NATIONAL CANCER CONTROL PROGRAMME
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 

Komplexní onkologické centrum

Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Bulovka ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze a Fakultní Thomayerovou nemocnicí


V současné době probíhá sběr dat potřebných pro aktualizaci údajů o tomto komplexním onkologickém centru.
Zobrazené údaje jsou z 15. 5. 2007 a nemusí odpovídat současné situaci.


Identifikační údaje

Oficiální název KOC: Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Bulovka ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze a Fakultní Thomayerovou nemocnicí
Vedoucí centra: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Název ZZ: Nemocnice Na Bulovce
Vedoucí ZZ: prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA
Město: Praha

 

Zapojená zdravotnická zařízení, kliniky a oddělení včetně kontaktních údajů:
Název kliniky/oddělení: Ústav radiační onkologie, Fakultní nemocnice Bulovka
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Adresa: Budínova 2, 180 81 Praha 8 - Libeň
Telefon: +420 266 084 101
e-mail: lubos.petruzelka@bulovka.cz

Název kliniky/oddělení: Onkologická klinika, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Adresa: U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Telefon: +420 224 962 219
e-mail: lubos.petruzelka@vfn.cz

Název kliniky/oddělení: Onkologická klinika, Fakultní Thomayerova nemocnice
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
Adresa: Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč
Telefon: +420 261 083 492
e-mail: jitka.abrahamova@ftn.cz

Název kliniky/oddělení: I. interní klinika – Klinika hematologie, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
Adresa: U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Telefon: +420 224 962 527
e-mail: marek.trneny@vfn.cz

Název kliniky/oddělení: IV. interní klinika - klinika gastroenterologie a hepatologie, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.
Adresa: U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Telefon: +420 224 962 506
e-mail: azak@vfn.cz

Název kliniky/oddělení: I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc.
Adresa: U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Telefon: +420 224 964 820
e-mail: jiri.homolka@vfn.cz

Název kliniky/oddělení: Urologická klinika, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
Adresa: U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Telefon: +420 224 967 848
e-mail: tomas.hanus@vfn.cz

Název kliniky/oddělení: Oční klinika, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Přednosta/vedoucí: doc. MUDr. Bohdana Kalvodová, CSc.
Adresa: U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Telefon: +420 224 962 329
e-mail: kalvodova.bohdana@vfn.cz

Název kliniky/oddělení: I. chirurgická klinika hrudní, břišní a úrazové chirurgie, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.
Adresa: U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Telefon: +420 224 962 200
e-mail: krskaz@vfn.cz

Název kliniky/oddělení: Gynekologicko-porodnická klinika, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.
Adresa: U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Telefon: +420 224 967 477
e-mail: alois.martan@vfn.cz

Název kliniky/oddělení: Radiodiagnostická klinika, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.
Adresa: U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Telefon: +420 224 962 233
e-mail: jan.danes@vfn.cz

Název kliniky/oddělení: Ústav imunologie a mikrobiologie, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Přednosta/vedoucí: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
Adresa: U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Telefon: +420 224 968 459
e-mail: libuse.kolarova@lf1.cuni.cz


Autorizace údajů: 15. 5. 2007, prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Základní charakteristika

Lůžka a ambulance:
Celkový počet dostupných lůžek pro onkologické pacienty:   20 
Celkový počet onkologických ambulancí:  7 


Přístrojové vybavení:
Spirální CT

Spirální CT: ANO/YES
počet přístrojů:  1 

  MRI

MRI: ANO/YES
počet přístrojů:  1 


PET

PET: NE/NO
Plánováno zakoupení: ANO/YES
rok zakoupení:  2007 
počet plánovaných přístrojů:  1 

  Mamograf

Mamograf klasický ANO/YES
počet přístrojů:  2 


Mamograf digitální

Mamograf digitální: NE/NO
Plánováno zakoupení: ANO/YES
rok zakoupení:  2008 
počet plánovaných přístrojů:  2 

  Rektální endosonograf

Rektální endosonograf: ANO/YES
počet přístrojů:  2 

Další vybavení:

-


Autorizace údajů: 15. 5. 2007, prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Klinická hodnocení a zavádění nových postupů

Centrum má k dispozici lokální etickou komisi:  - 
Centrum je ochotné a má kapacitu podílet se na nových multi-centrických klinických hodnoceních a klinických registrech:  - 


Počet klinických hodnocení (probíhajících v souladu se Správnou klinickou praxí), ve kterých je centrum aktuálně zapojeno:
Fáze I:

Celkový počet:  1 
Počet mezinárodních projektů:  0 
Fáze II:

Celkový počet:  5 
Počet mezinárodních projektů:  0 
Fáze III: 

Celkový počet:  4 
Počet mezinárodních projektů:  1 
Fáze IV: 

Celkový počet:  1 
Počet mezinárodních projektů:  0 


Centrum je zapojeno do českých nebo mezinárodních klinických registrů:

(mimo NOR, např. projekty z oblasti genetiky aj.)  - 


Centrum se aktivně podílí na preventivních programech:

Primární prevence:

N60 - Genetická poradna

Sekundární prevence:  - 


Centrum organizuje vlastní projekty minimálně národního významu v těchto oblastech:
Diagnostika:  patologie:
radiodiagnostika:
nukleární medicína: 
NE/NO
NE/NO
NE/NO
Léčba: chemoterapie:
radioterapie:
biologická léčba:
NE/NO
NE/NO
NE/NO

Genomika a proteomika: NE/NO
Farmakogenetika: NE/NO


Autorizace údajů: 15. 5. 2007, prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.