NATIONAL CANCER CONTROL PROGRAMME
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 

Komplexní onkologické centrum

Komplexní onkologické centrum Nemocnice České Budějovice, a.s.


V současné době probíhá sběr dat potřebných pro aktualizaci údajů o tomto komplexním onkologickém centru.
Zobrazené údaje jsou z 19. 7. 2006 a nemusí odpovídat současné situaci.


Identifikační údaje

Oficiální název KOC: Komplexní onkologické centrum Nemocnice České Budějovice, a.s.
Vedoucí centra: prim. MUDr. Václav Janovský
Název ZZ: Nemocnice České Budějovice, a.s.
Vedoucí ZZ: MUDr. Břetislav Shon
Město: České Budějovice

 

Zapojená zdravotnická zařízení, kliniky a oddělení včetně kontaktních údajů:
Název kliniky/oddělení: Onkologické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.
Přednosta/vedoucí: prim. MUDr. Václav Janovský
Adresa: Boženy Němcové 54, 370 87 České Budějovice
Telefon: +420 387 875 001
e-mail: onkologie@nemcb.cz

Název kliniky/oddělení: Radiologické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.
Přednosta/vedoucí: MUDr. Petr Lhoták
Adresa: Boženy Němcové 54, 370 87 České Budějovice
Telefon: +420 387 873 241
e-mail: rdo@nemcb.cz

Název kliniky/oddělení: Klinická hematologie, Nemocnice České Budějovice, a.s.
Přednosta/vedoucí: MUDr. Ivan Vonke, MBA
Adresa: Boženy Němcové 54, 370 87 České Budějovice
Telefon: +420 387 873 550
e-mail: hematologie@nemcb.cz

Název kliniky/oddělení: Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.
Přednosta/vedoucí: MUDr. Petr Sák, Ph.D.
Adresa: Boženy Němcové 54, 370 87 České Budějovice
Telefon: +420 387 874 401
e-mail: zenske@nemcb.cz

Název kliniky/oddělení: Gastroenterologické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.
Přednosta/vedoucí: MUDr. Olga Shonová
Adresa: B. Němcové 585/54, 370 87 České Budějovice
Telefon: +420 387 876 731
e-mail: gastro@nemcb.cz


Autorizace údajů: 19. 7. 2006, MUDr. Jan Pirnos

Základní charakteristika

Lůžka a ambulance:
Celkový počet dostupných lůžek pro onkologické pacienty:   66 
Celkový počet onkologických ambulancí:  6 


Přístrojové vybavení:
Spirální CT

Spirální CT: ANO/YES
počet přístrojů:  1 

  MRI

MRI: ANO/YES
počet přístrojů:  1 


PET

PET: NE/NO
Plánováno zakoupení:  - 

  Mamograf

Mamograf klasický NE/NO
Plánováno zakoupení:  - 


Mamograf digitální

Mamograf digitální: ANO/YES
počet přístrojů:  1 

  Rektální endosonograf

Rektální endosonograf: ANO/YES
počet přístrojů:  1 

Další vybavení:

-


Autorizace údajů: 19. 7. 2006, MUDr. Jan Pirnos

Klinická hodnocení a zavádění nových postupů

Centrum má k dispozici lokální etickou komisi: ANO/YES
Centrum je ochotné a má kapacitu podílet se na nových multi-centrických klinických hodnoceních a klinických registrech: ANO/YES


Počet klinických hodnocení (probíhajících v souladu se Správnou klinickou praxí), ve kterých je centrum aktuálně zapojeno:
Fáze I:

Celkový počet:  0 
Počet mezinárodních projektů:  - 
Fáze II:

Celkový počet:  1 
Počet mezinárodních projektů:  1 
Fáze III: 

Celkový počet:  6 
Počet mezinárodních projektů:  6 
Fáze IV: 

Celkový počet:  2 
Počet mezinárodních projektů:  - 


Centrum je zapojeno do českých nebo mezinárodních klinických registrů:

(mimo NOR, např. projekty z oblasti genetiky aj.) ANO/YES

Název projektu Identifikace organizátorů projektu Diagnóza registrovaných pacientů Centrum se na registru aktivně podílí od roku
Herceptin C50 2005
Avastin C18-20 2005
Lymfomy KLS C85 2000


Centrum se aktivně podílí na preventivních programech:

Primární prevence:  - 

Sekundární prevence:  - 


Centrum organizuje vlastní projekty minimálně národního významu v těchto oblastech:
Diagnostika:  patologie:
radiodiagnostika:
nukleární medicína: 
NE/NO
NE/NO
NE/NO
Léčba: chemoterapie:
radioterapie:
biologická léčba:
ANO/YES
ANO/YES
ANO/YES

Genomika a proteomika: NE/NO
Farmakogenetika: NE/NO


Autorizace údajů: 19. 7. 2006, MUDr. Jan Pirnos