NATIONAL CANCER CONTROL PROGRAMME
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 

Komplexní onkologické centrum

Komplexní onkologické centrum Krajská zdravotní, a.s. (Ústí nad Labem)

Identifikační údaje

Oficiální název KOC: Komplexní onkologické centrum Krajská zdravotní, a.s. (Ústí nad Labem)
Vedoucí centra: prim. MUDr. Martina Chodacká
Název ZZ: Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Vedoucí ZZ: Ing. Petr Fiala
Město: Ústí nad Labem

 

Zapojená zdravotnická zařízení, kliniky a oddělení včetně kontaktních údajů:
Název kliniky/oddělení: Onkologické oddělení, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.
Přednosta/vedoucí: prim. MUDr. Martina Chodacká
Adresa: V Podhájí 21, 401 13 Ústí nad Labem
Telefon: +420 477 113 260
e-mail: martina.chodacka@kzcr.eu

Název kliniky/oddělení: Onkologické oddělení, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
Přednosta/vedoucí: prim. MUDr. Martina Chodacká
Adresa: Kochova 1185, 430 12 Chomutov
Telefon: +420 474 447 882
e-mail: martina.chodacka@kzcr.eu

Název kliniky/oddělení: Mamografie, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
Přednosta/vedoucí: MUDr. Eva Mašínová
Adresa: Kochova 1185, 430 12 Chomutov
Telefon: +420 474 447 687
e-mail: veronika.ruzickova@kzcr.eu

Název kliniky/oddělení: Gastroenterologické oddělení, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Přednosta/vedoucí: MUDr. Jiří Stehlík
Adresa: Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem - Severní Terasa
Telefon: +420 477 117 852
e-mail: jiri.stehlik@kzcr.eu

Název kliniky/oddělení: Onkologické oddělení, Krajská zdravotní, a.s. - Detašované pracoviště Nemocnice Teplice, o.z.
Přednosta/vedoucí: prim. MUDr. Martina Chodacká
Adresa: Duchcovská 53, 415 29 Teplice
Telefon: +420 417 519 640
e-mail: martina.chodacka@kzcr.eu


Autorizace údajů: 21. 5. 2014, prim. MUDr. Martina Chodacká

Základní charakteristika

Lůžka a ambulance:
Celkový počet dostupných lůžek pro onkologické pacienty:   60 
Celkový počet onkologických ambulancí:  6 


Přístrojové vybavení:
Spirální CT

Spirální CT: ANO/YES
počet přístrojů:  3 

  MRI

MRI: ANO/YES
počet přístrojů:  2 


PET

PET: NE/NO
Plánováno zakoupení: ANO/YES
rok zakoupení:  2016 
počet plánovaných přístrojů:  1 

  Mamograf

Mamograf klasický ANO/YES
počet přístrojů:  1 


Mamograf digitální

Mamograf digitální: ANO/YES
počet přístrojů:  2 

  Rektální endosonograf

Rektální endosonograf: ANO/YES
počet přístrojů:  1 

Další vybavení:

elastografie - sono s kontrastem


Autorizace údajů: 21. 5. 2014, prim. MUDr. Martina Chodacká

Smluvní vztahy se ZP

Uzavřené smluvní vztahy s plátci zdravotní péče:
111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna ČRANO/YES
201 - Vojenská zdravotní pojišťovna ČRANO/YES
205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovnaANO/YES
207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictvíANO/YES
209 - Zaměstnanecká pojišťovna ŠkodaANO/YES
211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČRANO/YES
213 - Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovnaANO/YES


Autorizace údajů: 21. 5. 2014, prim. MUDr. Martina Chodacká

Nemocniční a managerské informační systémy (NIS a MIS)

NIS
Centrum používá pro vedení dokumentace diagnosticko léčebného procesu onkologických pacientů plně elektronický Nemocniční Informační Systém (NIS): ANO/YES
Identifikace NIS:   Care Center 
Dodavatel NIS:  CGM 


NOR
Centrem používaný NIS umožňuje parametrický sběr onkologických dat, a to minimálně v rozsahu hlášení novotvaru do NOR: ANO/YES
Parametrizace pouze v rozsahu hlášenky NOR:  ANO/YES
Parametrizace obsahuje záznamy nad rámec hlášenky NOR: NE/NO


Které z následujících údajů centrum parametricky zaznamenává v rámci svého NIS a které z těchto údajů jsou pro vedení centra pohodlně dostupné:
Údaj Údaj parametricky zaznamenáván
v NIS
Údaj pohodlně dostupný
pro vedení centra
Celkové počty diagnostikovaných a/nebo léčených pacientů ANO/YES ANO/YES
Počty diagnostikovaných a/nebo léčených pacientů podle jednotlivých diagnóz ANO/YES ANO/YES
Staging v době diagnózy (TNM, kl. stádium, aj.) ANO/YES ANO/YES
Výsledky histopatologických vyšetření (pTNM, grade aj.) ANO/YES ANO/YES
Výsledky laboratorních vyšetření ANO/YES ANO/YES
Výsledky zobrazovacích vyšetření ANO/YES ANO/YES
Záznamy o protinádorové farmakoterapii (režimy, přípravky, dávky aj.) ANO/YES ANO/YES
Záznamy o provedené radioterapii ANO/YES ANO/YES
Záznamy o nežádoucích příhodách a účincích léků ANO/YES ANO/YES


MIS
Centrum používá managerský informační systém (MIS): NE/NO


Telemedicína
Centrum disponuje bezfilmovými technologiemi a nástroji pro telemedicínu: ANO/YES
Identifikace NIS :   xViewer 
Dodavatel NIS:  Vidis, s.r.o. 


Care
Centrum disponuje informačním systémem kontrolujícím přípravu protinádorové farmakoterapie: ANO/YES
Systém umožňuje centrální přípravu léků:  ANO/YES
Systém umožňuje elektronické objednávání farmakoterapie:  ANO/YES


Autorizace údajů: 21. 5. 2014, prim. MUDr. Martina Chodacká

Dokumentace a hodnocení kvality péče

Docs
Dokumentace diagnosticko léčebného procesu onkologických pacientů je vedena:

 V existujícím NIS s převahou textových záznamů nad parametrickými 


Stav dokumentace diagnosticko léčebného procesu onkologických pacientů:
Docs

Ucelená dokumentace o onkologicky nemocném, včetně nálezů zobrazovacích vyšetření ve filmové nebo digitální podobě a archivovaný histologický materiál je bez problémů dostupná: ANO/YES


Docs

Informované souhlasy onkologicky nemocných s léčbou jsou archivovány a dostupné: ANO/YES


Docs

Dokumentace o jednotlivých etapách onkologické léčby, tedy operační protokoly, záznamy o radioterapii a chemoterapii podle specifických oborových standardů je řádně vedena a bez problémů dostupná: ANO/YES


Centrum má zájem na vyhodnocování výsledků své onkologické diagnostiky a léčby formou sebeevaluace a lokálních programů kontroly kvality péče v případě dostupnosti vhodné metodiky: ANO/YES


Centrum má zájem o elektronickou verzi parametrické dokumentace onkologického pacienta: ANO/YES

Z důvodu:  právě pořizuje nový NIS, ve kterém vzniká prostor pro implementaci 


V centru jsou zavedené doporučené postupy (standardy) onkologické diagnostiky a léčby: ANO/YES

Centrum používá již vytvořené standardy:

C50, C53, C54, C56, C18, C19, C20, C82, C61, C64 

Centrum používá vlastní standardy:

DTTO 


Centrum má vlastní systém sledování diagnosticko-léčebných standardů: ANO/YES


Autorizace údajů: 21. 5. 2014, prim. MUDr. Martina Chodacká

Klinická hodnocení a zavádění nových postupů

Centrum má k dispozici lokální etickou komisi: ANO/YES
Centrum je ochotné a má kapacitu podílet se na nových multi-centrických klinických hodnoceních a klinických registrech: ANO/YES


Počet klinických hodnocení (probíhajících v souladu se Správnou klinickou praxí), ve kterých je centrum aktuálně zapojeno:
Fáze I:

Celkový počet:  - 
Počet mezinárodních projektů:  - 
Fáze II:

Celkový počet:  2 
Počet mezinárodních projektů:  2 
Fáze III: 

Celkový počet:  8 
Počet mezinárodních projektů:  8 
Fáze IV: 

Celkový počet:  1 
Počet mezinárodních projektů:  1 


Centrum je zapojeno do českých nebo mezinárodních klinických registrů:

(mimo NOR, např. projekty z oblasti genetiky aj.) ANO/YES

Název projektu Identifikace organizátorů projektu Diagnóza registrovaných pacientů Centrum se na registru aktivně podílí od roku
registr pacientů s NHL KLS NHL 2004
Corect IBA MU CRC 2008
Breast IBA MU Ca prsu 2008
Renis IBA MU Ca ledviny 2008
VILP NRC Ca prostaty 2013
MM 2013


Centrum se aktivně podílí na preventivních programech:

Primární prevence:

onkogenetika

Sekundární prevence:

mamografický screening (Nemocnice Chomutov, o.z.), kolorektální screening (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.)


Centrum organizuje vlastní projekty minimálně národního významu v těchto oblastech:
Diagnostika:  patologie:
radiodiagnostika:
nukleární medicína: 
NE/NO
NE/NO
NE/NO
Léčba: chemoterapie:
radioterapie:
biologická léčba:
NE/NO
NE/NO
NE/NO

Genomika a proteomika: NE/NO
Farmakogenetika: NE/NO


Autorizace údajů: 21. 5. 2014, prim. MUDr. Martina Chodacká