NÁRODNÍ ONKOLOGICKÝ PROGRAM
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 

INTENT: mezinárodní projekt pro inovaci onkologické péče v Evropě

Cílem projektu INTENT je nalézt řešení pro inovativní onkologickou péči orientovanou na pacienta. Je zacílen na několik typů aktérů, jejichž zástupci jsou do projektu zapojeni: poskytovatelé onkologické péče, pacienti a tvůrci politik. Projekt INTENT pomáhá těmto skupinám lépe porozumět interpretaci přístupu orientovaného na pacienta a identifikovat způsoby, jak zvyšovat kvalitu onkologické péče ve střední Evropě.


Interreg Intent logo

Při hledání řešení pro inovativní onkologickou péči orientovanou na pacienta spojili své síly partneři ze čtyř středoevropských zemí (Česká republika, Maďarsko, Itálie, Slovinsko).

Další podrobnosti jsou k dispozici v informačním letáku ( PDF soubor, 2,7 MB). Projekt je stručně představen i v následujícím videu:

7. 6. 2019


Zpět