NATIONAL CANCER CONTROL PROGRAMME
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 
komplexní onkologická péče v ČR Jak používat mapu komplexní onkologické péče?

Jak používat mapu komplexní onkologické péče?

Interaktivní mapa poskytuje přehled všech zdravotnických zařízení v ČR, která se podílejí na komplexní onkologické péči. V mapě jsou znázorněny různé typy poskytovatelů onkologické péče:

  • pracoviště tvořící KOC,
  • dětská onkologická centra (DOC),
  • hematoonkologická centra (HOC),
  • pracoviště spolupracující s KOC,
  • centra mamografického screeningu akreditovaná Ministerstvem zdravotnictví ČR,
  • centra kolorektálního screeningu doporučená Ministerstvem zdravotnictví ČR,
  • LDN a hospice.

Mapa je dostupná na hlavní straně portálu NOP On-line. Návštěvník stránek získá potřebné informace po několika kliknutích myši, přičemž ovládání mapy je zcela intuitivní:

Krok č. 1: Volba kraje

Najeďte kurzorem myši nad oblast zvoleného kraje (na mapě) či nad jeho název (v menu vpravo). Kliknutím potvrďte zvolený kraj.

Krok č. 2: Volba typu zdravotnického zařízení

Pomocí menu v pravém horním rohu stránky (viz ilustrační obrázek vpravo) zvolte typ zdravotnického zařízení, o které se zajímáte (lze zvolit i více než jeden typ). Na mapě se zobrazuje poloha všech zdravotnických zařízení tohoto typu (znázorněno body odpovídající barvy, viz ilustrační obrázek níže).

Užitečné tipy

  • Můžete také kliknout na tlačítko „Mapa všech zdravotnických zařízení poskytujících onkologickou péči v kraji“ (viz ilustrační obrázek vpravo). Zobrazí se obrázek v PNG formátu (vhodný ke stažení do Vašeho počítače), který je totožný s mapou daného kraje, a zobrazuje rozmístění všech zdravotnických zařízení poskytujících onkologickou péči v daném kraji.
  • Některé vysoce specializované typy zdravotnických zařízení poskytujících onkologickou péči (např. dětská onkologická centra a hematoonkologická centra) nejsou dostupné ve všech krajích. V takovém případě se na mapě neobjeví žádný bod odpovídající kategorie.

Zobrazení polohy zdravotnických zařízení vybraného typu na mapě zvoleného kraje

Krok č. 3: Volba konkrétního zdravotnického zařízení (dříve zvoleného typu) a zobrazení podrobnějších informací o něm

Podrobnější informace o konkrétním zdravotnickém zařízení získáte kliknutím na příslušný bod na mapě.

Další tipy