NATIONAL CANCER CONTROL PROGRAMME
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 

Komplexní onkologické centrum

Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Identifikační údaje

Oficiální název KOC: Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Vedoucí centra: doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.
Název ZZ: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Vedoucí ZZ: MUDr. PharmDr. Jan Dvořák
Město: Praha

 

Zapojená zdravotnická zařízení, kliniky a oddělení včetně kontaktních údajů:
Název kliniky/oddělení: Radioterapeutická a onkologická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Přednosta/vedoucí: doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.
Adresa: Šrobárova 50, 100 34 Praha
Telefon: +420 267 162 333
e-mail: martina.kubecova@fnkv.cz

Název kliniky/oddělení: Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.
Adresa: Šrobárova 50, 100 34 Praha
Telefon: +420 267 162 410
e-mail: robert.gurlich@fnkv.cz

Název kliniky/oddělení: Gynekologicko-porodnická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Přednosta/vedoucí: doc. MUDr. Eduard Kučera, CSc.
Adresa: Šrobárova 50, 100 34 Praha
Telefon: +420 267 162 368
e-mail: eduard.kucera@fnkv.cz

Název kliniky/oddělení: Urologická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Přednosta/vedoucí: doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D., MHA
Adresa: Šrobárova 50, 100 34 Praha
Telefon: +420 267 163 550
e-mail: robert.grill@fnkv.cz

Název kliniky/oddělení: Otorinolaryngologická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Přednosta/vedoucí: doc. MUDr. Aleš Hahn, CSc.
Adresa: Šrobárova 50, 100 34 Praha
Telefon: +420 267 162 588
e-mail: ales.hahn@fnkv.cz

Název kliniky/oddělení: Neurochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc.
Adresa: Šrobárova 50, 100 34 Praha
Telefon: +420 267 168 548
e-mail: pavel.haninec@fnkv.cz

Název kliniky/oddělení: Neurologická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Přednosta/vedoucí: doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.
Adresa: Šrobárova 50, 100 34 Praha
Telefon: +420 267 162 814
e-mail: ivana.stetkarova@fnkv.cz

Název kliniky/oddělení: Klinika plastické chirurgie, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Přednosta/vedoucí: doc. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.
Adresa: Šrobárova 50, 100 34 Praha
Telefon: +420 267 163 030
e-mail: andrej.sukop@fnkv.cz

Název kliniky/oddělení: Dermatovenerologická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA
Adresa: Šrobárova 50, 100 34 Praha
Telefon: +420 267 162 340
e-mail: petr.arenberger@fnkv.cz

Název kliniky/oddělení: I. interní klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Jiří Horák, CSc.
Adresa: Šrobárova 50, 100 34 Praha
Telefon: +420 267 162 315
e-mail: jiri.horak@fnkv.cz

Název kliniky/oddělení: II. interní klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
Adresa: Šrobárova 50, 100 34 Praha
Telefon: +420 267 162 710
e-mail: michal.andel@fnkv.cz

Název kliniky/oddělení: Interní hematologická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D.
Adresa: Šrobárova 50, 100 34 Praha 10
Telefon: +420 267 162 292
e-mail: tomas.kozak@fnkv.cz

Název kliniky/oddělení: Ústav patologie, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Václav Mandys, CSc.
Adresa: Šrobárova 50, 100 34 Praha
Telefon: +420 267 162 500
e-mail: vaclav.mandys@fnkv.cz

Název kliniky/oddělení: Radiodiagnostická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Přednosta/vedoucí: doc. MUDr. Václav Janík, CSc.
Adresa: Šrobárova 50, 100 34 Praha
Telefon: +420 267 162 400
e-mail: vaclav.janik@fnkv.cz

Název kliniky/oddělení: Klinika nukleární medicíny, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Přednosta/vedoucí: MUDr. Otto Lang, Ph.D.
Adresa: Šrobárova 50, 100 34 Praha
Telefon: +420 267 163 186
e-mail: otto.lang@fnkv.cz

Název kliniky/oddělení: Ústav laboratorní diagnostiky, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Přednosta/vedoucí: MUDr. Jan Špička, MBA
Adresa: Šrobárova 50, 100 34 Praha
Telefon: +420 267 163 641
e-mail: jan.spicka@fnkv.cz

Název kliniky/oddělení: Klinika rehabilitačního lékařství, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Přednosta/vedoucí: doc. MUDr. Dobroslava Jandová
Adresa: Šrobárova 50, 100 34 Praha
Telefon: +420 267 162 300
e-mail: dobroslava.jandova@fnkv.cz

Název kliniky/oddělení: Ortopedicko-traumatologická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.
Adresa: Šrobárova 50, 100 34 Praha
Telefon: +420 267 162 716
e-mail: martin.krbec@fnkv.cz

Název kliniky/oddělení: Transfuzní oddělení, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Přednosta/vedoucí: MUDr. Jitka Kracíková
Adresa: Šrobárova 50, 100 34 Praha
Telefon: +420 267 163 050
e-mail: jitka.kracikova@fnkv.cz

Název kliniky/oddělení: Oftalmologická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc.
Adresa: Šrobárova 50, 100 34 Praha
Telefon: +420 267 162 390
e-mail: pavel.kuchynka@fnkv.cz

Název kliniky/oddělení: Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN), Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Přednosta/vedoucí: MUDr. Jan Zeman
Adresa: Šrobárova 50, 100 34 Praha 10
Telefon: +420 267 162 857
e-mail: jan.zeman@fnkv.cz

Název kliniky/oddělení: Ústavní lékárna, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Přednosta/vedoucí: Mgr. Petr Mlynář, MBA
Adresa: Šrobárova 50, 100 34 Praha
Telefon: +420 267 162 696
e-mail: petr.mlynar@fnkv.cz


Autorizace údajů: 11. 9. 2015, Bc. Hana Klusoňová

Základní charakteristika

Lůžka a ambulance:
Celkový počet dostupných lůžek pro onkologické pacienty:   30 
Celkový počet onkologických ambulancí:  10 


Přístrojové vybavení:
Spirální CT

Spirální CT: ANO/YES
počet přístrojů:  2 

  MRI

MRI: ANO/YES
počet přístrojů:  1 


PET

PET: NE/NO
Plánováno zakoupení: ANO/YES
rok zakoupení:  2016/2017 
počet plánovaných přístrojů:  - 

  Mamograf

Mamograf klasický ANO/YES
počet přístrojů:  2 


Mamograf digitální

Mamograf digitální: ANO/YES
počet přístrojů:  - 

  Rektální endosonograf

Rektální endosonograf: ANO/YES
počet přístrojů:  2 

Další vybavení:

 • lineární urychlovač vybavený verifikačním systémem, umožňující ozařování fotonovým zářením i ozařování urychlenými elektrony, s možností portálového zobrazení a s technologií pro IGRT.
 • plánovací systém pro plánování 3D CRT, IMRT, brachyterapie
 • tomoterapie (TomoHelical, TomoDirect)
 • plánovací systém pro plánování tomoterapie
 • radioterapeutický simulátor
 • brachyterapeutický automatický afterloadingový HDR systém
 • C-rameno s digitálním detektorem
 • dozimetrické vybavení pro absolutní dozimetrii obsahující etalon a pracovní měřidla pro všechny typy používaných svazků, vybavení pro relativní fantomovou dozimetrii (pro lineární urychlovač a pro tomoterapii)
 • měřidla pro radiační ochranu v rozsahu dle potřeb pracoviště.
 • in-vivo-dozimetrie - systém pro dozimetrické ověřování aplikované dávky
 • a další….

 


Autorizace údajů: 11. 9. 2015, Bc. Hana Klusoňová

Smluvní vztahy se ZP

Uzavřené smluvní vztahy s plátci zdravotní péče:
111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna ČRANO/YES
201 - Vojenská zdravotní pojišťovna ČRANO/YES
205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovnaANO/YES
207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictvíANO/YES
209 - Zaměstnanecká pojišťovna ŠkodaANO/YES
211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČRANO/YES
213 - Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovnaANO/YES


Autorizace údajů: 11. 9. 2015, Bc. Hana Klusoňová

Nemocniční a managerské informační systémy (NIS a MIS)

NIS
Centrum používá pro vedení dokumentace diagnosticko léčebného procesu onkologických pacientů plně elektronický Nemocniční Informační Systém (NIS): ANO/YES
Identifikace NIS:   UNIS - Chorobopis 
Dodavatel NIS:  Steiner, s.r.o. 


NOR
Centrem používaný NIS umožňuje parametrický sběr onkologických dat, a to minimálně v rozsahu hlášení novotvaru do NOR: ANO/YES
Parametrizace pouze v rozsahu hlášenky NOR:  NE/NO
Parametrizace obsahuje záznamy nad rámec hlášenky NOR: ANO/YES


Které z následujících údajů centrum parametricky zaznamenává v rámci svého NIS a které z těchto údajů jsou pro vedení centra pohodlně dostupné:
Údaj Údaj parametricky zaznamenáván
v NIS
Údaj pohodlně dostupný
pro vedení centra
Celkové počty diagnostikovaných a/nebo léčených pacientů ANO/YES ANO/YES
Počty diagnostikovaných a/nebo léčených pacientů podle jednotlivých diagnóz ANO/YES ANO/YES
Staging v době diagnózy (TNM, kl. stádium, aj.) ANO/YES ANO/YES
Výsledky histopatologických vyšetření (pTNM, grade aj.) ANO/YES ANO/YES
Výsledky laboratorních vyšetření ANO/YES ANO/YES
Výsledky zobrazovacích vyšetření ANO/YES ANO/YES
Záznamy o protinádorové farmakoterapii (režimy, přípravky, dávky aj.) ANO/YES ANO/YES
Záznamy o provedené radioterapii ANO/YES ANO/YES
Záznamy o nežádoucích příhodách a účincích léků ANO/YES ANO/YES


MIS
Centrum používá managerský informační systém (MIS): ANO/YES
Identifikace MIS:   Hospodář 
Dodavatel MIS:  Danig 
Délka používání
(v měsících):
 180 


Telemedicína
Centrum disponuje bezfilmovými technologiemi a nástroji pro telemedicínu: ANO/YES
Identifikace NIS :   MARIE PACS 
Dodavatel NIS:  OR-CZ 


Care
Centrum disponuje informačním systémem kontrolujícím přípravu protinádorové farmakoterapie: ANO/YES
Systém umožňuje centrální přípravu léků:  ANO/YES
Systém umožňuje elektronické objednávání farmakoterapie:  ANO/YES


Autorizace údajů: 11. 9. 2015, Bc. Hana Klusoňová

Dokumentace a hodnocení kvality péče

Docs
Dokumentace diagnosticko léčebného procesu onkologických pacientů je vedena:

 V existujícím NIS s převahou textových záznamů nad parametrickými 


Stav dokumentace diagnosticko léčebného procesu onkologických pacientů:
Docs

Ucelená dokumentace o onkologicky nemocném, včetně nálezů zobrazovacích vyšetření ve filmové nebo digitální podobě a archivovaný histologický materiál je bez problémů dostupná: ANO/YES


Docs

Informované souhlasy onkologicky nemocných s léčbou jsou archivovány a dostupné: ANO/YES


Docs

Dokumentace o jednotlivých etapách onkologické léčby, tedy operační protokoly, záznamy o radioterapii a chemoterapii podle specifických oborových standardů je řádně vedena a bez problémů dostupná: ANO/YES


Centrum má zájem na vyhodnocování výsledků své onkologické diagnostiky a léčby formou sebeevaluace a lokálních programů kontroly kvality péče v případě dostupnosti vhodné metodiky: ANO/YES


Centrum má zájem o elektronickou verzi parametrické dokumentace onkologického pacienta: ANO/YES

Z důvodu:  přebudovává stávající systém sběru dat v NIS 


V centru jsou zavedené doporučené postupy (standardy) onkologické diagnostiky a léčby: ANO/YES

Centrum používá již vytvořené standardy:

NRS 

Centrum používá vlastní standardy:

pro jednotlivé typy solidních nádorů (ve shodě s doporučeními odborných společností + NCCN) 


Centrum má vlastní systém sledování diagnosticko-léčebných standardů: ANO/YES

Forma:

pravidelné multidisciplinární týmy


Autorizace údajů: 11. 9. 2015, Bc. Hana Klusoňová

Klinická hodnocení a zavádění nových postupů

Centrum má k dispozici lokální etickou komisi: ANO/YES
Centrum je ochotné a má kapacitu podílet se na nových multi-centrických klinických hodnoceních a klinických registrech: ANO/YES


Počet klinických hodnocení (probíhajících v souladu se Správnou klinickou praxí), ve kterých je centrum aktuálně zapojeno:
Fáze I:

Celkový počet:  - 
Počet mezinárodních projektů:  - 
Fáze II:

Celkový počet:  2 
Počet mezinárodních projektů:  2 
Fáze III: 

Celkový počet:  5 
Počet mezinárodních projektů:  5 
Fáze IV: 

Celkový počet:  - 
Počet mezinárodních projektů:  - 


Centrum je zapojeno do českých nebo mezinárodních klinických registrů:

(mimo NOR, např. projekty z oblasti genetiky aj.) NE/NO

Název projektu Identifikace organizátorů projektu Diagnóza registrovaných pacientů Centrum se na registru aktivně podílí od roku
VILP viz www.linkos.cz
ČOS viz www.linkos.cz
EVA 35 viz www.linkos.cz


Centrum se aktivně podílí na preventivních programech:

Primární prevence:

sestry pomáhají přestat kouřit Mezinárodní společnost sester v onkologické péči (ISNCC)

Sekundární prevence:

screening karcinomu prsu, screening karcinomu hrdla děložního, screening kolorektálního karcinomu, genetické vyšetření rizikových skupin, prevence maligních melanomů (Melanomový stan)


Centrum organizuje vlastní projekty minimálně národního významu v těchto oblastech:
Diagnostika:  patologie:
radiodiagnostika:
nukleární medicína: 
NE/NO
ANO/YES
ANO/YES
Léčba: chemoterapie:
radioterapie:
biologická léčba:
NE/NO
ANO/YES
NE/NO

Genomika a proteomika: ANO/YES
Farmakogenetika: ANO/YES


Autorizace údajů: 11. 9. 2015, Bc. Hana Klusoňová