno 1+(1)
aplikační sál 1
simulátory 1+1
plánovací systém (3D) 1
zařízení pro absolutní, relativní a in vivo dozimetrii 16
modelová laboratoř 1
sonograf 3
skiaskop 3

 

  • RTG přístroj: 5
  • kolonoskop: 4
  • fibroskop: 4
  • bronchoskop: 2


Autorizace údajů: 20. 9. 2014, doc. MUDr. Luboš Holubec (jr.), Ph.D.

Smluvní vztahy se ZP

Uzavřené smluvní vztahy s plátci zdravotní péče:
111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna ČRANO/YES
201 - Vojenská zdravotní pojišťovna ČRANO/YES
205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovnaANO/YES
207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictvíANO/YES
209 - Zaměstnanecká pojišťovna ŠkodaANO/YES
211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČRANO/YES
213 - Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovnaANO/YES


Autorizace údajů: 20. 9. 2014, doc. MUDr. Luboš Holubec (jr.), Ph.D.

Nemocniční a managerské informační systémy (NIS a MIS)

NIS
Centrum používá pro vedení dokumentace diagnosticko léčebného procesu onkologických pacientů plně elektronický Nemocniční Informační Systém (NIS): ANO/YES
Identifikace NIS:   WINMEDICALC verze 2014 
Dodavatel NIS:  vlastní 


NOR
Centrem používaný NIS umožňuje parametrický sběr onkologických dat, a to minimálně v rozsahu hlášení novotvaru do NOR: ANO/YES
Parametrizace pouze v rozsahu hlášenky NOR:  NE/NO
Parametrizace obsahuje záznamy nad rámec hlášenky NOR: ANO/YES


Které z následujících údajů centrum parametricky zaznamenává v rámci svého NIS a které z těchto údajů jsou pro vedení centra pohodlně dostupné:
Údaj Údaj parametricky zaznamenáván
v NIS
Údaj pohodlně dostupný
pro vedení centra
Celkové počty diagnostikovaných a/nebo léčených pacientů ANO/YES ANO/YES
Počty diagnostikovaných a/nebo léčených pacientů podle jednotlivých diagnóz ANO/YES ANO/YES
Staging v době diagnózy (TNM, kl. stádium, aj.) ANO/YES ANO/YES
Výsledky histopatologických vyšetření (pTNM, grade aj.) ANO/YES ANO/YES
Výsledky laboratorních vyšetření ANO/YES ANO/YES
Výsledky zobrazovacích vyšetření ANO/YES ANO/YES
Záznamy o protinádorové farmakoterapii (režimy, přípravky, dávky aj.) ANO/YES ANO/YES
Záznamy o provedené radioterapii ANO/YES ANO/YES
Záznamy o nežádoucích příhodách a účincích léků NE/NO ANO/YES


MIS
Centrum používá managerský informační systém (MIS): ANO/YES
Identifikace MIS:   winmedicalc verze 2014 
Dodavatel MIS:  vlastní 
Délka používání
(v měsících):
 24 


Telemedicína
Centrum disponuje bezfilmovými technologiemi a nástroji pro telemedicínu: ANO/YES
Identifikace NIS :   winmedicalc 
Dodavatel NIS:  vlastní 


Care
Centrum disponuje informačním systémem kontrolujícím přípravu protinádorové farmakoterapie: ANO/YES
Systém umožňuje centrální přípravu léků:  ANO/YES
Systém umožňuje elektronické objednávání farmakoterapie:  ANO/YES


Autorizace údajů: 20. 9. 2014, doc. MUDr. Luboš Holubec (jr.), Ph.D.

Dokumentace a hodnocení kvality péče

Docs
Dokumentace diagnosticko léčebného procesu onkologických pacientů je vedena:

 V existujícím NIS s převahou textových záznamů nad parametrickými 


Stav dokumentace diagnosticko léčebného procesu onkologických pacientů:
Docs

Ucelená dokumentace o onkologicky nemocném, včetně nálezů zobrazovacích vyšetření ve filmové nebo digitální podobě a archivovaný histologický materiál je bez problémů dostupná: ANO/YES


Docs

Informované souhlasy onkologicky nemocných s léčbou jsou archivovány a dostupné: ANO/YES


Docs

Dokumentace o jednotlivých etapách onkologické léčby, tedy operační protokoly, záznamy o radioterapii a chemoterapii podle specifických oborových standardů je řádně vedena a bez problémů dostupná: ANO/YES


Centrum má zájem na vyhodnocování výsledků své onkologické diagnostiky a léčby formou sebeevaluace a lokálních programů kontroly kvality péče v případě dostupnosti vhodné metodiky: ANO/YES


Centrum má zájem o elektronickou verzi parametrické dokumentace onkologického pacienta: ANO/YES

Z důvodu:  - 


V centru jsou zavedené doporučené postupy (standardy) onkologické diagnostiky a léčby: ANO/YES

Centrum používá již vytvořené standardy:

vlastní 

Centrum používá vlastní standardy:

DCE NCCL 


Centrum má vlastní systém sledování diagnosticko-léčebných standardů: ANO/YES

Forma:

vlastní


Autorizace údajů: 20. 9. 2014, doc. MUDr. Luboš Holubec (jr.), Ph.D.

Klinická hodnocení a zavádění nových postupů

Centrum má k dispozici lokální etickou komisi: ANO/YES
Centrum je ochotné a má kapacitu podílet se na nových multi-centrických klinických hodnoceních a klinických registrech: ANO/YES


Počet klinických hodnocení (probíhajících v souladu se Správnou klinickou praxí), ve kterých je centrum aktuálně zapojeno:
Fáze I:

Celkový počet:  0 
Počet mezinárodních projektů:  - 
Fáze II:

Celkový počet:  2 
Počet mezinárodních projektů:  - 
Fáze III: 

Celkový počet:  3 
Počet mezinárodních projektů:  - 
Fáze IV: 

Celkový počet:  1 
Počet mezinárodních projektů:  - 


Centrum je zapojeno do českých nebo mezinárodních klinických registrů:

(mimo NOR, např. projekty z oblasti genetiky aj.) NE/NO

Název projektu Identifikace organizátorů projektu Diagnóza registrovaných pacientů Centrum se na registru aktivně podílí od roku
Corect IBA MU C18-C21 2006
Renis IBA MU C64 2006
NET registr IBA MU C80 2009
Breast IBA MU C50 2006


Centrum se aktivně podílí na preventivních programech:

Primární prevence:

ano

Sekundární prevence:

ano


Centrum organizuje vlastní projekty minimálně národního významu v těchto oblastech:
Diagnostika:  patologie:
radiodiagnostika:
nukleární medicína: 
ANO/YES
ANO/YES
ANO/YES
Léčba: chemoterapie:
radioterapie:
biologická léčba:
ANO/YES
ANO/YES
ANO/YES

Genomika a proteomika: NE/NO
Farmakogenetika: NE/NO


Autorizace údajů: 20. 9. 2014, doc. MUDr. Luboš Holubec (jr.), Ph.D.