NATIONAL CANCER CONTROL PROGRAMME
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 

Komplexní onkologické centrum

Komplexní onkologické centrum Krajská nemocnice T. Bati, a.s. (Zlín)

Identifikační údaje

Oficiální název KOC: Komplexní onkologické centrum Krajská nemocnice T. Bati, a.s. (Zlín)
Vedoucí centra: prim. MUDr. Milan Kohoutek
Název ZZ: Krajská nemocnice T. Bati a.s.
Vedoucí ZZ: Ing. Pavel Calábek
Město: Zlín

 

Zapojená zdravotnická zařízení, kliniky a oddělení včetně kontaktních údajů:
Název kliniky/oddělení: Onkologické oddělení, Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.s.
Přednosta/vedoucí: prim. MUDr. Milan Kohoutek
Adresa: Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
Telefon: +420 577 552 344, +420 724 665 247
e-mail: kohoutek@bnzlin.cz

Název kliniky/oddělení: Chirurgické oddělení, Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.s.
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Jiří Klein, Ph.D.
Adresa: Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
Telefon: +420 577 552 700
e-mail: klein@bnzlin.cz

Název kliniky/oddělení: Gynekologicko-porodnické oddělení, Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.s.
Přednosta/vedoucí: prim. MUDr. Zdeněk Adamík
Adresa: Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
Telefon: +420 577 552 910
e-mail: adamik@bnzlin.cz

Název kliniky/oddělení: Urologické oddělení, Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.s.
Přednosta/vedoucí: prim. MUDr. Jaroslav Hynčica
Adresa: Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
Telefon: +420 577 552 750
e-mail: hyncica@bnzlin.cz

Název kliniky/oddělení: ORL oddělení, Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.s.
Přednosta/vedoucí: prim. MUDr. Martin Světlík
Adresa: Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
Telefon: +420 577 552 722
e-mail: svetlik@bnzlin.cz

Název kliniky/oddělení: Neurochirurgické oddělení, Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.s.
Přednosta/vedoucí: prim. MUDr. Michal Filip
Adresa: Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
Telefon: +420 577 552 131
e-mail: filip@bnzlin.cz

Název kliniky/oddělení: Oddělení plastické chirurgie, Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.s.
Přednosta/vedoucí: prim. MUDr. Blanka Vozárová
Adresa: Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
Telefon: +420 577 552 839
e-mail: vozarova@bnzlin.cz

Název kliniky/oddělení: Ortopedické oddělení, Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.s.
Přednosta/vedoucí: prim. MUDr. Tomáš Janečka
Adresa: Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
Telefon: +420 577 552 020
e-mail: janecka@bnzlin.cz

Název kliniky/oddělení: Pneumologické oddělení, Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.s.
Přednosta/vedoucí: prim. MUDr. Vladimír Řihák
Adresa: Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
Telefon: +420 577 552 620
e-mail: rihak@bnzlin.cz

Název kliniky/oddělení: Transfúzní a hematologické oddělení, Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.s.
Přednosta/vedoucí: prim. MUDr. Yvetta Stavařová
Adresa: Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
Telefon: +420 577 552 320
e-mail: stavarova@bnzlin.cz

Název kliniky/oddělení: Lékárna, Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.s.
Přednosta/vedoucí: RNDr. Pavel Kurfurst
Adresa: Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
Telefon: +420 577 552 586
e-mail: kurfurst@bnzlin.cz

Název kliniky/oddělení: Interní klinika, Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.s.
Přednosta/vedoucí: prim. MUDr. Jiří Latta
Adresa: Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
Telefon: +420 577 552 720
e-mail: latta@bnzlin.cz

Název kliniky/oddělení: Oddělení klinické biochemie, Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.s.
Přednosta/vedoucí: prim. MUDr. Tomáš Šálek
Adresa: Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
Telefon: +420 577 552 770
e-mail: salek@bnzlin.cz

Název kliniky/oddělení: Oddělení nukleární medicíny, Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.s.
Přednosta/vedoucí: prim. MUDr. Jaromír Bernátek
Adresa: Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
Telefon: +420 577 552 233
e-mail: bernatek@bnzlin.cz

Název kliniky/oddělení: Oddělení zobrazovacích metod, Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.s.
Přednosta/vedoucí: prim. MUDr. Jiří Tesař
Adresa: Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
Telefon: +420 577 552 825
e-mail: tesar@bnzlin.cz

Název kliniky/oddělení: Oddělení patologické anatomie, Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.s.
Přednosta/vedoucí: prim. MUDr. Dagmar Dolinská
Adresa: Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
Telefon: +420 577 552 161
e-mail: dolinska@bnzlin.cz

Název kliniky/oddělení: Kožní oddělení, Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.s.
Přednosta/vedoucí: prim. MUDr. Hana Tomková
Adresa: Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
Telefon: +420 577 552 217
e-mail: tomkova@bnzlin.cz

Název kliniky/oddělení: Chirurgické oddělení, EUC Klinika Zlín, a.s.
Přednosta/vedoucí: prim. MUDr. Jiří Gatěk, Ph.D.
Adresa: Třída T. Bati 5135, 760 01 Zlín
Telefon: +420 571 857 313
e-mail: gatek@nemocniceatlas.cz

Název kliniky/oddělení: EUC Mamocentrum Zlín
Přednosta/vedoucí: prim. MUDr. Josef Katrušák
Adresa: Třída T. Bati 5135, 760 01 Zlín
Telefon: +420 571 857 211
e-mail: mamo.zlin@eucklinika.cz

Název kliniky/oddělení: Radioterapie Holešov, s.r.o.
Přednosta/vedoucí: MUDr. Jan Zajíc
Adresa: Náměstí F. X. Richtra 182, 769 01 Holešov
Telefon: +420 573 396 216
e-mail: zajic.honza@tiscali.cz


Autorizace údajů: 19. 9. 2014, prim. MUDr. Milan Kohoutek

Základní charakteristika

Lůžka a ambulance:
Celkový počet dostupných lůžek pro onkologické pacienty:   38 
Celkový počet onkologických ambulancí:  5 


Přístrojové vybavení:
Spirální CT

Spirální CT: ANO/YES
počet přístrojů:  3 

  MRI

MRI: ANO/YES
počet přístrojů:  1 


PET

PET: NE/NO
Plánováno zakoupení: ANO/YES
rok zakoupení:  2016 
počet plánovaných přístrojů:  1 

  Mamograf

Mamograf klasický NE/NO
Plánováno zakoupení: NE/NO


Mamograf digitální

Mamograf digitální: ANO/YES
počet přístrojů:  2 

  Rektální endosonograf

Rektální endosonograf: ANO/YES
počet přístrojů:  1 

Další vybavení:

  • lineární urychlovače: Zlín (1 přístroj, Elekta Synergy), Holešov (1 přístroj, Siemens)
  • brachyterapie HDR: 1
  • CT simulátor: 1
  • klasický simulátor: 1
  • plánovací systémy: 3
  • gammakamery: 2
  • ultrazvuky
  • endoskopy (plicní i interní oddělení)
  • infúzní pumpy, vybavení JIP i ARO - kompletní vybavení dle zákonných předpisů

 


Autorizace údajů: 19. 9. 2014, prim. MUDr. Milan Kohoutek

Smluvní vztahy se ZP

Uzavřené smluvní vztahy s plátci zdravotní péče:
111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna ČRANO/YES
201 - Vojenská zdravotní pojišťovna ČRANO/YES
205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovnaANO/YES
207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictvíANO/YES
209 - Zaměstnanecká pojišťovna ŠkodaANO/YES
211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČRANO/YES
213 - Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovnaANO/YES


Autorizace údajů: 19. 9. 2014, prim. MUDr. Milan Kohoutek

Nemocniční a managerské informační systémy (NIS a MIS)

NIS
Centrum používá pro vedení dokumentace diagnosticko léčebného procesu onkologických pacientů plně elektronický Nemocniční Informační Systém (NIS): NE/NO


NOR
Centrem používaný NIS umožňuje parametrický sběr onkologických dat, a to minimálně v rozsahu hlášení novotvaru do NOR: NE/NO


Které z následujících údajů centrum parametricky zaznamenává v rámci svého NIS a které z těchto údajů jsou pro vedení centra pohodlně dostupné:
Údaj Údaj parametricky zaznamenáván
v NIS
Údaj pohodlně dostupný
pro vedení centra
Celkové počty diagnostikovaných a/nebo léčených pacientů ANO/YES ANO/YES
Počty diagnostikovaných a/nebo léčených pacientů podle jednotlivých diagnóz ANO/YES ANO/YES
Staging v době diagnózy (TNM, kl. stádium, aj.) ANO/YES ANO/YES
Výsledky histopatologických vyšetření (pTNM, grade aj.) ANO/YES ANO/YES
Výsledky laboratorních vyšetření ANO/YES ANO/YES
Výsledky zobrazovacích vyšetření ANO/YES ANO/YES
Záznamy o protinádorové farmakoterapii (režimy, přípravky, dávky aj.) ANO/YES ANO/YES
Záznamy o provedené radioterapii ANO/YES ANO/YES
Záznamy o nežádoucích příhodách a účincích léků ANO/YES ANO/YES


MIS
Centrum používá managerský informační systém (MIS): NE/NO


Telemedicína
Centrum disponuje bezfilmovými technologiemi a nástroji pro telemedicínu: ANO/YES
Identifikace NIS :   Stapro Akord, PACS 
Dodavatel NIS:   


Care
Centrum disponuje informačním systémem kontrolujícím přípravu protinádorové farmakoterapie: ANO/YES
Systém umožňuje centrální přípravu léků:  ANO/YES
Systém umožňuje elektronické objednávání farmakoterapie:  ANO/YES


Autorizace údajů: 19. 9. 2014, prim. MUDr. Milan Kohoutek

Dokumentace a hodnocení kvality péče

Docs
Dokumentace diagnosticko léčebného procesu onkologických pacientů je vedena:

 V existujícím NIS s převahou textových záznamů nad parametrickými 


Stav dokumentace diagnosticko léčebného procesu onkologických pacientů:
Docs

Ucelená dokumentace o onkologicky nemocném, včetně nálezů zobrazovacích vyšetření ve filmové nebo digitální podobě a archivovaný histologický materiál je bez problémů dostupná: ANO/YES


Docs

Informované souhlasy onkologicky nemocných s léčbou jsou archivovány a dostupné: ANO/YES


Docs

Dokumentace o jednotlivých etapách onkologické léčby, tedy operační protokoly, záznamy o radioterapii a chemoterapii podle specifických oborových standardů je řádně vedena a bez problémů dostupná: ANO/YES


Centrum má zájem na vyhodnocování výsledků své onkologické diagnostiky a léčby formou sebeevaluace a lokálních programů kontroly kvality péče v případě dostupnosti vhodné metodiky: ANO/YES


Centrum má zájem o elektronickou verzi parametrické dokumentace onkologického pacienta: ANO/YES

Z důvodu:  centrum požaduje tuto dokumentaci vést elektronicky mimo NIS, 
 který to dosud neumožňuje 


V centru jsou zavedené doporučené postupy (standardy) onkologické diagnostiky a léčby: ANO/YES

Centrum používá již vytvořené standardy:

doporučení NCCN 


Centrum má vlastní systém sledování diagnosticko-léčebných standardů: ANO/YES

Forma:

indikační komise, indikační mezioborové semináře, každodenní indikační porady onkologického oddělení


Autorizace údajů: 19. 9. 2014, prim. MUDr. Milan Kohoutek

Klinická hodnocení a zavádění nových postupů

Centrum má k dispozici lokální etickou komisi: ANO/YES
Centrum je ochotné a má kapacitu podílet se na nových multi-centrických klinických hodnoceních a klinických registrech: ANO/YES


Počet klinických hodnocení (probíhajících v souladu se Správnou klinickou praxí), ve kterých je centrum aktuálně zapojeno:
Fáze I:

Celkový počet:  0 
Počet mezinárodních projektů:  0 
Fáze II:

Celkový počet:  1 
Počet mezinárodních projektů:  1 
Fáze III: 

Celkový počet:  16 
Počet mezinárodních projektů:  13 
Fáze IV: 

Celkový počet:  5 
Počet mezinárodních projektů:  0 


Centrum je zapojeno do českých nebo mezinárodních klinických registrů:

(mimo NOR, např. projekty z oblasti genetiky aj.) NE/NO

Název projektu Identifikace organizátorů projektu Diagnóza registrovaných pacientů Centrum se na registru aktivně podílí od roku
VILP IBA MU C61, C43 2014
Renis IBA MU C64 2007
Breast IBA MU C50 2006
Corect IBA MU C18-C21 2006
HCC IBA MU C22 2010
NET IBA MU různé 2010


Centrum se aktivně podílí na preventivních programech:

Primární prevence:  - 

Sekundární prevence:

melanomový den, časná diagnostika kožních nádorů, screeningové kolonoskopie


Centrum organizuje vlastní projekty minimálně národního významu v těchto oblastech:
Diagnostika:  patologie:
radiodiagnostika:
nukleární medicína: 
NE/NO
NE/NO
NE/NO
Léčba: chemoterapie:
radioterapie:
biologická léčba:
NE/NO
NE/NO
NE/NO

Genomika a proteomika: NE/NO
Farmakogenetika: NE/NO


Autorizace údajů: 19. 9. 2014, prim. MUDr. Milan Kohoutek