NÁRODNÍ ONKOLOGICKÝ PROGRAM
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 

Komplexní onkologické centrum

Komplexní onkologické centrum Masarykův onkologický ústav ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno a Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně

Indikační komise a odborné týmy

Nádory hlavy a krku
Nádory zažívacího traktu
Nádory dutiny hrudní a mezihrudí
Nádory kůže, melanomy
Nádory skeletu a měkkých tkání
Nádory prsu
Nádory gynekologické
Nádory urologické
Nádory centrální nervové soustavy
Nádory endokrinní a ostatní
Nádory dětského věku
Paliativní a podpůrná léčba
Prevence nádorů
Prediktivní onkologie

Indikační komise dětské onkologie ve FN Brno

Informace o komisi:

 • Každé úterý ve 14,30 hod. v přednáškovém sále KDR, areál Dětské nemocnice
 • Předseda: prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., KDO

Objednání:

 • Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., tel. 53223 4600,  e-mail: jsterb@fnbrno.cz
 • MUDr. Peter Múdry, Ph.D., tel.53223 4126 e-mail: pmudry@fnbrno.cz
 • MUDr. Zdeněk Pavelka – lékař odpovědný za zařazení pacientů do prezentace tel.53223 4511, e-mail: zpavelka@fnbrno.cz

 

Komise pro nádory CNS společná MOÚ a Neurochirurgické kliniky FN Brno

Informace o komisi:

 • Termín a místo: středa 13:45 hod., zasedací místnost Radiologické kliniky MOÚ
 • Vedoucí komise: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Objednání:

 • Konziliární ambulance Kliniky komplexní onkologické péče, Švejdův pavilon, 2. poschodí, tel. 54313 5809
 • Konziliární ambulance Kliniky radiační onkologie, Masarykův pavilon, přízemí, tel. 54313 1129, 1130
 • Ambulance Neurochirurgické kliniky FN Brno, tel. 53223 3761
 • Neurologická ambulance MOÚ, Švejdův pavilon, přízemí, tel. 5 4313 5813

 

Společná komise Ortopedické kliniky FN u sv. Anny a MOÚ

Informace o komisi:

 • Termín a místo: pondělí (1x za 2–3 týdny), knihovna Ortopedické kliniky FN u sv. Anny
 • Vedoucí komise: doc. MUDr. Pavel Janíček, CSc.

Objednání:

 • Detašovaná ambulance Kliniky komplexní onkologické péče ve FN u sv. Anny, budova A, přízemí, tel. 54313 5303, dadamkova@mou.cz
 • Onkologická ambulance při Ortopedické klinice FN u sv. Anny, budova A, po, út, pá 7:30–15:00 hod., tel. 54318 2723, 2721.
 • Konziliární ambulance Kliniky komplexní onkologické péče, Švejdův pavilon,  2. poschodí, tel. 54313 5809
 • Konziliární ambulance Kliniky radiační onkologie, Masarykův pavilon, přízemí, tel. 54313 1118, 1119, 1115, 1129, 1130
 • Chirurgické ambulance MOÚ, Švejdův pavilon, 2. poschodí, A1 tel. 54313 6203, A2 tel. 54313 6204

 

Tým pro endokrinní nádory, nádory neznámého původu a jiné vzácné solidní malignity MOÚ

Informace o týmu:

 • Vedoucí týmu: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. (Tel. 54313 5210,5255; e-mail: tomasek@mou.cz)
 • Vedoucí diagnostického programu: MUDr. Jana Eremiášová (Tel. 54313 1310,1332; e-mail: jana.eremiasova@mou.cz)
 • Vedoucí onkologického programu týmu: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. (Tel. 54313 5210,5255; e-mail: tomasek@mou.cz)
 • Vedoucí radioterapeutického programu týmu: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. (Tel. 54313 1127, 1116; e-mail: slampa@mou.cz).
 • Vedoucí endoskopického programu: MUDr. Milana Šachlová, Ph.D. et CSc. (Tel. 54313 6205,6210; e-mail: sachlova@mou.cz)
 • Vedoucí výzkumného programu týmu: doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. (Tel. 54313 6902, 4231; e-mail: slaby@mou.cz)

Objednání:

 • Konziliární ambulance Kliniky komplexní onkologické péče, 2. poschodí, Švejdův pavilon /8.00 – 15.00 hod./, tel. 54313 5809
 • Detašovaná ambulance Kliniky komplexní onkologické péče ve FN u sv. Anny, Pekařská 52, budova A, přízemí, /8.00 – 15.00 hod./, tel. 54313 5303
 • Konziliární ambulance Kliniky radiační onkologie, přízemí, Masarykův pavilon, /8.00 – 15.00 hod./, tel. 54313 1118, 1119, případně 1115, 1129, 1130

 

Tým pro nádory adolescentů a mladých dospělých MOÚ

Informace o týmu:

 • Vedoucí týmu: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D. (Tel. 54313 2203, 2209; e-mail: lakomy@mou.cz)
 • Vedoucí programu léčby nádorů varlat /germinálních tumorů/: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D. (Tel. 54313 2203, 2209; e-mail: lakomy@mou.cz)
 • Vedoucí programu léčby sarkomů: MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, Ph.D. (Tel. 54313 6162; e-mail: dadamkova@mou.cz)
 • Vedoucí programu léčby maligního melanomu u adolescentů a mladých dospělých: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D. (Tel. 54313 2203, 2209; e-mail: lakomy@mou.cz)
 • Vedoucí programu radioterapie u dětí, adolescentů a mladých dospělých: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. (Tel. 54313 1127, 1116; e-mail: slampa@mou.cz).
 • Vedoucí programu léčby karcinomu prsu u mladých dospělých: MUDr. Katarína Petráková, Ph.D. (Tel. 54313 4000,2450; e-mail: petrakova@mou.cz)
 • Vedoucí programu ochrany reprodukce u onkologických adolescentů a mladých dospělých - ženy: MUDr. Markéta Palácová (Tel. 54313 6107, 6812; e-mail: palacova@mou.cz)
 • Vedoucí programu ochrany reprodukce u onkologických adolescentů a mladých dospělých - muži: MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D. (Tel. 54313 2216, 2412; e-mail: poprach@mou.cz)
 • Vedoucí programu rehabilitace, fyzioterapie a léčby lymfedému: MUDr. Jana Kleinová (Tel. 54313 5600, 5601; e-mail: korvasova@mou.cz)
 • Vedoucí programu psychosociální péče: PhDr. Marta Romaňáková, Ph.D. (Tel. 54313 5802,4304; e-mail: romanakova@mou.cz)

Objednání:

 • Ambulance Kliniky komplexní onkologické péče, 2. poschodí, Švejdův pavilon, /8:00-15:00/
  • A1 /Po-Pá/ – tel. 54313 6108, karcinom prsu,
  • A2 /Po-Pá/ – tel. 54313 6109, nádory varlat
  • A3 /Po-Pá/ – tel. 54313 6110, karcinom prsu
  • A6 /Po-Pá/ – tel. 54313 6132, karcinom prsu
  • A8 /Po-Pá/ – tel. 54313 6113, nádory varlat, melanom
 • Konziliární ambulance Kliniky komplexní onkologické péče, 2. poschodí, Švejdův pavilon /8.00 – 15.00 hod./, tel. 54313 5809
 • Detašovaná ambulance Kliniky komplexní onkologické péče ve FN u sv. Anny, Pekařská 52, budova A, přízemí, /8.00 – 15.00 hod./, tel. 54313 5303, sarkomy (Po, St)
 • Konziliární ambulance Kliniky radiační onkologie, přízemí, Masarykův pavilon, /8.00 – 15.00 hod./, tel. 54313 1118, 1119, případně 1115, 1129, 1130
 • Gynekologická ambulance, 2. poschodí, Švejdův pavilon, /8.00 – 15. 00 hod./
  • A1 – tel. 543 136 206
  • A2 – tel. 543 136 207

 

Tým pro nádory mozku a míchy MOÚ

Informace o týmu:

 • Vedoucí týmu: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., tel. 54313 1127, 1116, slampa@mou.cz
 • Vedoucí chirurgického programu týmu: prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA, tel. 53223 2884,2190, msmrcka@fnbrno.cz
 • Vedoucí onkologického programu týmu: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D., tel. 54313 2203,2209, lakomy@mou.cz
 • Vedoucí radioterapeutického programu týmu: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., tel. 54313 1127, 1116, slampa@mou.cz
 • Vedoucí výzkumného programu týmu: doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D., tel. 54313 6902, 4231, slaby@mou.cz

Objednání:

 • Konziliární ambulance Kliniky radiační onkologie, Masarykův pavilon, přízemí, 8:00–15:00 hod., tel. 54313 1118, 1119
 • Ambulance A–D Kliniky radiační onkologie, Masarykův pavilon, přízemí, 8:00–15:00hod., tel. 54313 1118, 1119, 1115, 1129, 1130
 • Konziliární ambulance Kliniky komplexní onkologické péče, Švejdův pavilon, 2. poschodí, 8:00–15:00, tel. 54313 5809
 • Detašovaná ambulance Kliniky komplexní onkologické péče ve FN u sv. Anny, budova A, přízemí, 8:00–15:00, tel. 54313 5303
 • Neurologická ambulance MOÚ, Masarykův pavilon, přízemí, 8:00–15:00, tel. 54313 5813
 • Ambulance Neurochirurgické kliniky FN Brno, 8:00–15:00, tel. 53223 3761
 • Ambulance Neurochirurgické kliniky FN u sv. Anny, tel 54318 2690

 

Tým pro nádory skeletu a měkkých tkání MOÚ

Informace o týmu:

 • Vedoucí týmu: MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, Ph.D., tel. 54313 6162, dadamkova@mou.cz
 • Vedoucí chirurgického programu týmu (nádory skeletu): doc. MUDr. Pavel Janíček, CSc., tel. 543 182 716, pavel.janicek@fnusa.cz
 • Vedoucí chirurgického programu týmu (nádory měkkých tkání): MUDr. Radim Šimůnek, tel. 54313 6902, 4231, slaby@mou.cz
 • Vedoucí onkologického programu týmu: MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, Ph.D., tel. 54313 6162, dadamkova@mou.cz
 • Vedoucí radioterapeutického programu týmu: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., tel. 54313 1127, 1116, slampa@mou.cz
 • Vedoucí výzkumného programu týmu: Mgr. Jitka Berkovcová, Ph.D., tel. 54313 3405, jitka.berkovcova@mou.cz

Objednání:

 • Detašovaná ambulance Kliniky komplexní onkologické péče ve FN u sv. Anny, budova A, přízemí, 8:00–15:00 hod., tel. 54313 5303
 • Konziliární ambulance Kliniky komplexní onkologické péče, Švejdův pavilon, 2. poschodí, 8:00–15:00 hod., tel. 54313 5809
 • Konziliární ambulance Kliniky radiační onkologie, přízemí, Masarykův pavilon, 8:00–15:00 hod., tel. 54313 1118, 1119, případně 1115, 1129, 1130
 • Chirurgické ambulance MOÚ, 2. poschodí, Švejdův pavilon, 8:00–15:00 hod., A1 tel. 54313 6203, A2 tel. 54313 6204
 • Onkologická ambulance při Ortopedické klinice FN u sv. Anny, budova A, po, út, pá 7:30–15:00 hod., tel. 54318 2723, 2721.

 

Tým pro paliativní a podpůrnou léčbu onkologických pacientů MOÚ

Informace o týmu:

 • Vedoucí týmu: MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., tel. 54313 6209,6804, oslama@mou.cz
 • Vedoucí programu paliativní péče a léčby bolesti: MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., tel. 54313 6209,6804, oslama@mou.cz
 • Vedoucí programu podpůrné léčby: MUDr. Jana Kleinová, tel. 54313 2607, 2606, minarikova@mou.cz
 • Vedoucí programu výživy: MUDr. Milana Šachlová, Ph.D. et CSc., tel.. 54313 6205,6210, sachlova@mou.cz
 • Vedoucí programu intenzivní péče: MUDr. Petr Jelínek, Ph.D., tel.. 54313 2600,2608, jelinek@mou.cz
 • Vedoucí programu rehabilitace, fyzioterapie a léčby lymfedému: MUDr. Jana Kleinová, tel. 54313 5600, 5601, korvasova@mou.cz
 • Vedoucí programu psychosociální péče: PhDr. Marta Romaňáková, Ph.D., tel.. 54313 5802,4304, romanakova@mou.cz
 • Vedoucí programu ošetřovatelské péče: PhDr. Jana Kocourková, MBA, tel.. 54313 4104, 4102, jkocourkova@mou.cz

Objednání:

 • Ambulance podpůrné a paliativní onkologie Kliniky komplexní onkologické péče, 1. poschodí, Švejdův pavilon, 8:00–15:00 hod., tel. 54313 6209
 • Ambulance léčby bolesti při Anesteziologicko-resuscitačním oddělení, 1. poschodí, Švejdův pavilon, Ordinační hodiny: PO, ÚT, ČT, PÁ od 9:00 do 14:00 hodin., tel. 54313 6213, 2607.
 • Poradna pro výživu onkologických pacientů (úsek léčebné výživy), vedle příjmové kanceláře ve 2. patře Švejdova pavilonu, PO - PÁ od 9 do 11 hodin - nutriční terapeutka Věra Andrášková, tel.: 54313 5246, po objednání.
 • Nutriční ambulance
  • MUDr. Šachlová - ordinuje v gastroenterologické ambulanci ve Švejdově pavilonu, 2. poschodí, tel. 54313 6210 nebo 6205.
  • MUDr. Kleinová - ordinuje v hematologické ambulanci ve Švejdově pavilonu, 1. poschodí, 8:00–15:00, tel. č. 54313 5808.
 • Oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny, Švejdův pavilon, 1. poschodí, ambulance 7:00–15:00, tel. 54313 5603, ambulance zajišťuje komplexní služby
 • Interní ambulance se zaměřením na terapii lymfedému, MUDr. Kleinová, Švejdův pavilon, 1. poschodí, 7:00–15:00, tel. 54313 5808
 • Úsek klinické psychologie, Švejdův pavilon, 1. poschodí, /8.00 – 15.30/, tel. 54313 5802, 6218.
 • Konziliární ambulance Kliniky komplexní onkologické péče, 2. poschodí, Švejdův pavilon, 8:00–15:00 hod., tel. 54313 5809
 • Detašovaná ambulance Kliniky komplexní onkologické péče ve FN u sv. Anny, Pekařská 52, budova A, přízemí, 8:00–15:00 hod., tel. 54313 5303
 • Konziliární ambulance Kliniky radiační onkologie, přízemí, Masarykův pavilon, 8:00–15:00 hod., tel. 54313 1118, 1119, případně 1115, 1129, 1130

Tým pro prediktivní onkologii MOÚ

Informace o týmu:

 • Vedoucí týmu: doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., tel. 54313 6902, 4231, msvoboda@mou.cz
 • Vedoucí programu klinické a molekulární genetiky: doc. MUDr. Lenka Foretová, Ph.D., tel. 54313 6900, 6907, foretova@mou.cz
 • Vedoucí programu molekulární patologie: MUDr. Pavel Fabian, Ph.D., tel. 54313 3400, fabian@mou.cz
 • Vedoucí programu plasmatických a sérových analytů: doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D., tel. 54313 6700, 4102, valik@mou.cz

Objednání:

 • Tým poskytuje konzultační služby. V případě potřeby kontaktujte jednotlivé členy týmu.

Tým pro prevenci nádorů a péči o osoby se zvýšeným rizikem vzniku nádorů MOÚ

Informace o týmu:

 • Vedoucí týmu: MUDr. Katarína Petráková, Ph.D., tel.. 54313 4000,2450, petrakova@mou.cz)
 • Vedoucí programu dispenzární péče: MUDr. Markéta Palácová, tel.. 54313 6107, 6812, palacova@mou.cz)
 • Vedoucí genetického programu: doc. MUDr. Lenka Foretová, Ph.D., tel.. 54313 6900, 6907, foretova@mou.cz)
 • Vedoucí chirurgického programu: MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D., tel.. 54313 1167,2415, coufal@mou.cz)
 • Vedoucí programu screeningu karcinomu prsu: MUDr. Helena Bartoňková, tel.. 54313 6000, 6010, bartonkova@mou.cz)
 • Vedoucí programu screeningu kolorektálního karcinomu: MUDr. M. Šachlová, Ph.D. et CSc., tel.. 54313 6205,6210, sachlova@mou.cz)
 • Vedoucí programu screeningu karcinomu hrdla děložního: MUDr. Lucie Mouková, Ph.D., tel. 54313 2306, 2323, moukova@mou.cz)
 • Vedoucí programu pro zdravou výživu: Mgr. Veronika Březková, tel. 54313 4303, veronika.brezkova@mou.cz)
 • Vedoucí programu pro odvykání kouření: Ing. Iva Hrnčiříková, tel. 54313 4303, iva.hrncirikova@mou.cz)
 • Vedoucí programu komunikace s veřejností: PhDr. Zuzana Joukalová, tel. 54313 4300, 4301, joukalova@mou.cz)

Objednání:

 • Genetická poradna (ambulance) při Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů, 2. poschodí, Švejdův pavilon. Objednávání pacientů 8:00 – 15:30:
  • k doc. MUDr. Lence Foretové, Ph.D. na telefonní číslo 54313 6907 nebo 54313 6900
  • k MUDr. Marii Navrátilové, Ph.D. na telefonní číslo 54313 6901
  • k doc. MUDr. Markovi Svobodovi, Ph.D. na telefonní číslo 54313 6911
 • Ambulance preventivní onkologie Kliniky komplexní onkologické péče, přízemí, Bakešův pavilon, preventivní programy pro samoplátce, tel. 54313 5287
 • Ambulance pro sledování osob a pacientů s vrozeným zvýšeným rizikem nádorových onemocnění
 • Ambulance preventivní onkologie Kliniky komplexní onkologické péče, středa, dr. Palácová,/8:00-15:30, tel. 54313 5287, nosičky/či mutací v BRCA genech
 • Ambulance Kliniky komplexní onkologické péče, 2. poschodí, Švejdův pavilon, 8:00–15:00
  • A1 Po-Pá – tel. 54313 6108, nosičky/či mutací v BRCA genech,
  • A3 Po-Pá – tel. 54313 6110, nosičky/či mutací v BRCA genech,
  • A5 Po-Pá - tel. 5413 6112, Lynchův syndrom a FAP
  • A6 Po-Pá – tel. 54313 6132, nosičky/či mutací v BRCA genech
  • A9 Pá – tel. 54313 6141, nosičky/či mutací v BRCA genech, Lynchův syndrom, FAP, a další syndromy
 • Gynekologická ambulance, 2. poschodí, Švejdův pavilon, 8:00–15:00 hod.
  • A1 – tel. 543 136 206
  • A2 – tel. 543 136 207

Indikační komise pro nádory hlavy a krku ve FN Brno

Informace o komisi:

 • Komise se schází na ambulanci ORL FN Brno každé pondělí ve 14,00 hodin.
 • Předseda komise: MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.

Objednání:

 

Komise digestivní onkologie MOÚ

Informace o komisi:

 • Termín a místo: čtvrtek 14 hod., chirurgická ambulance
 • Vedoucí komise: doc. MUDr. Roman Šefr, Ph.D.

Objednání:

 • Konziliární ambulance Kliniky komplexní onkologické péče, Švejdův pavilon, 2. poschodí, tel. 54313 5809
 • Konziliární ambulance Kliniky radiační onkologie, Masarykův pavilon, přízemí, tel. 54313 1118, 1119, 1115, 1129, 1130
 • Chirurgické ambulance, Švejdův pavilon, 2. poschodí, A1 – tel. 54313 6203, A2 – tel. 54313 6204

Mammární komise v MOÚ

Informace o komisi:

 • Každé úterý a pátek od 13 hod. v prostorách ambulance č. A5
 • Vedoucí komise: prim. MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Objednání:

 • Konziliární ambulance Kliniky komplexní onkologické péče, 2. poschodí, Švejdův pavilon tel. 54313 5809
 • Konziliární ambulance Kliniky radiační onkologie, přízemí, Masarykův pavilon, tel. 54313 1118, 1119, případně 1115, 1129, 1130
 • Chirurgické ambulance v MOÚ, 2. poschodí, Švejdův pavilon, A1 - tel. 54313 6203, A2 – tel. 54313 6204

 

Melanomová komise v MOÚ

Informace o komisi:

 • Každou středu ve 13,30 hod. v prostorách chirurgické ambulance
 • Vedoucí komise: Doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.

Objednání:

 • Konziliární ambulance Kliniky komplexní onkologické péče, 2. poschodí, Švejdův pavilon  tel. 54313 5809
 • Konziliární ambulance Kliniky radiační onkologie, přízemí, Masarykův pavilon, tel. 54313 1118, 1119, případně 1115, 1129, 1130
 • Chirurgické ambulance v MOÚ, 2. poschodí, Švejdův pavilon, A1 - tel. 54313 6203, A2 – tel. 54313 6204
 • Konziliární ambulance KKOP, tel. 543135809
 • Dermatologické ambulance Dr. Bednaříkové

 

Mezioborová pracovní skupina pro onemocnění plic a pohrudnice ve FN Brno

Informace o komisi:

 • Komise se schází na ambulanci Kliniky nemocí plicních a TBC ve FN Brno každé pondělí v 14, 00 hodin.
 • Předseda komise: prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Objednání:

 

Onkogynekologická indikační komise MOÚ

Informace o komisi:

 • Každé úterý ve 14 hod., v prostorách gynekologické ambulance
 • Vedoucí komise: prim. MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.

Objednání:

 • Konziliární gynekologické ambulance, tel. 543132413
 • Konziliární ambulance Kliniky komplexní onkologické péče, 2. poschodí, Švejdův pavilon  tel. 54313 5809
 • Konziliární ambulance Kliniky radiační onkologie, přízemí, Masarykův pavilon, tel. 54313 1118, 1119, případně 1115, 1129, 1130

 

Urologická indikační komise v MOÚ

Informace o komisi:

 • Každé úterý od 14 hod., prostory urologické ambulance
 • Vedoucí komise: Doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D.

Objednání:

 • Urologická ambulance, 1. poschodí,  Švejdův pavilon tel. 543132406
 • Konziliární ambulance Kliniky komplexní onkologické péče, 2. poschodí, Švejdův pavilon tel. 54313 5809
 • Konziliární ambulance Kliniky radiační onkologie, přízemí, Masarykův pavilon, tel. 54313 1118, 1119, případně 1115, 1129, 1130

 

Indikační komise FN u sv. Anny

Informace o komisi:

 • Každou středu, ve 14.30 hod, I. chirurgická klinika, budova M1, 2. patro
 • Vedoucí komise: Prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.

Objednání:

 

Indikační komise pro nádory gastrointestinálního traktu ve FN Brno

Informace o komisi:

 • Termín a místo: pondělí 12 hod., výuková místnost RDK FN Brno
 • Předseda komise: MUDr. Lenka Ostřížková

Objednání:

 

Indikační komise pro tumory prsu ve FN Brno

Informace o komisi:

 • Každý čtvrtek od 12,30 hod. na PRM RDK, Obilní trh
 • Předseda: MUDr. Dagmar Brančíková

Objednání:

 

Indikační komise pro urologické malignity ve FN Brno

Informace o komisi:

 • Komise se koná 1x za 14 dnů ve čtvrtek od 14.00 hod. ve výukové místnosti Urologické kliniky FN Brno
 • Předseda komise: prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.

Objednání:

 

Indikační onkogynekologická komise ve FN Brno

Informace o komisi:

 • Středa ve 12,00 hod. na ambulanci centrální onkologické prevence na PRM- Gynekologicko-porodnické klinice, Obilní trh.,
 • Předseda komise: prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA, GPK

Objednání:

 

Krajská indikační onkologická komise pro nádory hlavy a krku FN u sv. Anny

Informace o komisi:

 • Zasedá každou středu ve 13.30 hod., ambulance KOCHHK FN u sv. Anny. Nemocní se dostaví cca 1–2 hod. před zasedáním komise za účelem prostudování a kompletace jejich zdravotnické dokumentace.
 • Vedoucí komise: prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.

Objednání:

 • Ambulance KOCHHK FNUSA 543182930, vedoucí ambulance KOCHHK, MUDr. Jana Chaloupková, email: sekr.kochhk@fnusa.cz
 • Ambulance KRO, tel. 543131130,1129

Tým pro nádory kůže a melanom MOÚ

Informace o týmu:

 • Vedoucí týmu: doc. MUDr. Vuk Fait, CSc. (Tel. 54313 5249, 5231; e-mail: fait@mou.cz)
 • Vedoucí chirurgického programu týmu: doc. MUDr. Vuk Fait, CSc. (Tel. 54313 5249, 5231; e-mail: fait@mou.cz)
 • Vedoucí onkologického programu týmu: MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D. (Tel. 54313 2216, 2412; e-mail: poprach@mou.cz)
 • Vedoucí radioterapeutického programu týmu: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. (Tel. 54313 1127, 1116; e-mail: slampa@mou.cz)
 • Vedoucí výzkumného programu týmu: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D. (Tel. 54313 6113, 6803; e-mail: kocak@mou.cz)

Objednání:

 • Chirurgické ambulance, 2. poschodí, Švejdův pavilon, /8.00 – 15.00 hod./
  • A1 – tel. 54313 6203
  • A2 – tel. 54313 6204
 • Konziliární ambulance Kliniky komplexní onkologické péče, 2. poschodí, Švejdův pavilon /8.00 – 15.00 hod./, tel. 54313 5809
 • Detašovaná ambulance Kliniky komplexní onkologické péče ve FN u sv. Anny, Pekařská 52, budova A, přízemí, /8.00 – 15.00 hod./, tel. 54313 5303
 • Konziliární ambulance Kliniky radiační onkologie, přízemí, Masarykův pavilon, /8.00 – 15.00 hod./, tel. 54313 1118, 1119, případně 1115, 1129, 1130

 

Onkologická indikační komise FN u sv. Anny

Informace o komisi:

 • Termín a místo: úterý 14:30 hod, I. chirurgická klinika, budova M1, 2. patro
 • Vedoucí komise: MUDr. Adam Peštál, Ph.D.

Objednání:

 • Ambulance I. chirurgické kliniky, tel. 54318 2334, 2350, 2345
 • Ambulance onkologie FN u sv. Anny, tel. 54318 3171, sekr.1chk@fnusa.cz, sekr.ocho@fnusa.cz
 • Ambulance č. 10 Kliniky komplexní onkologické péče MOÚ, Masarykův pavilon, přízemí, MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D., tomasek@mou.cz, tel.: 543136309

 

Tým pro gynekologické nádory

Informace o týmu:

 • Vedoucí týmu: MUDr. Josef Chovanec, Ph.D. (Tel. 54313 2310, 2302; e-mail: josef.chovanec@mou.cz)
 • Vedoucí chirurgického programu týmu: MUDr. Josef Chovanec, Ph.D. (Tel. 54313 2310, 2302; e-mail: josef.chovanec@mou.cz)
 • Vedoucí onkologického programu týmu: MUDr. Mária Zvaríková (Tel. 54313 4008; e-mail: zvarikova@mou.cz)
 • Vedoucí radioterapeutického programu týmu: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. (Tel. 54313 1127, 1116; e-mail: slampa@mou.cz)
 • Vedoucí výzkumného programu týmu: MUDr. Lucie Mouková, Ph.D. (Tel. 54313 2306, 2323; e-mail: moukova@mou.cz)

Objednání:

 • Gynekologická ambulance, 2. poschodí, Švejdův pavilon, /8.00 – 15. 00 hod./
  • A1 – tel. 543 136 206
  • A2 – tel. 543 136 207
 • Konziliární ambulance Kliniky komplexní onkologické péče, 2. poschodí, Švejdův pavilon /8.00 – 15.00 hod./, tel. 54313 5809
 • Detašovaná ambulance Kliniky komplexní onkologické péče ve FN u sv. Anny, Pekařská 52, budova A, přízemí, /8.00 – 15.00 hod./, tel. 54313 5303
 • Konziliární ambulance Kliniky radiační onkologie, přízemí, Masarykův pavilon, /8.00 – 15.00 hod./, tel. 54313 1118, 1119, případně 1115, 1129, 1130

 

Tým pro nádory hlavy a krku MOÚ

Informace o týmu:

 • Vedoucí týmu: MUDr. Renata Červená (Tel. 54313 5311, 1129; E-mail: cervena@mou.cz)
 • Vedoucí chirurgického programu týmu: MUDr. Radek Pejčoch (Tel. 54313 6124, 6213; E-mail: radek.pejcoch@mou.cz)
 • Vedoucí onkologického programu týmu: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. (Tel. 54313 5210, 5255; E-mail: tomasek@mou.cz)
 • Vedoucí radioterapeutického programu týmu: MUDr. Renata Červená (Tel. 54313 5311, 1129; E-mail: cervena@mou.cz)
 • Vedoucí výzkumného programu týmu: doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D. (FN u sv. Anny) (Tel. 543 182 949; E-mail: smilek@med.muni.cz)

Objednání:

 • Konziliární ambulance Kliniky radiační onkologie, přízemí, Masarykův pavilon, 8.00 – 15.00 hod., Tel. 54313 1118, 1119, případně 1115, 1129, 1130
 • Ostatní ambulance Kliniky radiační onkologie, přízemí, Masarykův pavilon,
  • Ambulance „D“ /8.00 – 15.00 hod./, Tel. 54313 1129,
  • Ambulance „E“ /8.00 – 15.00 hod./, Tel. 54313 1130
 • Konziliární ambulance Kliniky komplexní onkologické péče, 2. poschodí, Švejdův pavilon, 8.00 – 15.00 hod., Tel. 54313 5809
 • Detašovaná ambulance Kliniky komplexní onkologické péče ve FN u sv. Anny, Pekařská 52, budova A, přízemí, /8.00 – 15.00 hod./, Tel. 54313 5303
 • Klinika otolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 52, budova A, ORL ambulance, /8.00 – 15.00 hod./, Tel.  54318 2930
 • Oddělení ORL, FN Brno, pracoviště Bohunice, výšková budova, /8.00 – 15.00 hod./
  • ORL ambulance, Tel. 53223 2429
  • Akutní konzilia, Tel. 53223 2896

 

Tým pro nádory plic a pleury MOÚ

Informace o týmu:

 • Vedoucí týmu: MUDr. Helena Čoupková (Tel. 54313 6162; e-mail: coupkova@mou.cz)
 • Vedoucí chirurgického programu týmu: doc. MUDr. Václav Jedlička, Ph.D. /FN u sv. Anny/ (Tel. 543 182 356; e-mail: vaclav.jedlicka@fnusa.cz)
 • Vedoucí onkologického programu týmu: MUDr. Helena Čoupková (Tel. 54313 6162; e-mail: coupkova@mou.cz)
 • Vedoucí radioterapeutického programu týmu: MUDr. Marek Slávik (Tel. 54313 5312; e-mail: slavik@mou.cz)
 • Vedoucí výzkumného programu týmu: MUDr. Stanislav Špelda (Tel. 54313 6111, 6803; e-mail: spelda@mou.cz)

Objednání:

 • Konziliární ambulance Kliniky komplexní onkologické péče, 2. poschodí, Švejdův pavilon /8.00 – 15.00 hod./, tel. 54313 5809
 • Detašovaná ambulance Kliniky komplexní onkologické péče ve FN u sv. Anny, Pekařská 52, budova A, přízemí, /8.00 – 15.00 hod./, tel. 54313 5303
 • Konziliární ambulance Kliniky radiační onkologie, přízemí, Masarykův pavilon, /8.00 – 15.00 hod./, tel. 54313 1118, 1119, případně 1115, 1129, 1130
   

Spolupracující pracoviště:

 • Klinika nemocí plicních a TBC, FN Brno, pracoviště Bohunice, Jihlavská 20, Ambulance pro nádory plic a paliativní medicínu - pavilon A, přízemí, Tel. 53223 2924, /7.00-15.00 hod./
 • Chirurgická klinika FN u sv. Anny, Pekařská 52, Brno, Chirurgická ambulance, /7.00-15.00 hod./, tel. 54318 2333

 

Tým pro nádory prsu MOÚ

Informace o týmu:

 • Vedoucí týmu: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. (Tel. 54313 6800, 2450; e-mail: vyzula@mou.cz)
 • Vedoucí chirurgického programu týmu: doc. MUDr. Vuk Fait, CSc. (Tel. 54313 5249, 5231; e-mail: fait@mou.cz)
 • Vedoucí onkologického programu týmu: MUDr. Katarína Petráková, Ph.D. (Tel. 54313 6800, 2450; e-mail: vyzula@mou.cz)
 • Vedoucí radioterapeutického programu týmu: MUDr. Petr Čoupek (Tel. 54313 1104, 1117; e-mail: coupek@mou.cz)
 • Vedoucí radiologického programu týmu: MUDr. Monika Schneiderová (Tel. 54313 6009,6015; e-mail: schneiderova@mou.cz)
 • Vedoucí histopatologického programu týmu: MUDr. Rudolf Nenutil, CSc. (Tel. 54313 3306; e-mail: nenutil@mou.cz)
 • Vedoucí výzkumného programu týmu: doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. (Tel. 54313 6902, 4231; e-mail: msvoboda@mou.cz)

Objednání:

 • Konziliární ambulance Kliniky komplexní onkologické péče, 2. poschodí, Švejdův pavilon /8.00 – 15.00 hod./, tel. 54313 5809
 • Detašovaná ambulance Kliniky komplexní onkologické péče ve FN u sv. Anny, Pekařská 52, budova A, přízemí, /8.00 – 15.00 hod./, tel. 54313 5303
 • Chirurgické ambulance, 2. poschodí, Švejdův pavilon, /8.00 – 15.00 hod./
  • A1 – tel. 54313 6203
  • A2 – tel. 54313 6204
    

Mamární komise:

 • Mamární komise probíhají v MOÚ, 2. poschodí Švejdův pavilon, vždy v úterý a pátek od 13:00 hod do 15.00 hod. Objednání na mamární komisi: tel.: 54313 6144, 6141, 5809
   

Mamografický screening MOÚ, 2. poschodí Švejdův pavilon

 • Objednávání k MG screeningu: tel.: 844 844 885, nebo na internetových stránkách www.mou.cz

 

Urologická indikační komise ve FN u sv. Anny

Informace o komisi:

 • Každý čtvrtek od 14 hod., prostory urologické ambulance budova M 2
 • Vedoucí komise: prim. MUDr. Petr Filipenský, Ph.D.

Objednání:

 

Tým pro gastrointestinální nádory MOÚ

Informace o týmu:

 • Vedoucí týmu: MUDr. Igor Kiss, Ph.D., tel. 54313 4113, 4102, kiss@mou.cz
 • Vedoucí chirurgického programu týmu: MUDr. Zdeněk Eber, tel. 54313 2500, eber@mou.cz
 • Vedoucí týmu: MUDr. Igor Kiss, Ph.D., tel. 54313 4113, 4102, kiss@mou.cz
 • Vedoucí onkologického programu týmu pro GIST: MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D., tel. 54313 6112, 6803, kocakova@mou.cz
 • Vedoucí radioterapeutického programu týmu: MUDr. Petr Pospíšil, tel. 54313 1100, 1102, ppospisil@mou.cz
 • Vedoucí endoskopického programu: MUDr. Ivo Novotný, CSc., tel. 54313 6210, 6205, ivo.novotny@mou.cz
 • Vedoucí výzkumného programu týmu: doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D., tel. 54313 6902, 4231, slaby@mou.cz

Objednání:

 • Konziliární ambulance Kliniky komplexní onkologické péče, Švejdův pavilon, 2. poschodí, 8:00–15:00 hod., tel. 54313 5809
 • Ostatní ambulance ambulance Kliniky komplexní onkologické péče, 8:00–15:00 hod.
  • A2 (MUDr. Karásek, MUDr. Lakomý), Švejdův pavilon, 2. poschodí, tel. 54313 6109
  • A5 (MUDr. Bencsíková, MUDr. Kocáková), Švejdův pavilon, 2. poschodí, tel. 54313 6112
  • A10 (MUDr. Kiss, MUDr. Tomášek), Masarykův pavilon, přízemí, tel. 54313 6309
 • Detašovaná ambulance Kliniky komplexní onkologické péče ve FN u sv. Anny, Pekařská 52, budova A, přízemí, 8:00–15:00 hod. (MUDr. Adámková Krákorová, MUDr. Slámová, MUDr. Svoboda), tel. 54313 5303
 • Konziliární ambulance Kliniky radiační onkologie, Masarykův pavilon,  přízemí, 8:00–15:00 hod., tel. 54313 1118, 1119, 1115, 1129, 1130
 • Chirurgické ambulance, Švejdův pavilon, 2. poschodí, 8:00–15:00 hod.
  • A1 – tel. 54313 6203
  • A2 – tel. 54313 6204
 • Gastroenterologická ambulance, Švejdův pavilon, 2. poschodí, (MUDr. Šachlová, MUDr. Novotný), tel. 54313 6210 (7:00–8:00 hod., 14:00–15:00 hod.), tel. 54313 6205 (8:00–14:00)
 • Digestivní endoskopie, Masarykův pavilon, 1. poschodí (nad bývalými operačními sály),  7:00–15:00 hod., tel. 54313 6205

 

Tým pro komplexní léčbu onemocnění dutiny hrudní a mezihrudí FN u sv. Anny

Informace o týmu:

Objednání:

 • Ambulance 1. Chirurgické Kliniky FN u svaté Anny, budova M1, areál FN u sv. Anny, Pekařská 53  /7.30 – 15.00 hod./
  Pondělí: prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc., tel. 54318 2345, 2350, e-mail: ivan.capov@fnusa.cz, sekr.1chk@fnusa.cz
  Úterý: MUDr. Adam Peštál, Ph.D., tel. 54318 2345, 2350, e-mail: adam.pestal@fnusa.cz
  Středa: MUDr. Zdeněk Chovanec, Ph.D., tel. 54318 2345, 2350, e-mail: zdenek.chovanec@fnusa.cz
  Čtvrtek:  MUDr. Michal Benej, tel. 54318 2345, 2350, e-mail: michal.benej@fnusa.cz
  Pátek:  MUDr. Zdeněk Chovanec, Ph.D/ MUDr. Michal Benej, tel. 54318 2345, 2350, e-mail: zdenek.chovanec@fnusa.cz, michal.benej@fnusa.cz
 • Pneumologická ambulance, budova D 3, 1.patro, areál FN u sv. Anny, Pekařská 53 /7.30 - 15.00 hod./
  Pondělí-pátek: MUDr. Jiří Vlček, tel. 54318 2973, 2983, e-mail: jiri.vlcek@fnusa.cz

 

Tým pro urogenitální nádory MOÚ

Informace o týmu:

 • Vedoucí týmu: doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D. (Tel. 54313 2406, 2412; e-mail: dolezel@mou.cz)
 • Vedoucí chirurgického programu týmu: doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D. (Tel. 54313 2406, 2412; e-mail: dolezel@mou.cz)
 • Vedoucí onkologického programu týmu: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D. (Tel. 54313 6113, 6803; e-mail: kocak@mou.cz)
 • Vedoucí radioterapeutického programu týmu: MUDr. Irena Čoupková (Tel. 54313 1152; e-mail: icoupkova@mou.cz)
 • Vedoucí výzkumného programu týmu: MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D. (Tel. 54313 2216, 2412; e-mail: poprach@mou.cz)

Objednání:

 • Urologické ambulance, přízemí Švejdův pavilon, /8.00 – 15. 00 hod./
  • A1 – tel. 54313 2406
  • A2 – tel. 54313 2412
 • Konziliární ambulance Kliniky komplexní onkologické péče, 2. poschodí, Švejdův pavilon /8.00 – 15.00 hod./, tel. 54313 5809
 • Detašovaná ambulance Kliniky komplexní onkologické péče ve FN u sv. Anny, Pekařská 52, budova A, přízemí, /8.00 – 15.00 hod./, tel. 54313 5303
 • Konziliární ambulance Kliniky radiační onkologie, přízemí, Masarykův pavilon, /8.00 – 15.00 hod./, tel. 54313 1118, 1119, případně 1115, 1129, 1130

 

Mezioborová pracovní skupina pro nádory gastrointestinálního traktu ve FN Brno

Informace o týmu:

 

Tým pro urogenitální nádory FN u sv. Anny

Informace o týmu:

Objednání:

 • Urologické ambulance, areál FN u sv. Anny, Pekařská 53, /7.00 – 15. 00 hod./ Pondělí- pátek:  Ambulance budova A2 – tel. 54318 2786, Ambulance budova M2 – tel. 54318 2787
 • Onkologická ambulance, budova C přízemí, areál FN u sv. Anny, Pekařská 53 /7.30 – 14.30 hod./,
  Úterý, pátek: prim MUDr. Jana Katolická, PhD, tel. 54318 2791, 5791 Email: jana.katolicka@fnusa.cz
  Středa: MUDr. Simona Rotnáglová, tel. 54318 2791, 5791 Email: simona.rotnaglova@fnusa.cz

 

Tým pro gastrointestinální nádory FN u sv. Anny

Informace o týmu:

Objednání:

 

 

Identifikační údaje

Oficiální název KOC: Komplexní onkologické centrum Masarykův onkologický ústav ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno a Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně
Vedoucí centra: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
Název ZZ: Masarykův onkologický ústav
Vedoucí ZZ: prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
Město: Brno

 

Zapojená zdravotnická zařízení, kliniky a oddělení včetně kontaktních údajů:
Název kliniky/oddělení: Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
Adresa: Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Telefon: +420 543 132 450
e-mail: vyzula@mou.cz

Název kliniky/oddělení: Klinika radiační onkologie, Masarykův onkologický ústav
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.
Adresa: Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Telefon: +420 543 131 127
e-mail: slampa@mou.cz

Název kliniky/oddělení: Klinika operační onkologie, Masarykův onkologický ústav
Přednosta/vedoucí: doc. MUDr. Roman Šefr, Ph.D.
Adresa: Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Telefon: +420 543 132 500
e-mail: sefr@mou.cz

Název kliniky/oddělení: Oddělení chirurgické onkologie a operačních sálů, Masarykův onkologický ústav
Přednosta/vedoucí: MUDr. Vojtech Chrenko, CSc.
Adresa: Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Telefon: +420 543 132 400
e-mail: chrenko@mou.cz

Název kliniky/oddělení: Oddělení urologické onkologie, Masarykův onkologický ústav
Přednosta/vedoucí: doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D.
Adresa: Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Telefon: +420 543 132 406
e-mail: dolezel@mou.cz

Název kliniky/oddělení: Oddělení gynekologické onkologie, Masarykův onkologický ústav
Přednosta/vedoucí: MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.
Adresa: Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Telefon: +420 543 132 310
e-mail: josef.chovanec@mou.cz

Název kliniky/oddělení: Gastroenterologické oddělení – Endoskopie, Masarykův onkologický ústav
Přednosta/vedoucí: MUDr. Milana Šachlová, Ph.D., CSc.
Adresa: Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Telefon: +420 543 136 205
e-mail: sachlova@mou.cz

Název kliniky/oddělení: Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Masarykův onkologický ústav
Přednosta/vedoucí: MUDr. Petr Jelínek, Ph.D.
Adresa: Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Telefon: +420 543 132 600
e-mail: jelinek@mou.cz

Název kliniky/oddělení: Oddělení radiologie, Masarykův onkologický ústav
Přednosta/vedoucí: MUDr. Andrea Trunkátová
Adresa: Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Telefon: +420 543 136 000

Název kliniky/oddělení: Oddělení nukleární medicíny, Masarykův onkologický ústav
Přednosta/vedoucí: MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.
Adresa: Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Telefon: +420 543 131 300
e-mail: rehak@mou.cz

Název kliniky/oddělení: Oddělení radiologické fyziky, Masarykův onkologický ústav
Přednosta/vedoucí: Ing. Jan Garčic
Adresa: Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Telefon: +420 543 131 110
e-mail: garcic@mou.cz

Název kliniky/oddělení: Oddělení laboratorní medicíny, Masarykův onkologický ústav
Přednosta/vedoucí: doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.
Adresa: Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Telefon: +420 543 136 700
e-mail: valik@mou.cz

Název kliniky/oddělení: Oddělení onkologické patologie, Masarykův onkologický ústav
Přednosta/vedoucí: MUDr. Pavel Fabian, Ph.D.
Adresa: Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Telefon: +420 543 133 400
e-mail: fabian@mou.cz

Název kliniky/oddělení: Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů, Masarykův onkologický ústav
Přednosta/vedoucí: doc. MUDr. Lenka Foretová, Ph.D.
Adresa: Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Telefon: +420 543 136 907
e-mail: foretova@mou.cz

Název kliniky/oddělení: Oddělení klinických hodnocení, Masarykův onkologický ústav
Přednosta/vedoucí: MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
Adresa: Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Telefon: +420 543 136 222
e-mail: demlova@mou.cz

Název kliniky/oddělení: Neurologická ambulance, Masarykův onkologický ústav
Přednosta/vedoucí: MUDr. Ivana Šiková
Adresa: Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Telefon: +420 543 135 813
e-mail: sikova@mou.cz

Název kliniky/oddělení: Ambulance podpůrné a paliativní onkologie, Masarykův onkologický ústav
Přednosta/vedoucí: MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
Adresa: Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Telefon: +420 543 136 209
e-mail: oslama@mou.cz

Název kliniky/oddělení: Interní hematologická a onkologická klinika, Fakultní nemocnice Brno
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
Adresa: Jihlavská 20, 626 00 Brno-Bohunice
Telefon: +420 532 233 642
e-mail: jmayer@fnbrno.cz

Název kliniky/oddělení: Klinika dětské onkologie, Fakultní nemocnice Brno
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
Adresa: Černopolní 9/22a, 625 00 Brno
Telefon: +420 532 234 600
e-mail: jsterb@fnbrno.cz

Název kliniky/oddělení: Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Brno
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Adresa: Jihlavská 20, 625 00 Brno-Bohunice
Telefon: +420 532 233 105
e-mail: zkala@fnbrno.cz

Název kliniky/oddělení: Neurochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Brno
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Adresa: Jihlavská 20, 625 00 Brno-Bohunice
Telefon: +420 532 232 884
e-mail: msmrcka@fnbrno.cz

Název kliniky/oddělení: Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, Fakultní nemocnice Brno
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
Adresa: Jihlavská 20, 627 00 Brno-Bohunice
Telefon: +420 532 232 504
e-mail: jskric@fnbrno.cz

Název kliniky/oddělení: Urologická klinika, Fakultní nemocnice Brno
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.
Adresa: Jihlavská 20, 630 00 Brno-Bohunice
Telefon: +420 532 233 869
e-mail: dpacik@fnbrno.cz

Název kliniky/oddělení: Onkogynekologické centrum Gynekologicko-porodnické kliniky, Fakultní nemocnice Brno
Přednosta/vedoucí: MUDr. Luboš Minář
Adresa: Obilní trh 11, 602 00 Brno
Telefon: +420 532 238 386
e-mail: lminar@fnbrno.cz

Název kliniky/oddělení: Interní gastroenterologická klinika, Fakultní nemocnice Brno
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Aleš Hep, CSc.
Adresa: Jihlavská 20, 625 00 Brno-Bohunice
Telefon: +420 532 233 500
e-mail: ahep@fnbrno.cz

Název kliniky/oddělení: Oddělení otorinolaryngologie, Fakultní nemocnice Brno
Přednosta/vedoucí: MUDr. Aleš Trnka
Adresa: Jihlavská 20, 625 00 Brno-Bohunice
Telefon: +420 532 233 097
e-mail: a.trnka@fnbrno.cz

Název kliniky/oddělení: Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Fakultní nemocnice Brno
Přednosta/vedoucí: doc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D.
Adresa: Jihlavská 20, 625 00 Brno-Bohunice
Telefon: +420 532 232 360
e-mail: obulik@fnbrno.cz

Název kliniky/oddělení: Onkologicko-chirurgické oddělení, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Přednosta/vedoucí: MUDr. Jana Katolická, Ph.D.
Adresa: Pekařská 53, 657 91 Brno
Telefon: +420 543 183 073
e-mail: jana.katolicka@fnusa.cz

Název kliniky/oddělení: 1. chirurgická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.
Adresa: Pekařská 53, 658 91 Brno
Telefon: +420 543 182 327
e-mail: ivan.capov@fnusa.cz

Název kliniky/oddělení: Neurochirurgická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Zdeněk Novák, CSc.
Adresa: Pekařská 53, 659 91 Brno
Telefon: +420 543 182 708
e-mail: zdenek.novak@fnusa.cz

Název kliniky/oddělení: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.
Adresa: Pekařská 53, 656 91 Brno
Telefon: +420 543 182 922
e-mail: rom.kostrica@fnusa.cz

Název kliniky/oddělení: Klinika zobrazovacích metod, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Přednosta/vedoucí: MUDr. Jiří Vaníček, Ph.D.
Adresa: Pekařská 53, 656 91 Brno
Telefon: +420 543 183 019
e-mail: jiri.vanicek@fnusa.cz

Název kliniky/oddělení: 1. ortopedická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Přednosta/vedoucí: doc. MUDr. Pavel Janíček, CSc.
Adresa: Pekařská 53, 656 91 Brno
Telefon: +420 543 182 716
e-mail: pavel.janicek@nusa.cz

Název kliniky/oddělení: Centrum robotické chirurgie Vysočina, Nemocnice sv. Zdislavy, a.s.
Přednosta/vedoucí: MUDr. Jaroslav Tvarůžek
Adresa: Mostiště 93, 594 01 Velké Meziříčí
Telefon: +420 566 512 311
e-mail: tvaruzek@nszmostiste.cz

Název kliniky/oddělení: Klinika komplexní onkologické péče - ambulance a stacionář, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (ambulantní provoz KKOP MOÚ)
Přednosta/vedoucí: MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, Ph.D.
Adresa: Pekařská 53, 656 91 Brno
Telefon: +420 543 135 303
e-mail: dadamkova@mou.cz

Název kliniky/oddělení: Klinika radiační onkologie, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (ambulantní provoz KKOP MOÚ)
Přednosta/vedoucí: MUDr. Renata Červená
Adresa: Pekařská 53, 656 91 Brno
Telefon: +420 543 135 311
e-mail: cervena@mou.cz


Autorizace údajů: 1. 2. 2016, prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Základní charakteristika

Lůžka a ambulance:
Celkový počet dostupných lůžek pro onkologické pacienty:   254 
Celkový počet onkologických ambulancí:  40 


Přístrojové vybavení:
Spirální CT

Spirální CT: ANO/YES
počet přístrojů:  5 

  MRI

MRI: ANO/YES
počet přístrojů:  4 


PET

PET: ANO/YES
počet přístrojů:  2 

  Mamograf

Mamograf klasický ANO/YES
počet přístrojů:  1 


Mamograf digitální

Mamograf digitální: ANO/YES
počet přístrojů:  3 

  Rektální endosonograf

Rektální endosonograf: ANO/YES
počet přístrojů:  3 

Další vybavení:

-


Autorizace údajů: 1. 2. 2016, prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Smluvní vztahy se ZP

Uzavřené smluvní vztahy s plátci zdravotní péče:
111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna ČRANO/YES
201 - Vojenská zdravotní pojišťovna ČRANO/YES
205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovnaANO/YES
207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictvíANO/YES
209 - Zaměstnanecká pojišťovna ŠkodaANO/YES
211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČRANO/YES
213 - Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovnaANO/YES


Autorizace údajů: 1. 2. 2016, prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Nemocniční a managerské informační systémy (NIS a MIS)

NIS
Centrum používá pro vedení dokumentace diagnosticko léčebného procesu onkologických pacientů plně elektronický Nemocniční Informační Systém (NIS): ANO/YES
Identifikace NIS:   NIS GreyFox tm 9.E 
Dodavatel NIS:  Medicon a.s. 


NOR
Centrem používaný NIS umožňuje parametrický sběr onkologických dat, a to minimálně v rozsahu hlášení novotvaru do NOR: NE/NO


Které z následujících údajů centrum parametricky zaznamenává v rámci svého NIS a které z těchto údajů jsou pro vedení centra pohodlně dostupné:
Údaj Údaj parametricky zaznamenáván
v NIS
Údaj pohodlně dostupný
pro vedení centra
Celkové počty diagnostikovaných a/nebo léčených pacientů ANO/YES ANO/YES
Počty diagnostikovaných a/nebo léčených pacientů podle jednotlivých diagnóz ANO/YES ANO/YES
Staging v době diagnózy (TNM, kl. stádium, aj.) ANO/YES ANO/YES
Výsledky histopatologických vyšetření (pTNM, grade aj.) ANO/YES ANO/YES
Výsledky laboratorních vyšetření NE/NO ANO/YES
Výsledky zobrazovacích vyšetření NE/NO ANO/YES
Záznamy o protinádorové farmakoterapii (režimy, přípravky, dávky aj.) ANO/YES ANO/YES
Záznamy o provedené radioterapii ANO/YES ANO/YES
Záznamy o nežádoucích příhodách a účincích léků ANO/YES ANO/YES


MIS
Centrum používá managerský informační systém (MIS): ANO/YES
Identifikace MIS:   BEE/GreyFox tm 9.E 
Dodavatel MIS:  INSIGHT STRATEGY/ CBA MU, MEDICON 
Délka používání
(v měsících):
 120 


Telemedicína
Centrum disponuje bezfilmovými technologiemi a nástroji pro telemedicínu: ANO/YES
Identifikace NIS :   PACS ICZ, PACS TatraMed SR 
Dodavatel NIS:  ICZ, TatraMed SR 


Care
Centrum disponuje informačním systémem kontrolujícím přípravu protinádorové farmakoterapie: ANO/YES
Systém umožňuje centrální přípravu léků:  ANO/YES
Systém umožňuje elektronické objednávání farmakoterapie:  ANO/YES


Autorizace údajů: 1. 2. 2016, prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Dokumentace a hodnocení kvality péče

Docs
Dokumentace diagnosticko léčebného procesu onkologických pacientů je vedena:

 V právě vznikajícím nebo významně modifikovaném NIS 


Stav dokumentace diagnosticko léčebného procesu onkologických pacientů:
Docs

Ucelená dokumentace o onkologicky nemocném, včetně nálezů zobrazovacích vyšetření ve filmové nebo digitální podobě a archivovaný histologický materiál je bez problémů dostupná: ANO/YES


Docs

Informované souhlasy onkologicky nemocných s léčbou jsou archivovány a dostupné: ANO/YES


Docs

Dokumentace o jednotlivých etapách onkologické léčby, tedy operační protokoly, záznamy o radioterapii a chemoterapii podle specifických oborových standardů je řádně vedena a bez problémů dostupná: ANO/YES


Centrum má zájem na vyhodnocování výsledků své onkologické diagnostiky a léčby formou sebeevaluace a lokálních programů kontroly kvality péče v případě dostupnosti vhodné metodiky: ANO/YES


Centrum má zájem o elektronickou verzi parametrické dokumentace onkologického pacienta: ANO/YES

Z důvodu:  přebudovává stávající systém sběru dat v NIS 


V centru jsou zavedené doporučené postupy (standardy) onkologické diagnostiky a léčby: ANO/YES

Centrum používá již vytvořené standardy:

Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění - ČOS 

Centrum používá vlastní standardy:

Diagnostika a léčba vybraných maligních nádorových onemocnění 


Centrum má vlastní systém sledování diagnosticko-léčebných standardů: NE/NO


Autorizace údajů: 1. 2. 2016, prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Klinická hodnocení a zavádění nových postupů

Centrum má k dispozici lokální etickou komisi: ANO/YES
Centrum je ochotné a má kapacitu podílet se na nových multi-centrických klinických hodnoceních a klinických registrech: ANO/YES


Počet klinických hodnocení (probíhajících v souladu se Správnou klinickou praxí), ve kterých je centrum aktuálně zapojeno:
Fáze I:

Celkový počet:  3 
Počet mezinárodních projektů:  3 
Fáze II:

Celkový počet:  23 
Počet mezinárodních projektů:  23 
Fáze III: 

Celkový počet:  43 
Počet mezinárodních projektů:  43 
Fáze IV: 

Celkový počet:  0 
Počet mezinárodních projektů:  0 


Centrum je zapojeno do českých nebo mezinárodních klinických registrů:

(mimo NOR, např. projekty z oblasti genetiky aj.) ANO/YES

Název projektu Identifikace organizátorů projektu Diagnóza registrovaných pacientů Centrum se na registru aktivně podílí od roku
Registry ČOS Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. C18-20, C25, C34, C45, C64, C56, C44 2008


Centrum se aktivně podílí na preventivních programech:

Primární prevence:

mamární screening, kolorektální karcinom, Típni to, Poradna zdravé výživy a životního stylu

Sekundární prevence:

mamografický screening, kolorektální karicnom, léčba melanomu, senioři


Centrum organizuje vlastní projekty minimálně národního významu v těchto oblastech:
Diagnostika:  patologie:
radiodiagnostika:
nukleární medicína: 
ANO/YES
ANO/YES
ANO/YES
Léčba: chemoterapie:
radioterapie:
biologická léčba:
ANO/YES
ANO/YES
ANO/YES

Genomika a proteomika: ANO/YES
Farmakogenetika: ANO/YES


Autorizace údajů: 1. 2. 2016, prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.