NATIONAL CANCER CONTROL PROGRAMME
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 

Nová podoba portálu NOP On-line

Portál NOP On-line (www.onconet.cz) dostal zcela novou grafickou podobu.


Původní podoba portálu NOP On-line byla již nevyhovující, neboť s narůstajícím objemem obsažených informací se postupně vytrácela přehlednost.

Nejdůležitější komponentou portálu NOP On-line je ucelená prezentace sítě komplexní onkologické péče v České republice. Onkologickou péči v jednotlivých krajích zajišťují tzv. komplexní onkologická centra (KOC), která musí splňovat a v pravidelných intervalech obhajovat přísná kritéria stanovená Českou onkologickou společností ČLS JEP. Komplexní onkologická centra jsou značně vytížená, proto při léčbě onkologických pacientů spolupracují s desítkami dalších zdravotnických pracovišť.

Všechna česká pracoviště poskytující onkologickou péči jsou zachycena v interaktivní mapě onkologické péče, která je pro větší přehlednost rozdělena do jednotlivých krajů ČR. U každého kraje je k dispozici:

 1. krajská interaktivní mapa, ve které jsou zachyceny různé typy poskytovatelů onkologické péče:
  1. pracoviště tvořící KOC,
  2. dětská onkologická centra,
  3. hematoonkologická centra,
  4. pracoviště spolupracující s KOC,
  5. prevence rakoviny prsu (mamografický screening),
  6. prevence rakoviny tlustého střeva (kolorektální screening),
  7. LDN a hospice.
 2. grafické schéma znázorňující hierarchii a vzájemné vztahy mezi zdravotnickými pracovišti v daném kraji,
 3. stručný textový popis onkologické péče v daném kraji.

schematické znázornění vztahů mezi pracovišti poskytujícími onkologickou péči v daném kraji (ilustrační obrázek)

Najděte si detailní informace o Vašem kraji

Ke všem výše uvedeným informacím se lze snadno dostat výběrem kraje v interaktivní mapě onkologické péče (viz také Jak používat mapu komplexní onkologické péče?). Můžete však využít i následující tabulku, ze které se k požadovanému typu informací dostanete jediným kliknutím myši.

Název kraje
(s odkazem na interaktivní mapu)
Grafické schéma
Stručný textový popis
Hlavní město Praha PDF soubor popis onkologické péče
Středočeský kraj PDF soubor popis onkologické péče
Jihočeský kraj PDF soubor popis onkologické péče
Plzeňský kraj PDF soubor popis onkologické péče
Karlovarský kraj PDF soubor popis onkologické péče
Ústecký kraj PDF soubor popis onkologické péče
Liberecký kraj PDF soubor popis onkologické péče
Královéhradecký kraj PDF soubor popis onkologické péče
Pardubický kraj PDF soubor popis onkologické péče
Kraj Vysočina PDF soubor popis onkologické péče
Jihomoravský kraj PDF soubor popis onkologické péče
Olomoucký kraj PDF soubor popis onkologické péče
Zlínský kraj PDF soubor popis onkologické péče
Moravskoslezský kraj PDF soubor popis onkologické péče

 

Stručně o projektu NOP On-line

 • Národní onkologický program on-line (NOP On-line, www.onconet.cz) je výzkumný projekt založený na vývoji prezentačního a komunikačního zázemí pro síť komplexních onkologických center České republiky. Je řízen odbornou radou složenou z čelních představitelů všech zapojených center, členů Výboru České onkologické společnosti významných expertů pracujících v dané oblasti.
 • Cílem informačního portálu www.onconet.cz je propojovat významné celostátní informační a datové onkologické zdroje a tyto údaje zpřístupňovat veřejnosti v ČR i v zahraničí.
 • Na portálu www.onconet.cz naleznete zejména přehlednou a ucelenou prezentaci sítě onkologických center s podrobnými informacemi o každém pracovišti.

Klíčová slova: onkologická péče, Česká republika, komplexní onkologická centra

15. 9. 2014 Administrátor


Zpět